Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Bakterieflora og brystkreft

Bakterieflora og brystkreft

 

I de seinere åra er påvist at ubalanser i tarmfloraen kan være en underliggende eller medvirkende faktor til eller en konsekvens av en rekke lidelser. Nå har man i økende grad også begynt å studere bakteriefloraen i for eksempel munnhulen og ulike vev i kroppen. I en ny studie fra USA studerte forskerne brystvev fra 78 pasienter med (57) og uten kreft (21) som hadde fjernet et bryst (mastektomi) samt tatt prøver fra munnen og urinen.

Kreftpasientene hadde fjernet et bryst som ledd i behandlinga, mens kontrollene hadde gjort det av kosmetiske grunner. Kreftpasientene hadde en helt annen bakterieflora i brystet enn kontrollene. Det var ingen forskjeller i bakteriesammensetninga i munnen, og de forskjellene som kunne påvises i urinen, hadde med overgangsalder og hormoner å gjøre. Imidlertid ble det påvist at de kreftrammede hadde flere grampositive bakterier i urinen, noe forskerne mente burde undersøkes videre i større studier. Uansett ble det funnet klare forskjeller i bakteriesammensetning mellom kreftsykt og friskt brystvev. Denne studien sier imidlertid ikke noe om kausalitet, det vil si hvorvidt en endret bakterieflora gir grobunn for kreft, eller om kreft fører til endret bakterieflora. IM

nts. Neonatology 2017; 112: 187–92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28601861

Kilde:

Wang H, Altemus J, Niazi F mfl. Breast tissue, oral and urinary microbiomes in breast cancer. Oncotarget 2017.

Annonse:

http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=21490&author-preview=gky

You may also like
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar