Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Behandling av multippel sklerose

Behandling av multippel sklerose

Danske Anne-Kirsten Brønserud har skrevet en omfattende og leseverdig bok om ernæring, alternative behandlingsformer og sunn håndtering av utfordringene forbundet med sykdommen multippel sklerose (MS).

Tekst Johnny Laupsa-Borge


Forfatter: Anne-Kirsten Brønserud

Tittel: Rundt om sklerose – ernæring, alternative behandlinger og sund håndtering af udfordringerne

Utgivelsesår: 2012

Annonse:

Nettside: http://www.rundtomsklerose.dk


Brønserud fikk selv diagnosen MS eller ”dissemineret sklerose” i 2002, og hun innleder boka med deler av sin egen sykdomshistorie og hvilken behandling hun ble tilbudt fra det offentlige helsevesenet i Danmark, som i hennes tilfelle bare var opptrening med fysioterapi i starten. Såkalt bremsemedisin, det vil si medikamenter som skal bremse sykdomsutviklinga, fikk man bare etter to sykdomsanfall (akutte forverringsperioder eller attakk) innenfor ett års tid. Dermed gikk Brønserud i gang med å undersøke hva hun selv kunne gjøre for å styrke sitt helbred og leve best mulig med sykdommen.

Hun begynte å fordype seg i litteraturen om kostholdets betydning ved MS og hvordan kosttilskudd og alternative behandlingsformer kan påvirke sykdomsforløpet. Straks etter utskrivelsen fra sykehuset startet hun sin kostomlegging, og etter vel et års tid kunne hun ikke lenger merke perioder med akutt forverring eller attakksvise anfall. Fra å sitte i rullestol og være konstant trett fikk hun etter hvert energi nok til å ta en utdanning som heilpraktiker og skrive en omfattende bok om MS. Forfatteren deler en rekke detaljerte kunnskaper på 600 sider, som inkluderer en rekke referanser i de nesten 1700 sluttnotene. I boka kan personer med MS og andre finne mye interessant stoff om sykdommen, kosthold, kosttilskudd, alternative behandlingsmetoder og hvordan man psykisk og emosjonelt kan arbeide seg gjennom ulike faser forbundet med opplevelsen av krise, skyld, skam, ansvar og håp.

Når det gjelder bokas omfattende del om ernæring, applauderer vi mange av anbefalingene, men stiller oss mer kritiske til blant annet Brønseruds generelle råd om å spise minst mulig kjøtt, særlig rødt kjøtt, og mettete fettsyrer. Her viser hun blant annet til befolkningsundersøkelser som er forbundet med en rekke metodiske svakheter.1 I VOF nr. 2/2013 fortalte vi om Ellen, som ble symptomfri ved å praktisere et fettrikt lavkarbokosthold med en relativ høy andel kjøtt og mettete fettsyrer.2 Med tanke på ulike tilnærminger viser imidlertid Brønserud et åpent og nysgjerrig sinn når hun skriver: ”Min nuværende måde at spise og leve på vil næppe være den samme om 2, 5 eller 10 år; faktisk justerer jeg løpende min ”helseplan” i takt med, at der kommer nyt fra forskere eller fra mennesker, som har eksperimenteret sig frem til en kur mod sklerose.” Og hun poengterer: ”Min måde har en plads i mylderet af andre måder”.3 Det er vi helt enige i!

Kilder:

1.  Se bl.a.: Laupsa-Borge J. Kan kjøttspising forårsake kreft? Helsemagasinet VOF 2012; 3(3): 76-84.

2.  Laupsa-Borge J. Lavkarbo og masse fett mot MS. Helsemagasinet VOF 2013; 4(2): 78-83.

3.  Her refererer hun til en annen bok: Flood K. Lev i livet – om at elske sin skæbne. Valby: Borgens Forlag, 2004.

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Jevninger
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen

Legg igjen et svar