Skip to main content

En bank for mennesker og miljø

 

Her redegjør assisterende banksjef i Cultura Bank, Jannike Østervold, for utvikling av bankens utlånspolitikk og forvaltningskapital.  Cultura Bank er liten sammenliknet med andre sparebanker, som igjen har langt mindre kapital enn norske forretningsbanker.  Dessuten har Cultura Bank idealistiske mål og langt lavere lønninger blant ledelsen. Bankens profil er følgelig i tråd med de mål vi har for Stiftelsen vitenskap og fornuft og Helsemagasinet.

Tekst Jannike Østervold     Foto Borgny Berglund

I forbindelse med 20-årsjubileet for banken har jeg bladd gjennom gamle papirer fra Cultura Lånesamvirke, forløperen til Cultura Bank. «Med penger som verktøy for å bygge fremtiden» hadde daværende banksjef Svein Berglund skrevet på forsiden av en presentasjon av lånesamvirkets prosjekter – med penn var det senere strøket over «lånesamvirke», og i stedet var det skrevet Cultura Bank. I lånesamvirkets tid, så vel som i dag, var det økologiske jordbruket en svært viktig del av låneporteføljen sammen med bedrifter som drev foredling og distribusjon av alternative og økologiske produkter. Frie pedagogiske tilbud, som steinerskoler og barnehager; og omsorgstilbud, som Vidaråsen landsby i Andebu og helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo, var med også fra starten.

LES OGSÅ  Cultura Banks lange fødsel!

Banken startet med en forvaltningskapital på 41,3 millioner. I løpet av de 20 årene er den blitt nesten 20-doblet, og ved utgangen av 2016 var den på 796,1 millioner.

Gjennom årene har det skjedd en utvikling i Cultura Banks holdning til å gi boliglån. Ved oppstart av banken for 20 år siden var det knapphet på utlånsmidler, og det ble i svært begrenset grad gitt boliglån, og da kun til personer som var ansatt i virksomheter som var kunde hos oss, og som ville hatt problemer med å få lån i andre banker på grunn av lav inntekt.

I dag er imidlertid boliglånene en viktig del av Culturas utlånsportefølje. Miljøvennlige boliger premieres med lavere rente. Boliglånene er med på å sikre og stabilisere utlånsmassen, og det har vært et sterkt ønske fra de mange personkundene som har åpnet konto, at de også skulle kunne få ha sine boliglån i Cultura Bank. I tillegg krever et godt sikret boliglån bare 1/3 så mye egenkapital som et næringslån, så at banken gir boliglån, gjør også at egenkapitalen rekker lenger.

Cultura Bank er medlem av Global Alliance for Banking on Values3 (GABV) og følger deres eksempel med å dele inn utlånene etter prinsippet om tredelt bunnlinje. Det innebærer at lånene klassifiseres etter om de først og fremst har positiv effekt for folk, kloden eller for små bedrifter som bidrar til et mangfoldig næringsliv (eng.: People, Planet, Prosperity). Global Alliance har valgt å rapportere lån til boligformål separat.

Tabellen viser hvordan utlånene fordelte seg på de ulike formålene ved utgangen av 2016.

LES OGSÅ  Gamle nyttårsønsker, venstre og høyre

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]

Jannike Østervold (f. 1956) er født i Oslo og vokst opp i Bergen. Hun er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Oslo (1987) og har vært ansatt i Cultura Bank fra 1998, hvor hun er assisterende banksjef med ansvar for IT og markedsarbeid. Østervold har vært med i  bladet Pengevirkes redaksjon siden 1999. Hun har tidligere blant annet arbeidet som banksjef på Svalbard, som ABD-sjef ved Universitetet i Oslo og forsker i Rikstrygdeverket. Hun bor i Oslo.

E-post: joe@cultura.no.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1. Østervold J. Cultura Bank – 20 år for mennesker og miljø. Pengevirke 2017; 2: 6. https://www.cultura.no/arkiv/pengevirke/cultura-bank-20-ar-for-mennesker-og-miljo

2. Liste over banker i Norge. https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_banker

_i_Norge

3. http://www.gabv.org/about-us


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner