Forside > Arkiv > 2010 > Bedre test for borreliose

Bedre test for borreliose

Det er vanskelig å påvise Borrelia-smitte etter et flåttbitt med blodtester. Eksisterende tester er for dårlige til å fange opp alle som er smittet. Amerikanske forskere har presentert en ny metode som er raskere og enklere å bruke og mer pålitelig enn eksisterende tester. Den nye testen kalles LIPS (luciferase immunoprocipitation system). Denne testen er allerede blitt brukt for å påvise andre sykdomsframkallende virus og sopp. LIPS er en god nyhet for dem som blir bitt av flått. Det er vårt håp at norsk helsevesen setter seg godt inn i den nye metoden og tar den i bruk. I så fall vil det i neste flåttsesong bli lettere å få avklart om man er smittet av Borrelia eller ei. IM

Kilde:

Burbelo PD, Issa AT, Ching KH mfl. Rapid, simple, quantitative, and highly sensitive antibody detection for Lyme disease. Clinical and Vaccine Immunology 2010; 17: 904-9.

You may also like
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Terapimatter
Terapeutisk bruk av infrarød stråling: Infrarøde badstuer
Heksejakten på lege Geir Flatabø

Legg igjen et svar