Skip to main content

Bedre stoffskifte med sunn livsstil

Hvis du etter å ha lest Lei av å være sliten? fortsatt gomler i deg hvitt brød med margarin og pasta med raffinerte planteoljer, som du svelger ned med brus eller jus – eller sukkerrike desserter med kaffe, alkohol eller andre stimulerende midler, har du et problem. Det blir ikke mindre hvis du har et for høyt eller lavt stoffskifte og bruker for mye bearbeidede matvarer og råvarer med sprøytemidler og andre miljøgifter.

Tekst Thore K. Aalberg     Foto Shutterstock

Den danske forfatteren Inger Marie Forbes er ernæringsterapeut og naturopat med lang egenerfaring med lavt stoffskifte, noe hun også drar veksler på i boka. Hun har helt uavhengig av fire norske, toneangivende kostholdseksperter, lege Berit Nordstrand, spes. indremedisin Fedon Lindberg, dr.med. Audun Myskja og ernæringsfysiolog og dr.philos. Dag Viljen Poleszynski, satt ernæring og helse på dagsordenen. Felles for de nevnte personene er at de til dels tar avstand fra myndighetenes kostholdsråd. Ikke minst er de opptatt av at maten skal bestå av renest mulige råvarer fra fisk og skalldyr, kjøtt, melkeprodukter, grønnsaker, frukt, bær og nøtter. Uenigheten mellom dem dreier seg om hvilket forhold det ideelt sett bør være mellom makronæringsstoffene i maten, det vil si hvor mye karbohydrat, fett og protein som er optimalt for hver enkelt.

LES OGSÅ  Lavkarbokosthold i klinisk praksis

Lei av å være sliten? er delt inn i tre, hvor del 1 og 2 fokuserer på å forstå stoffskiftet og årsaken til ubalansen. Del 3, som utgjør hovedtyngden av bokas 261 sider, handler om åtte trinn for å få stoffskiftet i balanse.

Ifølge forfatteren har cirka 15 prosent av danskene problemer med stoffskiftet. Situasjonen i Norge er trolig tilsvarende. Noen av de mest typiske symptomene på forstyrrelser i stoffskiftet er tretthet, nedtrykthet, fordøyelsesproblemer, konsentrasjonsvansker og ømme muskler og ledd. En svakhet med skolemedisin er at det ofte er symptomene, ikke årsaken til sykdommen som behandles. En viktig årsak til for lavt eller høyt stoffskifte kan være autoimmune sykdommer, mens stress, dårlig kosthold og fordøyelse, infeksjoner, medikamentbruk, annen forgiftning og negative tankemønstre kan medvirke.

Stoffskiftet har stor betydning for en rekke funksjoner og organer i kroppen: mage- og tarmsystemet, leveren, vekst og aldring, insulin og sukkerforbrenning, hjertet, kolesterol, østrogen, progesteron, graviditet, hetetokter og proteinbinding. Blodprøver er det viktigste diagnoseverktøyet, men måling av puls, fysiske forandringer og prosedyrer som svelg- og temperaturtest kan gi nyttig informasjon.

Boka presenterer en åttetrinns modell for ”Balanse i stoffskiftet” – BIS-modellen.

Slik reduserer du stress. De viktigste punktene er avstressingsteknikker som tapping (EFT), pusteøvelser og meditasjon, å redusere stressfaktorer, få nok søvn og mosjonere daglig.

Slik spiser du deg til bedre stoffskifte. Anbefalingen er å følge et tilpasset steinalderkosthold og ta kosttilskudd.

Slik styrker du fordøyelsen. Dette gjøres først og fremst ved å stimulere utskillelsen av magesyre, rense tarmen og stimulere leveren.

Bedre søvn . Sov 8–9 timer hver natt.

Unngå skadelige stoffer. Forfatteren anbefaler å leve så giftfritt som mulig og å rense kroppen.

LES OGSÅ  Kosthold og AD/HD

Slik endrer du tankemønstrene. Tapping og visualisering er gode teknikker.

Slik behandler du autoimmunitet. Fjern utløsende faktorer som blant annet giftige kjemikalier, forurensende stoffer, bakterie-, virus-, sopp- og parasittinfeksjoner, stress, syntetiske hormoner, medikamenter, røyking og stråling. I tillegg anbefales å spise glutenfritt og å helbrede tarmen.

Slik kommer du fra tanke til handling – og holder motivasjonen oppe.

Lei av å være sliten? er full av nyttig informasjon. Forfatteren forklarer godt også temaer som ikke alltid er like enkle å forstå. Boka er full av praktiske råd, som blant annet hvordan en selv kan teste om en har for lite eller mye magesyre. Interessant for mange er hvordan en behandler lekk tarm og hva en kan gjøre for å bygge den opp igjen. Forfatteren slår et slag for probiotika, fermenterte matvarer og kjøttkraft. Eliminasjonsdiett er nevnt som et nyttig hjelpemiddel for å finne ut hva man tåler eller ikke har godt av. Boka har både oversikt over den første måneden med BIS-planen samt hvordan steinalderkost kan redusere risikoen for autoimmun sykdom.

Boka har noen anbefalinger som det ikke er allmenn enighet om. Blant annet at man skal gå minst 10 000 skritt og spise 5–6 måltider per dag. Når det gjelder bruken av melk- og melkeprodukter, er forfatteren noe vag. Faste omtales knapt. Det er en god del gjentagelser i teksten. Om alle er pedagogisk begrunnet, stiller jeg meg tvilende til. Boka har noen språklige mangler. Blant annet kan det se ut som det er ugunstig å spise kjøtt fra dyr som har beitet ute. Dessuten er det også noe mangelfull tegnsetting og en gal sidehenvisning.

LES OGSÅ  Grundig og interessant håndbok for bedre sex

Gjennomgående ser det ut til at boka først og fremst henvender seg til kvinner, men den kan like godt leses av menn. Likevel er det ikke nødvendig å skrive at du selv er ”herre” over tankene dine. Boka bærer et par steder preg av at den er oversatt fra dansk. Budskapet er forståelig, men det er ikke godt norsk.

Lei av å være sliten? har en svært god layout, gode oversikter og tabeller, cirka 150 litteraturhenvisninger og en omfattende stikkordliste som feilaktig kalles ”innholdsfortegnelse”. Boka skal være skrevet at to forfattere, men siden jeg ikke finner spor av begge to, har jeg valgt å bruke betegnelsen ”forfatteren”.

Bedre stoffskifte med sunn livsstil / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Forfatter: Inger Mann Forbes og
Else Marie Juhl Thomsen
Tittel: Lei av å være sliten? Få ny energi
med balanse i stoffskiftet
Utgiver: Lille Måne AS
Utgivelsesår: 2018 (261 sider)
ISBN: 978-82-8311-176-7
Pris: kr 399

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner