Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Bedre test for borreliose

Bedre test for borreliose

Det er vanskelig å påvise Borrelia-smitte etter et flåttbitt med blodtester. Eksisterende tester er for dårlige til å fange opp alle som er smittet. Amerikanske forskere har presentert en ny metode som er raskere og enklere å bruke og mer pålitelig enn eksisterende tester. Den nye testen kalles LIPS (luciferase immunoprocipitation system). Denne testen er allerede blitt brukt for å påvise andre sykdomsframkallende virus og sopp. LIPS er en god nyhet for dem som blir bitt av flått. Det er vårt håp at norsk helsevesen setter seg godt inn i den nye metoden og tar den i bruk. I så fall vil det i neste flåttsesong bli lettere å få avklart om man er smittet av Borrelia eller ei. IM

Kilde:

Burbelo PD, Issa AT, Ching KH mfl. Rapid, simple, quantitative, and highly sensitive antibody detection for Lyme disease. Clinical and Vaccine Immunology 2010; 17: 904-9.

You may also like
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Terapimatter
Terapeutisk bruk av infrarød stråling: Infrarøde badstuer
Heksejakten på lege Geir Flatabø

Legg igjen et svar