Skip to main content

Behandling av bivirkninger etter koronavaksinen

Mange har nå mottatt koronavaksine i håp om å beskytte seg selv og andre fra sykdommen. Vi er blitt fortalt at vaksinene er sikre. I Norge er det rapportert fem ganger så mange alvorlige bivirkninger etter koronavaksinen enn etter Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009, som av statsepidemiolog Preben Aavitsland ble ansett som ”den mest alvorlige vaksinekatastrofe i moderne tid”.1

Tekst Gunhild Sveen

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Naturlig helbredelse

I denne spalten får ulike terapeuter ordet for å fortelle om resultater fra deres praksis. Denne gangen slipper vi til akupunktør Gunhild Sveen ved Klinikk Frogner i Oslo.

Per 7. september 2021 var det satt 7,3 millioner vaksinedoser, og 31 180 bivirkninger er rapportert. Av dem er 2 634 klassifisert som alvorlige.2 

I samtale med pasienter i klinikken hevder påfallende mange at plager oppsto, eller ble kraftig forverret, etter vaksinen. De vanligste er menstruasjonsforstyrrelser, tretthet, feberfølelse, eksem, hetetokter og forverring av hodepine eller migrene. 


Mia (61) fikk livet snudd opp-ned etter koronavaksinasjonen, med siste dose i juni. Hun var i utgangspunktet en frisk dame i full jobb uten verken diagnoser eller medisiner. Mia ble syk umiddelbart etter andre dose med feber, muskelverk og hodepine som varte i nesten 10 dager. Hun følte seg svært redusert og ble sykemeldt i fire uker. Mia kontaktet sin fastlege for blant annet å ta blodprøver. Legen så ingen avvik på prøvene og hadde heller ikke noen forslag til utredning eller medisinske tiltak.

LES OGSÅ  Smittesporing og karantene – de største feilgrepene?

Mia forteller om ekstrem tretthet, feberfølelse, en slags ”kokende varme i hodet”, hjertebank, innsovningsproblemer og verking i leddene. Symptomene kan minne om hetetokter ved overgangsalder, men det er 7–8 år siden hun hadde slike plager. Mia klarer etter hvert å jobbe 30 prosent fra hjemmekontor, men hun må hvile flere ganger om dagen. 

Vaksinene fra Pfizer og Moderna er såkalte mRNA-vaksiner, som aldri tidligere er blitt godkjent, men har vært prøvd ut i laboratorier i over 20 år. I realiteten dreier det seg om genterapi, ikke en vaksine i klassisk forstand. En kopi av en bit av arvematerialet fra et koronavirus sprøytes inn i en muskel før den trenger inn i kroppens celler, som programmeres til å produsere piggproteinet på koronaviruset. Kroppen induserer deretter en immunrespons mot dette piggproteinet. Hva vet vi egentlig om hvordan mRNA-sekvenser påvirker kroppen på sikt?

Med en fot i vestlig medisin som sykepleier og akupunktør og utøver av tradisjonell kinesisk medisin forsøker jeg å forstå dette. Søket har foregått blant egne pasienter, diskusjoner med kollegaer, søk i artikler og studier av artikler om mRNA-vaksinene. 

Tradisjonell kinesisk medisin oppfatter enhver vaksine som en ”invasjon av en ytre patogen faktor”, tilsvarende forklaringen på en vanlig forkjølelse. Koronavaksinen og viruset er en såkalt varm faktor. Feber og feberfølelsen er tydelige tegn på en slik varme. Videre forklarer østlig medisin at hjerteenergien kan bli påvirket, og dette kan gi uro, hjertebank og søvnproblemer. Slike symptomer minner om alvorlige bivirkninger av en hjerteposebetennelse (pericarditt).


mRNA-injisering setter antakelig i gang en inflammatorisk respons i kroppen. Eksem og utslett er også et uttrykk for ”varme” i kroppen, og mange sier at de opplever forverringer etter vaksinen. Mer ”varme” i kroppen øker blodsirkulasjonen og trykket på små blodårer (kapillærene), noe som kan føre til menstruasjonsforstyrrelser som kraftigere blødninger og mer smerter, slik det har vært rapportert til Folkehelseinstituttet.3

LES OGSÅ  Bør vaksinering mot meslinger påbys?

Min pasient Mia sitter i stolen foran meg på klinikken, rødlig i kinnene med matte øyne, trett, sliten og preget av nok en natt med dårlig søvn. Hun bretter opp ermene på genseren og viser meg at eksemet på hendene har spredd seg oppover underarmene.

Akupunkturbehandlingen Mia fikk tre dager tidligere, kalles ”Hete i Qi level”. Det vil si at ”hete” forsøkes fjernet fra kroppen med spesifikke akupunkturpunkter, såkalt kjølende punkter. På grunn av søvnproblemer og hjertebank brukes også ”hjertepunkter”. Nåler på disse punktene kan virke umiddelbart beroligende.

Mia kan fortelle om mindre varme i hodet etter første behandling, bedre søvn første natt og at hun generelt følte seg roligere. Målet for behandlingen er å komme tilbake i full jobb, oppleve mindre varmefølelse og bli smertefri.

Etter seks behandlinger med to–tre dagers mellomrom kan Mia jobbe 80 prosent. Hun må fortsatt hvile, blir fremdeles litt varm, men opplever stor bedring. 

Vi får kanskje ikke noe godt medisinsk svar på spørsmålet om hvordan vaksinen påvirker kroppen som helhet. Som akupunktør har jeg forsøkt å gi noen svar i lys av østlig medisinsk teori. Når det gjelder behandling av bivirkninger med akupunktur, er den kun empirisk basert, men kan likevel oppleves verdifull for den enkelte pasient som opplever bedring. 

Behandling av bivirkninger etter koronavaksinen / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om artikkelforfatteren

Gunhild Sveen (f. 1976) er offentlig godkjent sykepleier med utdanning i klassisk akupunktør fra Nordisk Akupunkturhøgskole. I forbindelse med akupunkturstudiet hadde hun både teoretisk og praktisk trening ved flere sykehus i Beijing våren 2000. Hun har 20 års praksis som akupunktør og er medlem av Akupunkturforeningen (www.akupunktur.no). Sveen arbeider til daglig på Klinikk Frogner i Oslo.
E-post: gunhild_sveen@yahoo.no

Kilder:

LES OGSÅ  Uetisk markedsføring av influensavaksine?

1 Hødnebø L. – Skadene av Pandemrix var en katastrofe. Nrk.no 21.1.2013. https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

2 Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 7. september 2021. Statens legemiddelverk 9.9.2021. https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-7-september-2021

3 Moe L. FHI undersøker koronavaksiner og forstyrrelser i menstruasjon. Dagens Medisin 23.9.2021. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/09/23/fhi-undersoker-koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelser/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner