Forside > Arkiv > 2015 > Bananflue som indikator på mobilstråling

Bananflue som indikator på mobilstråling

Bananfluer brukes mye som modellorganismer i biologisk forskning. To arter har blitt mye studert for å undersøke effekter på celler under eggdannelsen og nedgang i fruktbarhet. Greske forskere har utført 280 forskjellige eksperimenter med bananfluer hvor de har brukt ulike former for stråling fra trådløs kommunikasjon, blant annet fra mobiltelefoner, trådløse fasttelefoner, trådløse barnevakter, blåtann og stråling fra mikrobølgeovn.

Fluene ble eksponert for daglig korttidsstråling i 3–7 dager. Forskerne vurderte særlig betydningen av avstand fra strålekilden, varighet av eksponering og effekten av gjentatte eksponeringer. Alle undersøkte strålekilder påvirket fluenes fruktbarhet og celledød, selv ved intensiteter som er under strålemyndighetenes grenseverdier for å beskytte mennesker. Forskerne konkluderte at bananfluer som lager egg, er et egnet modellsystem for å utforske biologiske effekter av stråling fra trådløse kommunikasjonsmidler. IM

Kilde:

Margaritis LH, Manta AK, Kokkaliaris KD mfl. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagnetic Biology and Medicine 2014; 33: 165–89. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar