Skip to main content

Bedre etter fjerning av amalgam?

Lider du av kronisk dårlig helse og mistenker at kvikksølv fra amalgamfyllinger kan være årsaken, bør du vurdere å få skiftet dem ut med noe helsemessig bedre. 

Tekst og foto Iver Mysterud

Mange kronisk syke blir bedre etter å få fjernet sine amalgamfyllinger. Her ser vi på tre studier som underbygger dette.

Svensk studie

796 pasienter fikk fjernet alle fyllingene,1 hvorav 70 % ble bedre/friske med økt livskvalitet. En gruppe leger og tannleger samarbeidet etter den såkalte Uppsala-modellen. Før og under utskiftningen tok pasientene daglig tilskudd av 1900 mg vitamin C, 30 mg tiamin (vitamin B1), 30 mg riboflavin (vitamin B2), 150 mg niacin (vitamin B3), 6 mg pyridoksin (vitamin B6), 30 mg pantotensyre; 400-600 mg vitamin E og 400 mikrogram selen (natriumselenitt).

Bivirkningsgruppa

Bivirkningsgruppa for Odontologiske biomaterialer undersøkte hvordan fjerning av alle amalgamfyllinger hos en gruppe pasienter påvirket deres helse over tid.2 Alle mente at deres plager kom av amalgamfyllingene. Halvparten skiftet ut alle fyllingene, mens resten fungerte som kontrollgruppe. Alle ble fulgt opp tre måneder, ett og tre år etter utskifting. Både problemer i munnen og generelle helseplager ble bedre over tid blant dem som fikk fjernet alt amalgam, mens ingen i kontrollgruppa følte seg bedre.

LES OGSÅ  Sukker og tannråte

Rapport om amalgam

”Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin” (NAFKAM) i Tromsø utarbeidet i 2006 en rapport om amalgam.3 Forskerne trakk 2000 tilfeldige personer fra en stor og representativ database og kontaktet dem per telefon. 43 prosent av disse hadde skiftet ut sine amalgamfyllinger, hvorav nesten hver fjerde oppga en helsemessig årsak. Ni prosent (180 personer) fikk bedre helse etter amalgamsanering.

Deretter ble det sendt et spørreskjema til 2000 mennesker hvorav mange var forventet å ha skiftet sine amalgamfyllinger. Bare seks prosent hadde fått bedre helse etter utskiftning, mens tilstanden var uendret for nesten 70 %. Blant dem som skiftet fyllingene kun av helsemessige årsaker, ble 30 % bedre etterpå. 24 % merket bedring blant dem som oppga både helsemessige og andre grunner.

Variasjon i tilfriskning

Amalgam kan gi flere helseproblemer: Det kan oppstå slimhinnereaksjoner der amalgam berører tannkjøtt og lokale betennelsesreaksjoner; det kan oppstå spenninger i munnen ved at amalgam står i kontakt med fyllinger for eksempel av gull. Fenomenet kalles oral galvanisme og fører til at mer kvikksølv frigjøres fra plombene og opphører umiddelbart etter utskiftning. Ved allergi mot amalgam må alle fyllinger være ute før man kan forvente bedring.

Kvikksølv kan forårsake direkte eller indirekte skader over tid, og symptomene kan variere fra person til person. I slike tilfeller merker pasientene sjelden særlig bedring i helsetilstanden rett etter en utskiftning, men oftest blir de gradvis bedre etter ulike former for avgiftning.

Kvikksølv lagres i kroppens celler og organer lenge etter utskiftning, og derfor kan avgiftning noen ganger ta flere tiår. Hvis tannlegen ikke bruker nødvendig beskyttelse, kan pasienter bli utsatt for mer kvikksølv og føle seg dårligere etter utskiftning.

LES OGSÅ  Dårlig sædkvalitet – årsaker og botemidler

Les også:

Tannlegen som ”gjemte seg” i 25 år

Vondt i kneet av skjevt bitt

Lockfoot: Fra tann til tå. Kan låsninger i foten rette opp bittfeil?

Amalgam – fortsatt et helseproblem

Kompositt bedre enn amalgam – porselen best!

Kilder:

1.  Lindh U, Hudecek R, Danersund A. Removal of dental amalgam and other metal alloys supported by antioxidant therapy alleviates symptoms and improves quality of life in patients with amalgam-associated ill health. Neuroendocrinology Letters 2002; 23: 459-82.

2.  Sjursen TT, Lygre GB, Dalen K mfl. Changes in health complaints after removal of amalgam fillings. Journal of Oral Rehabilitation 2011 (doi: 10.1111/j.1365-2842.2011.02223.x).

3.  Norheim AJ, Ramstad S. Opplevde sammenhenger mellom amalgam og helse i den norske befolkning. NAFKAM Skriftserie nr. 2. Tromsø: NAFKAM, 2006.

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner