Skip to main content

Bedre mikro-sirkulasjon med BEMER

Ved hjelp av pulserende elektromagnetiske felter stimulerer BEMER® blodomløpet i de små og aller minste blodkarene, de såkalte kapillærene. Dette er hensiktsmessig ved alle lidelser med nedsatt mikrosirkulasjon, slik som diabetes. Da bedres cellenes tilgang på oksygen og næringsstoffer, og avfallsprodukter fjernes mer effektivt. En god mikrosirkulasjon er en forutsetning for vevsregenerering, reparasjon, vekst og tilheling.

Tekst Iver Mysterud     Foto BEMER International AG

Kort fortalt

  • Ved behandling med BEMER ligger en person på en rektangulær matte som avgir pulserende elektromagnetiske felter, såkalt PEMF. Matta er koblet til et styringsapparat. Et program varer 8 minutter, og det anbefales at man ligger på matta to ganger per dag.
  • Dette stimulerer mikrosirkulasjonen i kroppen, det vil si blodomløpet i de små og aller minste blodkarene (kapillærene). Nedsatt mikrosirkulasjon er typisk for en rekke kroniske sykdommer og livsstilen i moderne samfunn.
  • BEMER-produktene kan ikke kjøpes i vanlige forretninger, men selges gjennom et nettverk av distributører i et flerenivå-markedsføringssystem (MLM). For å skaffe seg BEMER må man derfor oppsøke en distributør.
  • Det angis å foreligge 55 vitenskapelige publikasjoner om BEMER med resultater av testing av systemet. Det er liten tvil om at denne typen terapi påvirker mikrosirkulasjonen positivt på en rekke måter.

Mange får dårligere mikrosirkulasjon med økende alder på grunn av en rekke belastende miljøfaktorer som røyking, et kosthold med mye karbohydrat og en sedat livsstil. Slike faktorer kan svekke immunsystemet, øke infeksjonshyppigheten, gi redusert yteevne, økt sykelighet og forlenget rekonvalesens etter sykdom og restitusjon etter trening. Dårlig mikrosirkulasjon er typisk for en rekke kroniske sykdommer og livsstilen i moderne samfunn, for eksempel ved diabetes type 2, stoffskiftesykdommer, smertetilstander, tretthet, sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og sår som ikke vil gro. Fysikalsk blodkarterapi kan motvirke slike tilstander og brukes i behandling. Behandlingssystemet BEMER bruker en teknologi som bedrer mikrosirkulasjonen, som utgjør omtrent 75 prosent av blodomløpet.

Ved god mikrosirkulasjon vil de minste blodkarenes ”pumpebevegelser” fungere godt. Da har man god såkalt vasomosjon. BEMER er utviklet for å bedre mikrosirkulasjonen i de minste blodkarene. Akronymet BEMER står for Bio Electro Magnetic Energy Regulation, altså bioelektromagnetisk energiregulering.

Reguleringen av mikrosirkulasjonen skjer når en person ligger på en rektangulær matte (størrelse 180 x 60 x 2 cm) som avgir pulserende elektromagnetiske felter, såkalt PEMF. Matta er koblet til et styringsapparat som er lett å betjene. Apparatet fungerer ved hjelp av 12–15 V likestrøm, som genereres av en omformer med ledning til strømnettet eller av et batteri. Et program varer 8 minutter, og det anbefales at man ligger på matta to ganger per dag.

Helkroppsmatta kan brettes sammen og tar mindre plass når den lagres eller ryddes vekk. I tillegg til helkroppsmatta inkluderer systemet mindre enheter for å påvirke deler av kroppen: en enhet for små overflateområder, en annen for litt større områder og en enhet som avgir lys til hud- og sårbehandling. Lysenheten avgir monokromatisk (rent), rødt lys med bølgelengde 660 nm (LED). Helkroppsbehandling er utgangspunktet, og i tillegg kan man bruke de andre terapienhetene.

Seks spoler er integrert i helkroppsmatta. Når strømmen flyter gjennom disse, dannes et elektromagnetisk felt vinkelrett på strømretningen. Ved bruk av helkroppsmatta er styrken på magnetfeltet mellom 3,5 og 50 µT (mikrotesla), mens de andre behandlingsenhetene kan komme helt opp i 150 µT.

Fra styringsenheten stiller brukeren inn program og ønsket intensitet. Både den profesjonelle og den klassiske enheten har samme standardprogram med valgbar intensitet til hele kroppen, et eget søvn- og regenereringsprogram og tre andre forhåndsdefinerte programmer. Sistnevnte muliggjør intensiv behandling av enkeltområder. Både den profesjonelle og den klassiske enheten kan stilles inn på intensitetsnivåene 1–10.

Kontraindikasjoner

BEMER skal ikke brukes ved noen form for organ- eller celletransplantasjon, for eksempel beinmargstransplantasjon. I slike tilfeller bruker pasienten medikamenter for å undertrykke immunsystemet, slik at det ikke skal utstøte det som er transplantert inn i kroppen. Siden behandling med BEMER styrker immunsystemet, kan slik terapi føre til avstøtning av et fremmedlegeme i kroppen.

Ved graviditet, kreft og andre alvorlige sykdommer som krever vedvarende medisinsk behandling og bruk av medikamenter, bør man diskutere bruk av BEMER med legen. Tilsvarende gjelder generelt ved kronisk bruk av medikamenter. Ved anvendelse av BEMER kan behovet for et medikament både bli større og mindre (eller holde seg uforandret). Legen bør involveres for å avklares om det er nødvendig å justere dosen av medikamentet.

Metallimplantater

Fordi intensiteten som brukes av BEMER er lav, kan apparatet brukes av de som har metallimplantater, som skruer, plater og sårklemmer av metall.

LES OGSÅ  Hormonforstyrrere og diabetes type 2

Produksjon og salg

BEMER International AG ble stiftet i 1998. Det holder til i Lichtenstein og har agenturer i over 40 land. Produktene kan ikke kjøpes i vanlige forretninger, men selges gjennom et nettverk av distributører i et flerenivå-markedsføringssystem (MLM, multi-level marketing). For å skaffe seg BEMER må man derfor oppsøke en distributør. Det finnes per juni 2018 rundt 60 norske distributører, finnes ved å gå inn på https://norge.bemergroup.com/sv. Den har i øyeblikket svensk tekst, men vil etter hvert komme på norsk. Oppe til venstre klikker man på ”Hitta din lokala kontakt”.

Pris

BEMER selges som et profesjonelt og et klassisk sett. Førstnevnte koster kr 42 900 (inkl. mva) og omfatter styringsenheten og fire behandlingsenheter for helkropp, for små og litt større kroppsområder og til lysbehandling. Det klassiske settet koster kr 30 500 og omfatter styringsenheten, kroppsmatte og enheten for behandling av små kroppsområder.

Vitenskapelig testing

Det angis å foreligge 55 vitenskapelige publikasjoner om BEMER med resultater av testing av systemet. Noe av dette er oppsummert i en egen ramme. Det er liten tvil om at denne typen terapi påvirker mikrosirkulasjonen positivt på en rekke måter.

Klinisk erfaring

Det foreligger også omfattende klinisk erfaring fra leger og andre terapeuter i en rekke land der BEMER er brukt på en rekke typer lidelser. I tillegg finnes eksempler på at veterinærer bruker slik teknologi i behandling av dyr med godt resultat.

Årlig kongress

Det arrangeres en årlig kongress der forskere, leger og annet personell som bruker BEMER, møtes for å lytte til foredrag og utveksle erfaringer. I 2017 ble kongressen arrangert i Budapest med rundt 400 deltakere fra 24 land.12

Bruk i idrett

En rekke toppidrettsutøvere fra flere land har brukt eller bruker BEMER, for eksempel landeveissyklister. De mest kjente idrettsutøverne er kanskje spydkasterne Andreas Thorkildsen (f. 1982) fra Norge og Tero Pitkämäki (f. 1982) fra Finland.

Er BEMER best?

Vurderingen av hvilket terapisystem som er best, basert på pulserende elektromagnetiske felter (PEMF), avhenger av hva man måler. Når det gjelder mikrosirkulasjon, ser det ut til at BEMER er bedre enn konkurrerende terapisystemer. Dette går fram av en publisert fagartikkel fra 2013 der BEMER er testet mot fem andre systemer samt et inaktivt BEMER-apparat (placebo).5 Dette er en studie der verken forsøksledere eller pasienter vet hvilket apparat det behandles med, en såkalt placebokontrollert, dobbelblind studie. Seinere ble testen utvidet med ett apparat til.13 Testpersonene ble behandlet ti minutter to ganger daglig i tre dager. Det ble testet for to parametere som er sentrale for mikrosirkulasjon, og BEMER var klart bedre enn de seks andre systemene og placebo på begge testene. Forskerne mente at kun BEMER påvirket mikrosirkulasjonen på en terapeutisk relevant måte. De seks andre systemene er Magneter, Impulser, Terramagnon, Sentiplus Professional,14 iMRS15 og QRS (Quantum Resonance System).16

Basert på denne testen er det liten tvil om at BEMER er bedre enn konkurrentene, men visse forbehold må man ha i bakhodet: 1) Testen ble utført i 2013–2014, og konkurrerende teknologier kan være forbedret siden den tid. 2) Studien sier intet om hvorvidt de konkurrerende teknologiene er testet på måter som yter dem full rettferdighet (men det er heller intet som tyder på det motsatte). For eksempel vil et system som iMRS ha en utforming som i prinsippet virker mer avansert enn BEMER ved at pasienten liggende på terapimatta har på en fingersensor som måler pulsen (hjerteratevariabilitet). Disse dataene går inn i styringsenheten, som justerer behandlingssignalet ut fra pasientens hjerterespons. Her er det altså en tilbakekoblingsmekanisme (feedback). Dette gjelder også for Vita-Lifes R-System,17 som imidlertid ikke var med i testen.

Kritikk

Det er etablert en egen nettside som vurderer fire påstander som distributører av BEMER ofte kommer med.18 Den ene er at USAs romfartsorganisasjonen NASAs har utstyrt romdrakter med BEMER-teknologi, noe som kan trekkes i tvil, all tid det ikke finnes dokumentasjon for dette. Det faktum at BEMER styrker mikrosirkulasjonen, har teknologien til felles for alle PEMF-apparater. For det tredje trekker nettsida fram det tvilsomme i at en forsker som er betalt av BEMER-produsenten (Klopp), fikk ansvar for å sammenlikne BEMER med konkurrerende teknologi. Det siste poenget er at BEMER hevdes å være godkjent av USAs mat- og legemiddelverk (FDA), hvilket ikke ser ut til å være korrekt. BEMER er registrert som FDA klasse II og har 501K-klarering, noe som ikke betyr annet enn at det kan selges i USA. BEMER kan ifølge FDA ikke brukes av pasienter med medisinske tilstander, og er kun anerkjent som en muskelstimulator, altså tilsvarende virkningen til apparatet som Bailine-klinikkene bruker i Norge.

Personen som står bak denne kritiske nettsiden, har overhodet ikke noe imot BEMER-teknologi, men er kun kritisk til en del påstander som settes fram av distributører. Personen skriver innledningsvis at ”BEMER Classic og BEMER Pro er en av verdens ledende innen PEMF-terapi, og de er begge gode produkter. Hvis BEMER bare ville holde seg til aktuelle fakta, ville ikke denne nettsiden ha vært nødvendig. For å være klar er hensikten med denne siden ikke å trå ned produktet, som er et meget godt PEMF-apparat, men å eksponere usannheter som BEMER og BEMER-representanter sprer, mange uten å vite det. Dette er ingen kritikk av noen representanter som forsøker å dele en god teknologi. Dette var kun ’det de ble fortalt’.”

LES OGSÅ  Lavkarbo påvirker diabetes type 2 og behovet for insulin

Vurdering

En rekke apparater på markedet påvirker organismen gjennom pulserende elektromagnetiske felter (PEMF). Noen er dyre og best egnet for en klinikk, mens andre er billigere og egner seg derfor både til klinikk og hjemmebruk. BEMER tilhører sistnevnte kategori. Systemet er testet i en god del forskning og markedsføres og selges i et seriøst nettverk. BEMER er unikt i den forstand at det i én studie har vist bedre effekt enn konkurrentene når det gjelder å påvirke vår mikrosirkulasjon positivt. Imidlertid er BEMER like fullt bare ett av flere behandlingssystemer som antas å kunne virke både forebyggende og som behandling. Dersom vi skal være sikre på at BEMER er vesentlig bedre enn konkurrentene, må det testes mot konkurrentene på måter som yter alle systemene rettferdighet. Dette vet vi ikke i hvilken grad har skjedd ut fra det som er publisert. I tillegg må man vurdere om konkurrerende systemer fungerer bedre på andre måter enn å stimulere mikrosirkulasjon. For eksempel har Vita-Lifes R-System (som ikke var med i testen) innebygd i standardprogrammet at terapisignalets styrke avhenger av når på dagen behandling skjer. Bakgrunnen er at indre rytmer og prosesser i kroppen endres gjennom døgnet. Denne typen utforming kan gjøre at R-System er bedre enn BEMER på andre måter enn bare å påvirke mikrosirkulasjon, men dette er opp til systematiske tester å avklare, og de bør utføres av uavhengige forskere.

Helsemagasinet er generelt positivt til alle typer systemer som bruker pulserende elektromagnetiske felter, og vi selger også flere via vår nettbutikk. Vi er imidlertid nøye med ikke å trekke fram ett system som bedre enn et annet, så lenge de ikke er testet mot hverandre i grundig forskning og eventuelt kan ha litt forskjellige effekter i kroppen. Det er nemlig mange behandlingsapparater som bruker PEMF. Alt som kan bidra til å stimulere kroppen på gunstige måter, bør heies fram, og BEMER ser ut til å kunne motvirke effekten av aldring, skadelige miljøfaktorer, dårlig kosthold og livsstil. Målet bør like fullt være først å redusere eksponering for skadelige miljøfaktorer, bedre kostholdet og livsstilen, men dette er som kjent lettere sagt enn gjort for mange. Dessuten er det ikke mulig å skjerme seg fra forurensninger i vår tid. I stedet for å undertrykke plagsomme symptomer med medikamenter, kan BEMER og tilsvarende teknologier bedre mikrosirkulasjonen og bidra til å fjerne plagsomme symptomer. I motsetning til medikamenter har ikke slik teknologi skadelige bivirkninger. Å understøtte kroppens selvhelbredende prosesser er alltid ønskelig.

Utvikling av BEMER
Bakgrunnen for utvikling av BEMER var oppdagelsen at egenrytmen i blodkarene var uavhengig av hjertets puls. Større mikroårer arbeider med en frekvens på 8–10 Hz, altså mellom åtte og ti sammentrekninger og avslapninger per sekund. I mindre årer er rytmen raskere, 28–32 Hz. Da det første behandlingssystemet (BEMER 3000) kom i 1998, var det tatt hensyn til disse måledataene. Faktisk tok firmaet patent på en viss type signal som ble brukt i apparatet. Siden er det lagt til pausesignaler i disse innbygde elektriske inngangssignalene. I tillegg veksler signalene som sendes inn i kroppen, mellom 10 og 32 Hz. I 2010 kom modellen BEMER 3000 Plus, og i 2015 de to modellene BEMER Classic og BEMER Professional. I de nyeste modellene veksles det på i bruken av de to grunnfrekvensene: Det behandles med 10 Hz i 31 sekunder etterfulgt av en pause på 3 sekunder. Deretter følger en periode på 83 sekunder med 32 Hz-signalet. Poenget er vekselvis å stimulere grovere mikroårer og finkalibrete mikroårer. Dette skjer med en behandlingssekvens på åtte minutter

Forskning på BEMER

Den tyske legen og forskeren Reiner-Christian Klopp (f. 1943) har forsket på mikrosirkulasjon i 35 år og på BEMER-teknologien siden 2004. Klopps bok Mikrozirkulation: Im Fokus der Forschung (Mikrosirkulasjon: i fokus for forskningen) fra 2007 vier flere kapitler til å oppsummere resultatene fra forskningen på BEMER. Selv om det er liten tvil om at denne typen terapi påvirker mikrosirkulasjonen positivt,2,3  merker vi oss at Klopp er betalt av BEMER-produsenten for å utføre denne forskningen.4

Flere engelske fagartikler om testing av BEMER står i et temanummer av Journal of Complementary and Integrative Medicine i 2013, som ble trykket på engelsk og tysk. Disse er enten skrevet av Klopp og hans samarbeids-partnere eller andre forskere tilknyttet firmaet som produserer BEMER.5,6,7,8,9,10

Den første artikkelen er basert på vurderinger fra nesten 660 personer som hadde brukt BEMER i seks uker. Samlet sett sov de bedre, hadde mindre smerter og bedre livskvalitet etter bruken enn før.4

Den andre artikkelen presenterer en placebokontrollert studie der nesten 50 menn ble trukket ut til å få behandling med BEMER. Alle ble behandlet to ganger daglig i 12 minutter over 30 dager. Placebogruppa lå på helkroppsmatta uten at den var slått på. BEMER-terapi ga bedret mikrosirkulasjon enn ingen behandling.6

Den tredje artikkelen presenterer 18 diabetespasienter med diabetisk polynevropati (nervesmerter) og hudsår på kanten av føttene. De fikk behandling for å kontrollere blodsukkeret, unngikk skadelige stoffer, ble medisinert for å redusere høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier, fikk intravenøst tilskudd av alfa-lipoensyre og brukte smertestillende medika-menter. Av disse ble det ved loddtrekning trukket ut ni som i tillegg fikk BEMER-terapi i 30 dager. Disse fikk påvist en svak bedring i mikrosirkulasjon i underhuden og bedret cellulær immunrespons ved hjelp av BEMER-terapi. Forskerne konkluderte at terapi med BEMER kan være en hensiktsmessig støttebehandling for diabetespasienter.7

Den fjerde artikkelen omhandler 24 menn som var utsatt for kronisk stress og infeksjoner. De begynte å trene forsiktig hver dag og fikk rådgivning om en bedre livsstil. I tillegg ble det trukket ut 12 som i tillegg ble behandlet med BEMER i 30 dager. Mikrosirkulasjonen og cellulær immunrespons ble bedre hos dem som fikk magnetfeltbehandling. Slik terapi kan derfor være et supplement til trening og livsstilsendringer.8

I en randomisert, dobbeltblind studie testet ungarske forskere effekten av behandling med BEMER på 50 pasienter med slitasjegikt i knærne (kneartrose) og 50 pasienter med kroniske smerter i korsryggen.11  Alle pasientene oppholdt seg på sykehus i tre uker, der de ble behandlet med standard fysioterapi etterfulgt av behandling med BEMER. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart av knepasientene som skulle få BEMER og hvilken som skulle få placebo for begge pasientgruppene. Placebo var her ”behandling” med BEMER som ikke fungerte. Pasientene kunne ikke avgjøre om de ble behandlet med aktiv eller inaktiv BEMER. Alle lå på helkroppsmatter, mens knepasientene i tillegg fikk lokal behandling av knærne og ryggpasientene av ryggen. Alle gjennomførte 15 behandlinger à 20 minutter. Det ble påvist at BEMER reduserte smerte og utmattelse på kort sikt hos pasientene med ryggsmerter, mens langtidsterapi var fordelaktig for knepasientene.

LES OGSÅ  Dårlige råd om diabetes type 2 i flere tiår

Kilder:

Der kilder ikke er presisert, er artikkelen basert på diverse brosjyrer fra produsenten.

1. Ljungqvist I. QRS och BEMER – frekvensmedicin i framkant. 2000-Talets Vetenskap 2015; 20 (3): 16–9.

2. Klopp RC. Mikrozirkulation: Im Fokus der Forschung. Triesen: Mediquant Verlag, 2007.

3. Klopp RC. Complementary physical stimulation of constricted or disordered microcirculation. Engelsk oversettelse av tre kapitler og en konklusjon om tester av BEMER fra Klopps tyske bok Mikrozirkulation fra 2007.

4. http://www.bemer3000review.com/bemer-compare-charts.html (7.6.2018).

5. Bohn W. The technological development history and current significance of the ”physical BEMER® vascular therapy” in medicine. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2013; 10 (S1): S1–3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021601

6. Bohn W, Hess L, Burger R. The effects of the ”physical BEMER® vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical pictures on the basis of three scientifically validated scales. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2013; 10 (S1): S5–12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23940071

7. Klopp RC, Niemer W, Schmidt W. Effects of various physical treatment methods on arteriolar vasomotion and microhemodynamic functional characteristics in case of deficient regulation of organ blood flow. Results of a placebo-controlled, double-blind study. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2013; 10 (S1): S39–46. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021606

8. Klopp RC, Niemer W, Schulz J. Effects of physical stimulation of spontaneous arteriolar vasomotion in patients of various ages undergoing rehabilitation. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2013; 10 (S1): S13–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021602

9. Klopp RC, Niemer W, Schulz J mfl. Influence of a specific, biorhythmically defined physical stimulus on deficient vasomotion in small-caliber arterioles in the subcutis in patients with diabetic polyneuropathy. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2013; 10 (S1): S21–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021603

10. Klopp RC, Niemer W, Schulz J. Complementary-therapeutic stimulation of deficient autorhythmic arteriolar vasomotion by means of a biorhythmically physical stimulus on the microcirculation and the immune system in 50-year-old rehabilitation patients. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2013; 10 (S1): S29–37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021604

11. Gyulai F, Raba K, Baranyai I mfl. BEMER therapy combined with physiotherapy in patients with musculoskeletal diseases: a randomised, controlled double blind follow-up pilot study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 245742. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26078768

12. Losada PB. Reflection on VI International Bemer Medical Convention. 5.10.2017. https://www.pamelabiascalosada.com/single-post/2017/10/05/Reflection-on-VI-International-BEMER-Medical-Convention (6.6.2018).

13. Klopp R, Niemer W. Effects of various physical methods of treatment on the functional characteristics of microcirculation in the case of control deficits in organ blood flow. I: The Haug report. Physical methods II. Stuttgart: Karl F. Haug Verlag, 2014: 7–8. http://bemer.si/wp-content/uploads/2014/03/THEHAUGREPORT1.pdf

14. http://www.sentiplus-emf.com/2/home/?no_cache=1

15. https://www.swissbionic.com/en/products/imrs/imrs-systems.html, http://www.imrs.com/en/

16. http://www.qrs.com/

17. https://why.vita-life.com/en/vita-life-r-system/stimulating-the-cell-metabolism.html

18. http://www.bemer3000review.com/ (7.6.2018).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner