Skip to main content

Behandling av borreliose uten antibiotika

Biopat og akupunktør Line Bernhard (f. 1964) har god erfaring med å hjelpe personer med kronisk borreliose med helhetlig naturmedisin.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock og privat

Bernhard har behandlet 15-20 borreliosepasienter, noe som har gitt henne verdifulle erfaringer med denne pasientgruppa. Hun påpeker at de har en del felles symptomer, men ettersom tilstanden ofte tar ulik retning med hensyn til hvilke symptomer de rammede får, må behandlinga justeres til den enkeltes behov. Vi ber henne forklare hvordan hun behandler en person med borreliose.

Behandlingsprinsipper

– En naturterapeut behandler i utgangspunktet sine pasienter etter noen grunnleggende prinsipper. Ett av dem er det såkalte 4R-prinsippet (Remove, Replace, Repopulate, Repair), det vil si å fjerne irritanter, erstatte mangler, gjenskape en normal tarmflora og reparere tarmslimhinnen, forteller Bernhard.

– Behandling av en pasient med borreliose starter som regel med en ”flytanalyse”, også kalt Biologisk Terrengmedisinsk (BTM) analyse, fortsetter terapeuten. – Den består av å måle flere markører i urin og spytt i tillegg til blodtrykk, puls og pustefrekvens. Satt i sammenheng oppnås et oversiktlig bilde av pasientens biokjemi og fysiologi. Dette systemet sier mye om personens kvalitative biokjemiske tilstand. Metoden brukes ikke til å stille noen diagnose, men fungerer som en kartlegging av eventuelle ubalanser, sier hun.

Tradisjonell kinesisk medisin

I tillegg gjør Bernhard et grundig intervju i henhold til både tradisjonell kinesisk medisin (TKM) og funksjonell/biologisk medisin. Alle symptomer, pasientens kosthold, tarmfunksjon, søvn, medikamenter og kosttilskudd og alle tidligere og nåværende sykdommer tas med i dette intervjuet. Hun spør også om hvordan og når symptomene først startet, hva som bedrer og hva som forverrer tilstanden og symptomene.

– Jeg stiller så en TKM-diagnose og en biopatisk diagnose og tar også med eventuelle vestlige medisinske diagnoser. På bakgrunn av dette og prøvesvar på mine tester, utarbeider jeg et behandlingsprogram. Eventuelle prøvesvar av tidligere utførte blodprøver, røntgen, ultralyd eller MR/CT tas også i betraktning, forteller Bernhard.

Det første hun gjør, er å sette i gang en kunstig diaré hos pasienten, som får et avføringsmiddel som drikkes. Det er sammensatt av ulike salter løst i vann. – Dette gjøres for å tømme tarmen, fjerne så mange bakterier som mulig og klargjøre kroppen for mottak av fysiologisk gunstige bakterier og kosttilskudd det måtte være behov for, forklarer hun. – Det er svært viktig å holde tarmen i gang under hele behandlingsopplegget. Man må ikke under noen omstendighet få treg mage eller bli forstoppet, poengterer hun.

Bernhard legger i parentes til at dette ikke betyr at man skal ha diaré. Mange borreliapasienter opplever både treg mage og magesmerter som et stort problem. – Dersom dette i tillegg kommer med stram lukt, tilsier kinesisk medisin at det er en ”hetetilstand” i tarmen. Borreliainfeksjon er i seg selv klassifisert som en ”hetetilstand” innen TKM. Dette betyr igjen at man kan og bør bruke ”kjølende” remedier, men det er viktig å gjøre det i en pasienttilpasset og balansert form. Som eksempler kan man bruke aloe vera eller chlorella, som begge virker kjølende, sier hun.

Biopati

– Fra et biopatisk ståsted går man rett på ”terrenget” og miljøet i kroppen og begynner å regulere det med Sanum-midler (isopatiske midler).1 Et isopatisk middel vil si et middel hvor ”like behandler like”, det vil si man behandler kroppen med det samme som gjør den syk. Sanum-midler er med på å endre miljøet mikrobene lever i. Det er en skånsom behandling som ikke går ut over verken immunsystemet eller kroppens slimhinner, men derimot støtter disse, sier Bernhard. – Jeg bruker midler for å fjerne blant annet uønskede bakterier (gamle betennelsesfokus) og støtter avgiftningsorganene og bidrar til bedre organfunksjon, sier hun. Bernhard opplyser at sopp og bakterier forsterker de negative virkningene av tungmetaller og bidrar til å redusere cellenes ATP-nivå (ATP = cellenes energimolekyl). Hun sørger for økt energinivå i cellene, legger til rette for bedre opptak av andre midler og gir tilskudd av ”cellepositiv” (høyredreid) melkesyre eller D-laktat, som inngår i et fysiologisk gunstig miljø. Terapeuten bruker samtidig ortomolekylær medisin i denne behandlingsfasen.

– Balansen mellom alle kroppens mikroorganismer er utslagsgivende for hvordan vårt immunsystem fungerer og for vår beskyttelse mot sykdomsframkallende mikrober. Innen biopatien utnytter vi kroppens egen evne til selvregulering. Det er nemlig slik at hvis summen av de belastningene vi blir utsatt for, overskrider kroppens evne til selvregulering, blir vi syke, forklarer Bernhard.

Hun forteller at bakterier er veldig avhengig av et stabilt miljø for å overleve, men de vil også forsøke å tilpasse seg forandringer i miljøet i kroppen. Cellepositiv (høyredreid) melkesyre er med på å forrykke miljøet i en positiv retning for cellene våre slik at muligheten til å bekjempe bakteriene ved hjelp av kroppens egen evne til selvregulering øker.

LES OGSÅ  Tid for paradigmeskifte i debatten om flåttoverførte sykdommer?

– Jeg ser også på kostholdet, som er av største viktighet, og de aller fleste har en eller flere irritanter man bør fjerne. Jeg er opptatt av å finne gode erstatninger om man må fjerne noe man er vant med å spise. Et kosthold som opprettholder et stabilt blodsukker, er særlig viktig, understreker Bernhard.

Videre behandlingsfaser

– I de neste behandlingsfasene behandler jeg tilstanden i tidsperioder og med midler som fjerner belastninger, det vil si fjerner borreliabakteriene og deres stoffskifteprodukter (som ofte er mer giftig enn selve bakterien), erstatter mangler, sørger for så godt næringsopptak som mulig, støtter avgiftningsorganene og pasientens generelle fysiske og psykiske tilstand, redegjør terapeuten. – Dette gjøres fortsatt med både kosthold, ulike isopatiske midler, urter, alger, aminosyrer, fettsyrer, gunstige bakterier, vitaminer og mineraler, alt etter hva pasientens behov er. Bruken av de ulike midlene foregår i sykluser for å unngå at borreliabakteriene utvikler resistens mot noen av midlene, påpeker hun.

Bernhard understreker at ikke alle pasienter er i stand til eller orker å følge et veldig komplisert og sammensatt behandlingsprogram med en masse kosttilskudd og store endringer i kostholdet. – Man må hele tiden tilpasse program og behandlingsopplegg til den enkeltes ståsted og tilstand, sier hun.

– Avgiftningsorganene tarm, lever, nyrer, lunger og hud holdes hele tida under nøye overvåkning. Jeg sjekker også reflekser og hudfølelse, særlig hos dem som opplever kramper, nummenhet og kraftesløshet i armer og bein. Dette ber jeg også pasienten ta opp med fastlegen eller annen behandlende lege, forteller terapeuten. Det hender også at Bernhard benytter seg av hårmineralanalyser for å kartlegge vitamin- og mineralstatus. Hun bruker analyser fra Trace Elements i USA, som også kartlegger metabolsk type og gir indikasjoner på hvordan binyrer, skjoldkjertel og energiomsetning foregår på cellenivå. – Mange har veldig god hjelp av en slik analyse litt ut i behandlingsprosessen, sier hun.

Akupunktur

– I tillegg gir jeg alltid akupunkturbehandling til dem som ønsker det. For de aller fleste er akupunktur et helt nødvendig supplement til den funksjonellmedisinske behandlinga, forklarer Bernhard. Hun forteller at man innen tradisjonell kinesisk medisin klassifiserer flere symptomer innenfor samme syndrom. – Dette betyr at når pasientene sier at de har nummenhetsfølelse i bein og armer og at enkelte av musklene trekker seg sammen i hvile, får jeg ofte bekreftende svar når jeg spør om de har prikker foran øynene, føler seg litt svimle når de reiser seg, observerer bleke negler og en blek tunge. Innen kinesisk medisin har slike symptomer ett og samme syndrombilde. Symptomer som muskelkontraksjoner, angst, hjernetåke og magekramper blir ved hjelp av akupunkturbehandlinga holdt enda mer under kontroll, forteller terapeuten.

Bernhard mener det er viktig å se den enkelte person og aktivt gå inn for å støtte allmenntilstanden, immunsystemet og blodsirkulasjonen. I tillegg er det sentralt å redusere betennelsesreaksjoner (inflammasjon) og sørge for god avgiftning.

Vellykket behandling

– Jeg vil si at behandlinga fungerer i de fleste tilfeller, sier Bernhard. – Så langt har jeg hatt kun én pasient jeg ikke har kunnet hjelpe med alle symptomene som er knyttet til borreliose. Hos denne pasienten ble alle infeksjonsmarkører (bl.a. CD57+) normalisert under behandlinga hos meg. Pasienten hadde en tilstand som kalles dystoni (torticollis), hvor nakken er dreid i en fiksert posisjon. Legene var uenige i om dette kom av borrelia eller ikke. Jeg kunne imidlertid hjelpe henne med de andre plagene hun hadde, både de som kom av borreliose, de hun fikk underveis grunnet dystonien (bl.a. nakkeprolaps og nervesmerter i armene) og de hun hadde hatt siden hun var barn, forteller terapeuten.

Hvor raskt virker behandlinga ut fra din erfaring?

– Mange blir bedre allerede etter første behandling. Jeg gir akupunktur og tar for meg symptomene den enkelte har, og behandlinga begynner vanligvis å virke raskt. Varig virkning oppnås gjerne etter 6-12 måneder, men tid til helbredclse er svært individuelt og kommer an på hvor lenge pasienten har hatt plagene, hvor ofte de kommer til behandling og hvordan de følger behandlingsopplegget, svarer Bernhard. I en ramme presenteres en typisk pasienthistorie fra hennes praksis.

Diagnose

Hvordan vet du at en pasient har borreliose? – De fleste som kommer til meg, er blitt undersøkt av privat lege, sykehus eller privat klinikk. Flere har vært hos Norsk Borreliosesenter i Oslo og har utført ELISA-test eller Western Blot-test for borreliapåvisning. Har de ikke fått utført slike tester, kan jeg ved slik mistanke rekvirere nødvendige tester, sier Bernhard. Hun kartlegger symptomer ved mistanke om borreliose og kan også analysere levende blod i mørkefeltmikroskop for å få indikasjoner på borreliose. Ved positiv mistanke og indikasjoner på infeksjon fra mikroskopering sender hun pasienten til lege for videre utredning.

Akutt versus kronisk borreliose?

Behandler du bare kroniske syke pasienter eller også akutte tilstander?

– Jeg har kun behandlet to pasienter som var helt i akuttfasen. En slik akutt dysbiose kan behandles med relativt store doser ortomolekylære midler i startfasen. Da vil man ofte kunne ta ”uhumskhetene” før de får satt seg. Behandlingsforløpet er derfor ofte kortere og mindre omfattende enn ved en kronisk tilstand, svarer Bernhard.

Andre infeksjonssykdommer

Har du erfaring med behandling av andre typer infeksjonssykdommer?

– Ja, jeg behandler mange ulike tilstander, svarer Bernhard. Hun har pasienter med oppvekst av bakterier som normalt ikke er farlige for oss (potensielt patogene), men som under visse (gunstige for bakteriene) vilkår får en oppblomstring og kan bli svært plagsomme. Andre eksempler er pasienter med parasitter og ”magesårbakterien” Helicobacter pylori. – Disse tilstandene har noen grunnleggende likhetstrekk med borreliose, men har likevel behandlingsopplegg som skiller seg fra denne sykdommen, sier hun.

LES OGSÅ  Kan fugleinfluensa smitte mennesker?

– Borreliabakterien er en spirochet som har tendens til å gjemme seg i tarm, bindevev og inne i de røde blodcellene. Dette har man grunn til å tro at man kan se i mørkefeltmikroskop, opplyser Bernhard. – Bakteriene beveger seg raskt, er flinke til å gjemme seg og kan derfor være vanskelig å få bukt med. Borreliabakterien kan på mange måter minne mer om et virus enn en bakterie, påpeker hun.

Bernhard forteller at en av de viktigste forskjellene mellom borreliainfeksjon og andre infeksjonstilstander er at borreliabakterien ”livnærer” seg blant annet på magnesium – til forskjell fra andre bakterier som blant annet bruker jern.2 – I sistnevnte tilfeller kan man gi kobbertilskudd for å vaske ut jern. De bakteriene som er ”hektet” til jernmolekylene, vaskes dermed også ut. Kobbertilskudd må gis med forsiktighet slik at pasienten ikke blir kobberforgiftet, opplyser terapeuten.

– Ettersom borrelia ”spiser” magnesium, har mange den misforståtte oppfatning at man må kutte ut (seponere) alt magnesiumtilskudd. Dersom det ikke finnes magnesium i omløp, er det naturlig å tro at bakteriene går på ”stabburet” og tar av kroppens eget lager. Kroppen blir derfor tappet for magnesium, sier Bernhard. Hun har grunn til å tro at det er en av grunnene til at mange opplever muskelkramper, nummenhet og svakhet i muskulaturen. Bernhard gir derfor magnesium i både ionisert (flytende), liposomal (fettinnkapslet) og proteinbundet form ved borreliainfeksjoner. – Disse bør administreres slik at de tas opp raskt og slik at pasienten får best mulig nytte av tilskuddet. Magnesiumtilskudd intramuskulært eller intravenøst hadde vært aller best, men i Norge har ikke terapeuter lov til å sette injeksjoner. Slik administrering er derfor ikke mulig dersom man ikke har en lege som kan forskrive og besørge dette, forteller Bernhard.

Hun mener også at salt og vitamin C virker bra ved infeksjoner. Dette gjelder spesielt ved borreliose, særlig dersom pasienten i tillegg har lavt blodtrykk og ikke tåler antibiotika. – I denne sammenheng anbefaler jeg Himalayasalt. Valg av urter og Sanum-midler varierer også noe ved forskjellige infeksjoner, men prinsippene for de valg man gjør, er de samme, sier naturterapeuten.

Andre terapeuter

Finnes andre terapeuter i Norge som behandler borreliose etter tilsvarende prinsipper som deg?

– Enhver biopat behandler etter de samme grunnprinsippene som meg, svarer Bernhard. – Jeg vil også tro at mange naturterapeuter og leger som behandler etter funksjonellmedisinske prinsipper og bruker ortomolekylære metoder, benytter mange av de samme metodene og midlene som meg. Jeg er også kjent med at noen spesialiserer seg kun på borreliose og behandler kun etter for eksempel dr.med. Dietrich Klinghardts metode.3 Det er imidlertid ikke mange jeg vet om, som kombinerer naturmedisin/biologisk medisin og tradisjonell kinesisk medisin/akupunktur på samme måten som jeg gjør, særlig ikke i behandling av borreliose, sier hun.

Leger og antibiotika

Har du noe samarbeid med leger om pasienter?

– Jeg har ikke noe direkte samarbeid med leger, men sender informasjon om prøvesvar og skriftlige redegjørelser for årsak, utvikling og behandling av sykdom hos en pasient (epikriser) for eksempel til pasientens fastlege dersom det er behov for det, svarer Bernhard.

Medisinens standardbehandling av borreliose er antibiotika. Vi spør terapeuten om det er mulig eller ønskelig å kombinere antibiotika med hennes tilnærming eller om man bør gjøre én ting av gangen.

– Det er fullt mulig å kombinere min behandling med antibiotika, svarer hun. – Det krever en viss tilpasning fra min side. Noen går på kortere antibiotikakurer, mens andre tar lengre kurer. Det er som regel enklere å tilpasse mitt behandlingsopplegg til kortere kurer. Slik jeg ser det, er det best å gjøre en ting av gangen for å få best mulig effekt av den tilnærminga jeg tilbyr, sier Bernhard. Hun legger til at dersom det oppstår bivirkninger forbundet med antibiotikabehandling, må man dreie fokus litt vekk fra sakens kjerne (selve infeksjonen) og ha mer fokus på å behandle bivirkningene.

Dokumentasjon

Foreligger det noen vitenskapelige studier som underbygger måten du arbeider på ved borreliose, eller er den kun erfaringsbasert?

– Min måte å behandle på er underbygget av både vitenskapelige studier, artikler, bøker og forelesninger av leger som har erfaring på området i tillegg til vanlige naturterapeutiske prinsipper, avslutter terapeut Line Bernhard.2,3,4,5,6,7,8,9,10

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Typisk pasienthistorie»]Vi ber Line Bernhard om å beskrive en vellykket og typisk pasienthistorie fra sin praksis. Hun trekker fram en kvinne som har fått utført tester ved ulike sykehus flere ganger før hun kom til seg. To av testene viste positivt utslag, mens én viste negativt svar på borreliose. – Dette er vanlig, sier Bernhard. – Kvinnen hadde ”prøvd alt” før hun kom til meg.

– Som alle andre pasienter pleier også borreliapasienter å ha ”tilleggs-tilstander”, påpeker hun. – Like før hun fikk borreliose, hadde denne kvinnen gjennomgått en mykoplasmainfeksjon i lungene. Hun hadde matintoleranser, cøliaki og lekk tarm-syndrom. Kvinnen hadde fått utført ELISA matintoleransetest fra BM Lab i Sandvika. Basert på testen måtte 14 matvarer seponeres helt, sier Bernhard. Hun skyter inn at man ved borreliose ikke kan gi konvensjonell behandling for lekk tarm, for eksempel L-glutamin, ettersom aminosyra kan gi økt hjernetåke når man har borreliose. Man må derfor ernære tarmcellene på annet vis. – Alle magnesiumtilskudd var seponert etter råd fra annen terapeut, og hun tok mange ulike midler, sier Bernhard.

LES OGSÅ  Profet i eget land? Ikke Are Thoresen

Kvinnen var tungpusten, led av kraftig angst, kaldsvettet om natten, tørstet (verre hvis hun spiste sukker), hadde kvelningsfornemmelse, globulusfølelse (”plommesteinsfølelse”) og en slags krampetilstand i halsen. Dette gikk etter hvert over til nummenhetsfølelse, kramper i beina, hun mistet kraften i grepet, følte seg nummen i bein og armer og huden var til tider litt gul. Blodprøvene fra fastlegen viste lett forhøyete verdier i blodet av enzymer (ASAT og ALAT), det vil si at leveren var belastet. Videre var kvinnen hoven og øm i kjertlene under armene, hadde dårlig appetitt, var matlei, hadde magekramper og tendens til forstoppelse, ryggsmerter, hjernetåke, hukommelsesproblemer (særlig korttidshukommelse) og konsentrasjonsvansker. Dessuten var hun så utmattet at hun måtte hvile mye i løpet av dagen.

– Pustebesværet ble nesten borte kort tid etter førstegangskonsultasjonen ved bruk av akupunkturbehandling og kosttilskudd. Kvinnen fikk magnesiumtilskudd, jeg regulerte andre tilskudd hun tok og forskrev lever- og tarmstøttende urter. I tillegg fikk hun akupunkturbehandling to-tre ganger i uka, forklarer Bernhard.

– Blodprøver viste etter hvert at leverfunksjonen ble normalisert. Kvinnen opplevde også at angsten kom under kontroll, hun sluttet å svette om natta og var også mindre tørst, fortsetter Bernhard. – Magekrampene kom og gikk litt i perioder, men bedret seg ved spesifikk behandling av dette, både med framprovosert diaré (kun sjelden) men også akupunkturbehandling og urter. Krampene i halsen og beina ble holdt under kontroll, og nummenheten og kraftesløsheten i beina forsvant sakte, men sikkert, sier hun.

Bernhard forteller at de etter cirka tre måneder startet et program med tilskudd av diverse vitaminer og mineraler basert på en hårmineral-analyse. Kvinnen måtte gradvis trappe opp midlene for å unngå forverringsreaksjoner. Etter ytterligere tre måneder hadde hun mer energi enn på lenge, hun gjorde dagligdagse ting som å rydde, re senger og se på TV, noe hun ikke orket tre måneder i forveien. Kvinnen hadde fremdeles litt problemer med tarmen og måtte være forsiktig med hva hun spiste, men tilstanden var mye bedre enn tidligere. Følelsen av å kunne bli lam samt angsten var så godt som borte. Hukommelses- og konsentrasjonsvanskene var bedre, men ikke helt borte. – Det kan se ut som hun fortsatt vil trenge flere behandlinger en tid framover, men både behandlingshyppighet og -omfang er betydelig redusert i forhold til tidligere, avslutter Line Bernhard.[/gdlr_box_icon]

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Utdanning og yrkes-praksis for Line Bernhard»]Bachelor i radiografi (fra HiO) i 2001. Har arbeidet som radiograf ved Sykehuset i Vestfold, avdeling Tønsberg med konvensjonell røntgen, CT, gjennomlysning, intervensjonsundersøkelser og angiografi.

Deltidsutdanning i naturterapi/biopati ved Biopat- og Urteskolen (ferdig 2004). Undervisning i ernæringsterapi og VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) samt praksistrening for studenter ved Akademiet for Biologisk Medisin og Tunsberg Medisinske Skole.

Bachelor i akupunktur i 2011 ved Institutt for akupunktur (Norges Helsehøyskole Campus Kristiania, NHCK), Oslo. Fire uker av praksisperioden ble utført ved Nanjing universitet for tradisjonell kinesisk medisin med undervisning ved universitetet og praktisk akupunkturbehandling i et kinesisk sykehus. Hennes bacheloroppgave handlet om hodepine og lave nivåer av vitamin D sett i lys av tradisjonell kinesisk medisin.

I tillegg har Bernhard tatt 60 studiepoeng medisinske fag ved Bjørknes høyskole (Funksjonell anatomi og fysiologi (FAF) 1, 2 og 3 (30 studiepoeng) og patologi (30 studiepoeng).

Bernhard startet klinikk i Tønsberg i 2002 (deltid) som naturterapeut. Siden 2011 har hun arbeidet som akupunktør og naturterapeut i egen klinikk. Bernhard har i dag klinikk i Asker og på Nøtterøy. E-post: bioline@online.no.
Nettside: www.acubiologics.com[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  http://www.sanum.com/index.php?cPath=43&language=en

2.  Posey JE, Gherardini FC. Lack of a role for iron in the Lyme disease pathogen. Science 2000; 288: 1651-3. http://www.sciencemag.org/content/288/5471/1651.abstract

3.  Dr.med. Dietrich Klinghardt har lagt ut flere forelesninger og artikler om behandling av Lyme borreliose. http://www.klinghardtacademy.com/Lyme-Disease/

4.  Cristea V, Crişan M. Lyme disease with magnesium deficiency. Magnesium Research 2003; 16: 287-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979639

5.  Donta ST. Issues in the diagnosis and treatment of Lyme disease. The Open Neurology Journal 2012; 6: 140-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248715

6.  Dr. Mercolas kommentarer til Klinghardts behandling av Lyme-Disease: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/08/04/Dr-Klinghardts-Treatment-of-Lyme-Disease.aspx

7.  Strasheim C. Insights into Lyme disease treatment: 13 Lyme literate health care practitioners share their healing strategies. South Lake Tahoe, CA: BioMed Publishing Group, 2009.

8.  Jacek E, Fallon BA, Chandra A mfl. Increased IFNå activity and differential antibody response in patients with a history of Lyme disease and persistent cognitive deficits. Neuroimmunology 2013; 255: 85-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23141748

9.  Khan F. TCM Approach to chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and Lyme disease. http://www.naturalhealthweb.com/articles/FarahKhan1.html (26.2.2013).

10.  Vojdani A, Hebroni F, Raphael Y mfl. Novel diagnosis of Lyme disease: Potential for CAM intervention. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2009 6: 283-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722197/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner