Skip to main content

Bedre helse med informasjonsmedisinsk behandling: Dette er NES

NES står for Nutri-Energetics System, altså ernæringsenergetisk system, og denne terapiformen ble tatt i bruk i Norge fra 2008. Den har foreløpig få utøvere i Norge.

Tekst og foto Iver Mysterud  

Med NES skjer registreringen av tilstanden i kroppen vha. en datamaskin, mens selve behandlingen består av dråpeløsninger med spesifikt ”informasjonsinnhold”.

Det er visse likheter mellom NES og både e-Lybra-bioresonansterapi1 og kvantemedisin,2 men klare forskjeller. Ved alle disse terapiformene brukes datastyrt teknologi som angis å registrere (skanne) energifeltet som omgir oss. Mens e-Lybra-bioresonansterapi og kvantemedisin primært behandler vha. elektriske signaler med ulike frekvenser som klientene tilføres via elektroder, består NES-behandlingen av å innta dråper fra mineralløsninger med spesielt informasjonsinnhold i perioden etter at man har vært til konsultasjon. Like fullt angis at det er mulig for både e-Lybra-bioresonansterapi og kvantemedisin å lagre terapisignalene i vannløsninger, som inntas i perioden etter at man har vært hos terapeuten. En forskjell er at datamaskinen ved NES-behandling hjelper terapeuten til å velge én eller noen få av et gitt antall ferdiglagde og standardiserte mineralløsninger, mens de andre terapiformene lager unike dråpeløsninger.

Skanning og behandling

Under konsultasjonen går terapeuten og klienten sammen gjennom klientens plager. Etter denne innledende samtalen diskuterer terapeuten og klienten seg fram til ett aspekt ved klientens plager det fokuseres på å få bedre i første behandlingsperiode, for eksempel smerter i ryggen. Klienten fokuserer konsentrert på denne plagen mens energifeltet blir skannet. Dette skjer ved at en hånd blir lagt oppå en liten elektrode, som igjen er koblet til en pc. Elektroden ser ut som en stor pc-mus, ofte humoristisk omtalt som ”rotta”.  Programvaren i pc-en får informasjon fra energifeltet til klientens hånd. Selve skanningen tar bare et minutts tid, og det er ofte stillhet i rommet når dette skjer (for at klienten skal få ro til å konsentrere seg). En enda bedre situasjon å skanne i er etter at  personen har fått en eller annen psykisk reaksjon på  samtalen. Da skal energifeltet være ”åpent og klart”.

Etter skanningen nedtegnes klientens kosthold og eventuelle bruk av kosttilskudd og/eller medikamenter. Mange terapeuter vektlegger at et godt kosthold er avgjørende for å understøtte behandlingen og få folk friske igjen. De diskuterer derfor nøye hva klienten selv kan gjøre for å få lagt om kostholdet i positiv retning.

Terapeuten leser av ulike målinger fra skanningen på pc-skjermen, og fargekoder angir hvor behandlingen bør settes inn. Man kan ikke behandle alt på en gang, og derfor tilsier fargekoder hvor terapeuten skal begynne. Terapeuten har tilgjengelig 73 forskjellige 20 ml dråpeflasker med mineralløsninger med et spesielt informasjonsinnhold. Klienten får med seg 1-3 av disse. Selve behandlingen består i at et bestemt antall dråper etter et utfylt skjema tas i vann og drikkes hver dag. Etter en måned med dråpekurer kommer klienten tilbake for en ny skanning og konsultasjon. Dette fører til nye 1-3 mineralløsninger for kommende måned, osv.

Klienten får med en konkret opptrappingsplan for hvor mange dråper man skal ta hver dag den neste måneden. Man begynner forsiktig med noen få dråper og øker etter hvert. Når en person starter å ta mineralløsninger, vil man kunne merke en mild avgiftningsreaksjon. Hvis personen skulle få kraftige symptomer på avgiftning, må vedkommende bare redusere antall dråper per dag og gå saktere fram. Den korrigeringen som skal skje, skal helst være forsiktig og langsom. Målet angis å være en gradvis framgang uten sterke, negative reaksjoner.

LES OGSÅ  Dr. Bachs blomster-remedier – når livet blir vanskelig

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Fem hovedtyper mineralløsninger«]De 73 mineralløsningene kan sorteres på fem hovedkategorier, og etter første konsultasjon gis kun løsninger fra de to første. Fra og med annen konsultasjon kan man også få fra de tre siste.
I den første kategorien skal løsningene korrigere feiljusteringer mellom menneskekroppens energifelt og de naturlige feltene som er assosiert med gravitasjon og magnetiske poler.
Den andre kategorien er omtalt som energidrivere og skal gi energi til kroppens energifelt, få i gang avgiftning og stimulere til korrekt aktivitetsnivå hos organene.
I tredje kategori skal mineralløsningene bidra til å integrere balansen mellom meridianene (akupunkturlærens energikanaler), mentale funksjoner og følelsesmessig kommunikasjon i kroppen.
Den fjerde kategorien er utformet for å fjerne energetiske forstyrrelser i kroppens vev.
I siste kategori er mineralløsninger som brukes når det er grunnleggende blokkeringer i kroppens stoffskifte og overlevelsesmekanismer. De representerer virkninger på et dypere nivå av NES-terapien og brukes kun når de foregående mineralløsningene ikke har klart å korrigere alle feil i kroppens energifelt.[/gdlr_box_icon]

Hva skanningene viser

Når terapeuten gjennomfører en skanning av energifeltet til en klient, sorteres resultatene på ti kategorier. Datamaskinen lager et bilde av hvordan tilstanden er og gir forslag til hvor man først bør sette inn støtet i behandlingen. De ti kategoriene er følgende:

1. Kroppens energifelt vs. jordas naturlige felter assosiert med gravitasjon og magnetiske poler.

2. Tilstanden i kroppens organer.

3. Tilstanden i meridianer, mentale funksjoner og kroppens følelsesmessige kommunikasjon.

4. Det som har skapt ubalanser i kroppens vev, f.eks. mikroorganismer.

5. Det som har gitt kroppen et sjokk.

6. Følelser.

7. Giftstoffer, elektromagnetisk belastning, løsemidler og tungmetaller.

8. Mat og næringsstoffer.

9. Muskel- og skjelettsystemet.

10. Hva man er følsom for (laktose, sukker, gluten, annen matvareintoleranse).

Spesialutviklede mineralløsninger

Mineralløsningene som utgjør selve behandlingen, er formelt klassifisert som mat. De består av vann, fem prosent alkohol og mineraler. Mineralene er ”preget” med en spesiell informasjon for de forskjellige flaskene. Hver av de 64 flaskene har unik ”informasjon”, og denne informasjonen skal få kroppen til å korrigere seg mot det som er riktig, slik at den som skannes, skal bli frisk.

Mineralløsningene kalles for Infoceuticals. Den aktive delen av NES-mineralløsningene er ikke kjemiske i form av urter, ernæring eller farmasøytiske preparater. Ei heller er dette homøopatisk informasjon eller blomsteressenser. Løsningene inneholder små mengder kolloidale mineraler, hvis subatomære struktur er blitt ”kodet” eller ”preget” med informasjon som forbinder den med kroppens energifelt.

Informasjonen angis å være kodet i mineralene ved hjelp av en framstillingsprosess med elektrisk strøm med veldig høy spenning. Dette elektriske feltet gjør at mineralene kan ”preges” med informasjon fra en datastyrt laser. Når det elektriske feltet slås av, er mineralet – og dermed mineralløsningen – ferdigkodet og klar til bruk.

Disse mineralløsningene har god holdbarhet, men bør ikke stå i direkte sollys. Terapeutene gir ikke dråper ved graviditet grunnet retningslinjer om å være forsiktige. I tillegg bør man være varsomme med selve skanningen hvis man har pacemaker i kroppen, og ved medikamentbruk bør klientene følge nøye med på doseringen. Erfaringsmessig kan kroppens håndtering av medikamentene endres i kjølvannet på behandlingen.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Grunnleggerne av NES«]NES ble utviklet av den australske forskeren og terapeuten Peter Fraser i samarbeid med den engelske økonomen Harry Massey. Sammen grunnla de firmaet Nutri-Energetics Systems i 2002 (nutrienergetics.com). Fraser flyttet til England fra Australia i 2004. I 2006 flyttet de fra midlertidige lokaler til sitt nåværende hovedsete i Poole, Dorset, England. Firmaet har et lokalkontor i Moss.
Fraser er tidligere professor i akupunktur fra Australia og ekspert på tradisjonell kinesisk medisin, homøopati og Ayurvedisk medisin. Hans reise inn i uavhengig forskning ble drevet av en langvarig kamp med ME (kronisk utmattelsessyndrom). Gjennom sine undersøkelser oppdaget han en måte å komme i direkte kontakt med den energetiske menneskekroppen som et middel til å fremme helbredelse. Fraser anvendte det han hadde oppdaget og fikk igjen helsa.
Da Massey var ferdig med grunnutdanningen i økonomi, ble han rammet av en alvorlig grad av ME, og dette gjorde at han kun med nære venners hjelp og støtte fikk fullført sin mastergrad i ledelse og administrasjon (MBA). Han søkte systematisk, men uten hell, etter hjelp for å bli frisk, både innen skolemedisinen og alternativ medisin. Den avgjørende vendingen kom da han etter sju års sykdom kom i kontakt med Fraser i 2001 og ble behandlet etter hans prinsipper.[/gdlr_box_icon]

Kroppens overordnede kontrollorgan

LES OGSÅ  Kul i brystet

Mineralløsningene er utformet for direkte å påvirke menneskekroppens energifelt og å fjerne eller løse opp blokkeringer forårsaket av bl.a. sjokk, traumer, giftstoffer og følelsesmessige forhold. Ved å fjerne slike blokkeringer blir kroppens overordnede kontrollmekanismer gjenopprettet. Samtidig blir kroppens selvhelbredende evner tilbakeført til en optimal tilstand. Man kan si at helsa avhenger av tilstanden i bioenergifeltet. Det essensielle med NES og teorien dette behandlingssystemet er basert på, er at energifeltet er det overordnede kontrollorganet i kroppen. Det er altså energifeltet som på et dypt nivå regulerer kroppens biokjemi og fysiologi. Denne modellen er kontroversiell i medisin og fysiologi.

Hva brukes det mot?

NES brukes først og fremst ved kroniske tilstander og ikke ved akutt sykdom og skader. Terapien skal påvirke et grunnleggende nivå der fysiologi på den ene siden og emosjonelle og mentale aspekter på den andre siden i prinsippet påvirkes samtidig (parallelt). Det betyr at hvis terapien har fokus på et problem eller en plage av mer fysisk karakter,  kan klienten ofte også merke effekter på et mentalt eller emosjonelt plan. I tillegg kommer ofte effektene først på det emosjonelle nivået, og mange som har prøvd NES-terapi, har fortalt om at de opplever ”indre ro”. Slike endringer på emosjonelt nivå vil ofte være gunstig – og av og til en betingelse for – at det skal skje varige forbedringer når det gjelder fysiske plager.

For folk med energisvikt kan NES ofte gi god hjelp, av og til også med ganske raske resultater. Ved mange tilstander der stress kan være en del av årsaksbildet – som hodepine, migrene, stivhet/smerter i ledd og muskulatur og søvnproblemer – kan NES ofte gi god bedring. Immunsystem og hormonsystem står sentralt i NES, og terapien kan gi et viktig bidrag der det er ubalanser eller sviktende funksjon i disse systemene. Mange personer med fordøyelsesproblemer har hatt stor glede av NES. Terapien kan også gi gode resultater ved dårlig blodsukkerregulering. Det er egentlig ikke mange begrensninger når det gjelder hva NES kan forsøkes mot, men selvfølgelig vil tilstander som har hatt et langt forløp eller som er svært alvorlige, enten kreve en langvarig terapi eller ha begrensede muligheter for bedring også ved NES-terapi. 

NES-terapi er selvsagt  ingen mirakelkur i den forstand at man blir resistent mot feil livsstil eller ulike typer negativ påvirkning man kan bli utsatt for. NES bygger på en helhetlig tankegang der det som regel er nødvendig å se på mange faktorer som kan ligger bak en kronisk lidelse. De fleste som forsøker NES-terapi, vil derfor også få råd om bl.a. kosthold, kosttilskudd og livsstil og eventuelt supplerende tiltak og terapier.

NES-terapeuter i Norge

Da det jevnlig utdannes nye NES-terapeuter i Norge, kan man holde seg à jour og finne sin nærmeste behandler på NES sin hjemmeside http://locator.nutrienergetics.com/. Per 5. mai
2011 sto det omtalt 18 norske terapeuter, hvorav de fleste har bakgrunn i alternative/komplementære terapier, for eksempel homøopati, akupunktur eller fotsoneterapi, mens én er psykiater. Disse terapeutene er ikke organisert i noen egen NES-forening.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Energimedisin vs. informasjonsmedisin«]I omtale av datastyrte behandlingsformer som NES, kvantemedisin og e-Lybra-bioresonansterapi snakker man ofte om energimedisin og informasjonsmedisin. NES kan klassifiseres som informasjonsmedisin, mens annen datastyrt teknologi enten er basert på energimedisin eller begge deler.
Foreløpig er det ingen enighet om definisjonen av energimedisin og informasjonsmedisin. I tillegg kan man bli forvirret av at en rekke teknologier integrerer begge typer systemer og at noen hevder at skillet er kunstig. Som navnet tilsier, handler energimedisin om bruk av energi. Dette omfatter behandling ved hjelp av energibaserte teknikker og prinsipper basert på anerkjente naturlover og der det finnes apparatur som kan måle kroppens energetiske tilstand og reaksjonsmønster. Det som brukes eller måles, kan bl.a. være frekvenser, varme, lyd eller magnetfelt. Eksempler er akupunktur og healing.
Med informasjonsmedisin kan man forstå diagnostisering og behandling kun med informasjon, altså der det ikke overføres energi i tradisjonell forstand. Slike signaler kan normalt ikke måles med tradisjonelle fysiske apparater, men noen ganger med spesialutstyr. Eksempler er homøopati, fjernhealing og avstandsbehandling med apparater.
I Norge har Jan Fredrik Poleszynski foreslått at informasjonsmedisin bør oppfattes som en fellesbetegnelse for energimedisin og medisin der man kun overfører informasjon. Dette er imidlertid en ”mindretallsposisjon” blant fagfolk som tar denne typen behandling på alvor.[/gdlr_box_icon]

Pris og varighet

LES OGSÅ  Demp stress og øk dine muligheter med Eduterapi

For første konsultasjon og skanning er det vanlig å ta 900 kroner, og den varer rundt 1½ time. I tillegg kommer 175 kroner per flaske (hos noen terapeuter kr 200) for mineraloppløsning, altså totalt opp mot 525 kroner.  Påfølgende konsultasjoner og skanninger koster vanligvis 700 kroner og varer én time. En klient som ønsker å prøve NES-behandling, bør kalkulere med 5-6 skanninger og dråpekurer i et halvt års tid. Dette må til for at man skal behandle dypereliggende deler av kroppens energifelt. Noen angis å få effekter etter å ha begynt med én dråpeflaske, mens andre først merker effekt etter flere dråpeflasker og flere behandlingsperioder.

Selve NES-teknologien er billigere i innkjøp enn andre former for datastyrte behandlingsapparater. Man kjøper kun programvare til pc samt den lille ”elektroderotta”. Dette koster 8350 euro pluss mva (ca. 65.000 kroner + mva), men virksomheten tilbyr i tillegg leasingløsninger som gjør det rimeligere å komme i gang som NES-behandler.

Faglige krav

De faglige kravene til å drive en NES-behandling er imidlertid store. For å bli sertifisert NES-behandler må man ha en lengre utdanning i alternative-komplementære fag samt anatomi, fysiologi og patologi. I tillegg må man fullføre to NES-kurs og et internettkurs på tre moduler/oppgaver.

Forskning og erfaringsgrunnlag

Det er ikke utført forskning på NES som er publisert i internasjonale medisinske tidsskrifter. Et søk i medisinske databaser vil derfor ikke gi noen treff. Produsenten har naturlig nok gjort en rekke tester da teknologien ble utviklet og godkjent. Så langt er derfor NES ikke underkastet systematisk forskning, men baserer seg på erfaringene til grunnleggerne av terapien og flere hundre terapeuter på verdensbasis. Grunnleggerne har skrevet en liten og en omfattende bok om NES, hvordan terapien ble til, hva terapien består i og hvordan den antas å fungere.3,4  

 

Les også:

Supert redskap!

Kilder:

Denne artikkelen baserer seg på informasjon fra NES-terapeut Anne Karin Gjørtz og de to bøkene som er skrevet om denne terapien.

1.  Mysterud I. Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles? VOF 2011; 2 (2): 78-84.

2.  Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): 62-8.

3.  Massey H, Fraser P. The unturned stone: a revolution in preventative healthcare. Nutri-Energetics Systems, LTD, 2003.

4.  Fraser PH, Massey H, Wilcox JP. Decoding the human body-field: the new science of information as medicine. Rochester, VT: Healing Arts Press, 2008.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner