Skip to main content

Banebrytende nysatsing for alvorlig psykisk syke

Hurdal Recoverysenter blir det første døgnbaserte tilbudet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser der målet er å behandle medikamentfritt. Her vil kosthold, psykoterapi, mosjon og naturopplevelser stå i sentrum av behandlinga.

Tekst Iver Mysterud     Foto Bjørn Inge Rødfoss

Hurdal Recoverysenter er landets første offentlig godkjente, private psykiatriske sykehus. Det ligger ved bredden av Hurdalssjøen i Hurdal kommune i Akershus. Senteret har plass til 25 beboere og vil i full drift ha 80–90 ansatte og et total areal på 2 500 kvadratmeter. Bak det hele står ildsjelen Ole Andreas Underland (f. 1957), daglig leder i det private helseforetaket Incita, sammen med kollegaene Ove Allers (f. 1978) og Ingunn Ruud Hofstad (f. 1984). Allers er økonomi- og administrasjonssjef, mens Ruud Hofstad er HR-sjef i Incita.1

Målet for dette senteret er å hjelpe mennesker med psykiske lidelser til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter. Ved Hurdal Recoverysenter er planen å skreddersy hverdagen for pasientene, med fokus på fysisk trening, sunt og økologisk kosthold og rike naturopplevelser. Pasientene vil ha samtaler med psykologer og være gjennom et egnet behandlingsløp. De vil også kunne få medikamentell behandling, men det er ikke hovedfokus ved senteret. Der forsøker de å finne andre mulige løsninger først, og det er dette aspektet som gjør Hurdal Recoverysenter så lovende.1

Ut fra Helsemagasinets vurdering er dette et stort og viktig gjennombrudd i Norge, og vi tviler ikke på at denne typen senter vil bli viktig i framtiden, i takt med at stadig flere får øynene opp for all lidelsen pasienter påføres ved bruk av psykiatriske medikamenter. Behandling med medikamenter har i flere tiår vært dominerende i psykiatrien, og det er derfor tilnærmingen til Hurdal Recoverysenter er så banebrytende.

Senteret ønsker å møte enkeltmennesket med respekt og forståelse for deres situasjon. Fordi alle mennesker er forskjellige, må all hjelp og støtte være individuelt tilpasset. Senteret har derfor ansatt eksperter fra ulike fagmiljøer, og flere av de ansatte har selv erfaringer med psykiatrien. Dette er i tråd med at såkalt erfaringskompetanse anses å være viktig for å være en god medarbeider eller medhjelper. Poenget er å nyttiggjøre seg deres erfaringer i kombinasjon med helsefaglig utdannet personale på alle nivåer. Både aktiviteter og undervisning er ment gjennomført felles for personale og brukere.1

– Faktisk har vi et krav om at halvparten av de ansatte skal ha erfaringskompetanse, enten grunnet egne plager eller som pårørende. Dette er en viktig ballast for å bli en god hjelper, og slike mennesker er faktisk ekstra motiverte i jobben, forteller Underland.

LES OGSÅ  Redusert medikamentbruk gir bedre livskvalitet for eldre

Ledelsen mener at det er viktig at pasientene gjøres til eksperter på egen sykdom. De vet hva som kjennetegner egne plager og hvordan de kan jobbe for å bli bedre. Hurdal Recoverysenter legger stor vekt på at veien mot å bli frisk ofte starter med et håp om bedring. Alle som kommer til senteret, gjør det etter eget ønske fordi de har hørt mye fint og positivt om stedet.2

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Erfaren treningsekspert på laget»]Incita har med seg medisinprofessor Jan Hoff fra NTNU i nysatsingen på disse behandlingssentrene. Han er en av Norges fremste treningseksperter og er særlig kjent for 4*4-modellen, altså at man for eksempel sykler eller løper fire intervaller à fire minutter med pause mellom, der pulsen skal ligge rundt 85–90 prosent av maksimalpulsen i intervallene. Hoff skal bistå med tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for pasientene ved Hurdal Recoverysenter.1[/gdlr_box_icon]

Viktig reform

Reformen om fritt behandlingsvalg ble innført 1. november 2015. Da ble det etablert en godkjenningsordning der alle private virksomheter som oppfyller visse kriterier, kan levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av staten. I tillegg kan pasientene selv velge hvor de ønsker å bli behandlet, slik det har vært åpnet for gjennom fritt sykehusvalg.1

Tidligere har pasientene manglet reelle valgmuligheter fordi det ikke har vært annet enn det offentlige tilbudet å velge blant.

Reformen om fritt behandlingsvalg er ment å bidra til å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre. Den antas på sikt å føre til økt konkurranse om pasientene og et bedre og bredere behandlingstilbud. Dette forventes å tvinge det offentlige til å tenke nytt og annerledes for å tekkes pasientene. De psykisk syke vil derfor få mer makt.2

Reformen innebærer også at vurderingsfristen endres til ti dager for alle. Før reformen hadde vurderingsenhetene 30 dager på seg. Siden 1. november i fjor skal en pasient innen ti virkedager ha fått beskjed om vedkommende har rett til helsehjelp og eventuelt når behandlinga skulle starte opp.2

Er i gang

Hurdal Recoverysenter fikk godkjenning som psykiatrisk sykehus 20. august 2015 og har vært i drift siden november 2015. – Dessverre er det liten entusiasme hos de regionale helseforetakene for å sende pasienter til oss. Alle helseforetakene er tilskrevet, men ingen har så langt inngått samarbeidsavtale, sier Underland. – Der et helseforetak mangler kompetanse eller kapasitet til én type behandling, er det vanlig å kjøpe tjenester fra andre. Dette gjelder i resten av medisinen, men ikke i psykiatrien. Det kan nesten virke som om det offentlige systemet kjemper mot medikamentfrie alternativer, fortsetter han.

Underland er klar på at det er systemet som må tilpasse seg pasientenes ønsker, og ikke omvendt. – Slik situasjonen er nå, har mange pasienter sloss hardt for å komme inn på vårt sykehus med medikamentfrie behandlingstilbud. De holdes imidlertid igjen i det offentlige systemet fordi de ikke får henvisning om overføring til oss. Dette betyr i praksis at en rekke aktører innenfor spesialisthelsetjenesten ikke ønsker å benytte seg av medikamentfrie behandlingsopplegg og som derfor holder pasientene tilbake, sier Underland lett oppgitt.

LES OGSÅ  Bivirkninger av skolemedisin

Ti sentre i Norge

Hurdal Recoverysenter er bare starten på Incitas storsatsing, og det planlegges ytterligere ni sentre bygd på samme lest rundt omkring i Norge. – Det er ikke urealistisk å etablere ti sentre i løpet av to år, men først må vi komme godt i gang i Hurdal, sier Underland.

At det er stort behov for flere slike sentre, vitner pågangen av brukere om. Per januar 2016 sto ´over 200 pasienter på venteliste for behandling ved Hurdal Recoverysenter. – Et hovedproblem er at de fleste er innlagt på psykiatriske sykehus som ikke ønsker å sende dem over til den typen medikamentfrie alternativer vi tilbyr, sier Underland. Han forteller at de også har stort påtrykk av folk fra inn- og utland for å jobbe der.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Medikamentfri behandling»]Kosthold, psykoterapi, mosjon og naturopplevelser står i sentrum av behandlinga ved Hurdal Recoverysenter, som ligger i naturskjønne omgivelser ved Hurdalssjøen. Når det gjelder mat, er det sentralt at den skal være økologisk. I tillegg følger de opp kundenes spesielle behov og dietter. En del som er kommet eller ønsker å komme, er allerede godt utredet for matallergier/-intoleranser, og ved Hurdal Recoverysenter er de opptatt av å følge opp dette ut fra brukernes ønsker. De har også et samarbeid med Lab1 og lege Karl-Ludvig Reichelt om proteinintoleranse og med et ledende fagmiljø ved Diakonhjemmet sykehus når det gjelder nedtrapping av medikamenter. I tillegg vektlegges et vidt spekter av stressmestringsteknikker.

Underland er opptatt av hva som holder en person frisk og mener det er viktig å legge til rette for at folk får tilbud de ønsker seg for å holde seg friske. Ikke alt blir tilbudt på Hurdal Recoverysenter, men det legges til rette for at folk i sin fritid får mulighet til å bruke det de ønsker. – Alt som gir livsmestring og ikke gir bivirkninger er bra, mener Underland.[/gdlr_box_icon]

Medikamentfrihet

Bakgrunnen for at Underland har bygget opp et medikamentfritt behandlingstilbud for psykiatriske pasienter, er erfaring med psykiske helseplager i nær familie. For 27 år siden tok hans egen bror sitt liv etter å ha slitt med psykiske helseplager. Underland har også opplevd psykiske helseplager hos andre i nær familie. Dermed har han selv egenerfaring med psykiske lidelser, noe som har gitt ham innblikk i hvordan dagens offentlige helsevesen er bygget opp og fungerer.3

For noen år siden bestemte Underland seg for å lage Norges første psykiatriske sykehus som er akkurat sånn brukerne ønsker seg. Det er det han og kollegene gjør nå. Underland er overveldet over responsen fra folk som ønsker å bo og arbeide bo på Hurdal Recoverysenter. Han har 19 brukerorganisasjoner bak seg i denne satsingen. Både organisasjoner og brukere ser at Norge trenger psykiatrisk behandling med hovedfokus på noe annet enn medikamenter. Faktisk skrev politikere i 2010 til de offentlige helseforetakene og ba dem om å etablere medikamentfrie tilbud til brukerne.4 Dette var et minimums-krav for å få redusert bruken av tvangsbehandling, som særlig rammer pasienter med psykose og schizofrenidiagnose. Hurdal-senteret er det første i sitt slag som har fått godkjenning til å starte slik medikamentfri behandling. Her kan pasienter med behov for hjelp innen psykisk helsevern etter henvisning fra sin helseinstitusjon søke seg og bli behandlet på det offentliges regning.3

LES OGSÅ  Abram Hoffer – En pioner for framtidens psykiatri

– Jeg ønsker å bygge opp et psykiatrisk sykehus der jeg selv ville ha trivdes som pasient, sier Underland. – Det er stort behov for slike sykehus all tid spesialisthelsetjenesten i psykiatri i Norge fungerer alt for dårlig og ikke er bærekraftig på sikt. Folks eneste behandlingsalternativ fram til nå har vært Modum Bad, men de tar blant annet ikke inn folk med psykoser. Dette er nettopp en pasientgruppe som har stort behov for et reelt behandlingsalternativ til spesialisthelsetjenestens medikamentelle behandlingsopplegg, mener han.

Systemet må forandres

– Brukerne ønsker medikamentfri behandling, og jeg ønsker å være med å forandre systemet som behandler folk med psykiske lidelser i Norge, sier Underland. – Det er i dag alt for mange pasienter som er i en fortvilet situasjon uten håp. Dessverre tar en del av dem livet av seg når alt håp er ute. Dagens spesialisthelsetjeneste i psykiatrien er uverdig, og vi vil med Hurdal Recoverysenter vise at det finnes alternativer som faktisk fungerer, avslutter den engasjerte lederen og initiativtakeren Ole Andreas Underland.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Gründer med visjoner»]Ole Andreas Underland (f. 1947) er utdannet psykiatrisk sykepleier og kjøpte seg opp i det private helseforetaket Incita i 2012, der han nå eier 40 prosent av aksjene. Underland hadde ideen om å starte Hurdal Recoverysenter, som skulle være et behandlingstilbud som først tilbyr personer med psykiske helseplager andre behandlinger enn medikamenter. Målet er å etablere ti sentre i Norge. Underland er gift og har tre voksne døtre.3[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Rødfoss BI. Skal behandle psykiatriske pasienter med sunt kosthold, naturopplevelser og trening. Eidsvoll Ullensaker Blad 19.10.2015. http://www.eub.no/nyheter/skal-behandle-psykiatriske-pasienter-med-sunt-kosthold-naturopplevelser-og-trening

2.  Rødfoss BI. Nå kan alle ønske seg til Hurdal. Eidsvoll Ullensaker Blad 4.11.2015. http://www.eub.no/nyheter/na-kan-alle-onske-seg-til-hurdal

3.  Rødfoss BI. – Skal prøve alt annet før vi går til medikamenter. Eidsvoll Ullensaker Blad 2.11.2015. http://www.eub.no/nyheter/–skal-prove-alt-annet-for-vi-gar-til-medikamenter

4.  Oppdragsbrev fra HOD til De regionale helseforetakene av 19.3.2010.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner