Skip to main content

Bidrar luftforurensning til Alzheimers sykdom?

Ny forskning indikerer at luftforurensning med bitte små partikler av magnetitt kan være koblet med Alzheimers sykdom.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Nanopartikler av det sterkt magnetiske mineralet magnetitt kan dannes i menneskehjernen og ble første gang påvist i hjernen for over 20 år siden. Nanopartikler har en størrelse på mellom 1 og 100 nanometer, det vil si mellom 10-9 og 10-7 meter eller mellom 0,001 (10-3) og 0,1 (10-1) mm. Magnetitt kan ha omfattende negative virkninger på hjernen på grunn av flere ulike virkningsmekanismer.

Forskere fra Storbritannia og Mexico har påvist store mengder magnetitt-nanopartikler i hjernevev fra 37 personer fra disse landene i alderen tre til 92 år.1 De fant millioner av magnetittpartikler per gram frysetørret hjernevev, hvilket er ekstraordinært høyt. Disse partiklene likner på partikler dannet under høye temperaturer, noe som indikerer at de kommer fra kilder utenfor hjernen og altså ikke er lagd i hjernen. De likner på partikler som dannes i forbrenningsprosesser og/eller som skyldes oppvarming som skyldes friksjon, slik som for eksempel oppstår når en bil eller et tog bremser kraftig. Magnetittpartikler som dannes i hjernen, er små og krystallformete, ulikt de større og rundere partiklene som dominerte i den nye studien. Slike partikler er rundere fordi de ble dannet som smeltede dråper av materialer fra bileksos, industrielle prosesser og varmekraftverk – og andre steder der man forbrenner drivstoff.

LES OGSÅ  Vi trenger flere negative ioner

Den nye studien påviser imidlertid ingen kausal sammenheng mellom magnetitt og Alzheimers sykdom, men en rekke forhold tilsier at det kan være en årsakssammenheng.


Ingen beskyttelse

De runde magnetittpartiklene er opptil 200 nanometer i diameter og kan komme direkte inn i hjernen via luktnerven. Hjernen beskyttes ikke av blod-hjerne-barrieren når eksponering skjer via nesa og luktnerven. Så fort nanopartikler kommer inn i nesa og videre inn i luktsentrene i hjernen, kan de spre seg til andre deler av hjernen, inkludert de delene man vet er påvirket ved Alzheimers sykdom. Det er også verd å merke seg at en svekket luktesans er en tidlig indikator for Alzheimers sykdom.2

Oksidativt stress

I hjernen kan små magnetittpartikler respondere på ytre magnetfelter som er giftige for hjernen. Partiklene bidrar også til oksidativt stress i hjernen, hvilket betyr økt produksjon av frie radikaler. Man vet fra annen forskning at oksidativt stress er en årsaksfaktor i utvikling av Alzheimers sykdom, og eksponering for magnetittpartikler kan derfor tenkes å bidra til denne sykdommen.

Magnetitt i hjernene til Alzheimers-pasienter

Unormal lagring av metaller i hjernen er et nøkkeltrekk ved Alzheimers sykdom, og en studie har påvist at magnetitt var direkte koblet med skadene sett i Alzheimers-hjerner.3

Når magnetitt både er påvist i høyere konsentrasjoner i Alzheimers-hjerner og partiklene i tillegg bidrar til oksidativt stress i hjernen, er en rimelig hypotese at det faktisk kan være en kausal kobling.

Luftforurensning

Luftforurensning er koblet til økt risiko for utvikling av Alzheimers sykdom i en stor studie fra 2015,4 og annen forskning har påvist hjerneskade relatert til Alzheimers sykdom hos barn og unge voksne som er eksponert for luftforurensning.5 Luftforurensning er også blitt satt i sammenheng med kognitiv svekkelse og demens hos eldre.6


På bakgrunn av ovennevnte studie synes det å være viktig å teste hypotesen at luftforurensning, spesielt av nanopartikler av magnetitt, kan bidra kausalt til utvikling av Alzheimers sykdom.

LES OGSÅ  Lecanemab mot Alzheimers sykdom er et blindspor

Tidligere artikler om Alzheimers sykdom

Mysterud I. Alzheimers sykdom: Kosthold, infeksjoner og fysisk-kjemiske miljøfaktorer. VOF 2012; 3 (6): 38–46.
Mysterud I. Fett håp for Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (6): 90–2.
Mysterud I. Infeksjoner og Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (7): 45.
Mysterud I. Kvikksølv og Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (7): 46–9.
Poleszynski DV. Sukker og gluten ødelegger hjernen. VOF 2014; 5 (3): 84–5.
Zackrisson B. Mary Newports revolusjonerende oppdagelse om Alzheimers sykdom og kokosfett. VOF 2010; 1 (2): 94–5.

Kilder:

1. Maher BA, Ahmed IAM, Karloukovski V mfl. Magnetite pollution nanoparticles in the human brain. PNAS 2016; 113: 10797–801. http://www.pnas.org/content/113/39/10797.abstract

2.  Carrington D. Toxic air pollution particles found in human brains. The Guardian 5.9. 2016.

https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/05/toxic-air-pollution-particles-found-in-human-brains-links-alzheimers

3.  Plascencia-Villa G, Ponce A, Collingwood JF mfl. High-resolution analytical imaging and electron holography of magnetite particles in amyloid cores of Alzheimer’s disease. Scientific Reports 2016; 6: 24873. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27121137

4.  Jung C-R, Lin Y-T, Hwang B-F. Ozone, particulate matter, and newly diagnosed Alzheimer’s disease: a population-based cohort study in Taiwan. Journal of Alzheimer’s Disease 2015; 44: 573–84. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25310992

5.  Calderón-Garciduenas L, Kavanaugh M, Block M mfl. Neuroinflammation, hyperphosphorylated tau, diffuse amyloid plaques, and down-regulation of the cellular prion protein in air pollution exposed children and young adults. Journal of Alzheimer’s Disease 2012; 28: 93–107. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21955814

6.  Power MC, Weisskopf MG, Alexeeff SE mfl. Traffic-related air pollution and cognitive function in a cohort of older men. Environmental Health Perspectives 2011; 119: 682–7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21172758


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner