Skip to main content

Bileksos kan svekke hukommelsen

Denne uka kan du lese at bileksos svekker hukommelsen. Forsøkspersonene fikk svekket hukommelse og redusert evne til problemløsning etter å ha pustet inn dieseleksos et par timer. Videre tar vi opp dette:

Tekst Iver Mysterud Bildet er tatt av Ralf Kunze fra Pixabay

 • Er ketogent kosthold dårlig for hjertet?
 • Tinende permafrost i Arktis kan utløse tikkende miljøbomber
 • Patent på nytt middel for bedre tarmfunksjon
 • Tranebær motvirker urinveisinfeksjoner
 • Er stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer den nye asbesten?
 • Lavere risiko for å bli rammet av demens
 • Seks kosttilskudd for bedre søvn
 • Helsefordeler av å drikke te
 • Nytt produkt for fekal transplantasjon godkjent i USA
 • Nesepusting fremmer helse og sannsynligvis yteevnen
 • Vitamin B12-mangel, nevropsykiatri og industriernæring
 • Pfizer finansierte i det skjulte grupper til å drive lobby for vaksinepåbud
Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Bileksos svekker hukommelsen

Det har en gruppe forskere kommet fram til etter å ha studert 25 friske voksne. De pustet inn dieseleksos og fikk målt hjerneaktiviteten med funksjonell MR-undersøkelse. Dette er en bildediagnostisk teknikk som måler og dokumenterer hvordan stoffskiftet varierer i ulike deler av hjernen.

Endret stoffskifte er en konsekvens av endret hjerneaktivitet. Forsøkspersonene fikk svekket hukommelse og redusert evne til problemløsning etter å ha pustet inn dieseleksos et par timer. Effekten var imidlertid kun midlertidig. Studien er publisert i Environmental Health 14. januar.

LES OGSÅ  Kan glyfosat gi epilepsi? Glyfosat er den aktive ingrediensen i Roundup

Er ketogent kosthold dårlig for hjertet?

Dette hevdes i en rekke nyhetsmedier i USA den siste tiden. Den amerikanske journalisten Nina Teicholz har etterprøvd påstanden og finner ingen støtte for den. Les mer om dette i hennes nyhetsbrev 5. mai.

Tinende permafrost i Arktis kan utløse tikkende miljøbomber

Permafrost tiner og gir ustabile grunnforhold. Det kan føre til at industrianlegg kollapser og at miljøgifter lekker ut i sårbar natur. Dette er tema for en artikkel på Titan.uio.no 24. april.

Patent på nytt middel for bedre tarmfunksjon

Professor emeritus og mikrobiolog Jan Raa har gjort en banebrytende oppdagelse og sammen med to kolleger patentert et stoff fra jord som kan bedre tilstanden i tarmen. Dette er omtalt i en nettartikkel av Aftenposten 20. april, men er ikke publisert i papirutgaven. For øvrig blir et intervju om temaet publisert i Helsemagasinet nr. 4/2023.

Tranebær motvirker urinveisinfeksjoner

Inntak av tranebærjuice eller produkter som inneholder tranebær, har lenge vært et kjent ”kjerringråd” mot urinveisinfeksjon. De røde bærene inneholder mye syre. Når man drikker juice eller kapsler som inneholder disse bærene, synker pH-verdien i urinen. Bakteriene har da vanskelig for å få feste.

En ny publikasjon fra Cochrane Reviews 17. april har gått gjennom en rekke studier som har testet dette ”kjerringrådet”. Konklusjonen er at tranebærjuice og kosttilskudd med tranebær reduserer risikoen for gjentatte urinveisinfeksjoner hos kvinner med mer enn en fjerdedel. Hos barn halveres risikoen. Personer som er mottakelig for urinveisinfeksjon etter medisinske inngrep, får mer enn 50 prosent redusert risiko. Temaet er omtalt på Forskning.no 2. mai.

Er stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer den nye asbesten?

David Gee er ekspert på betydningen av å sette inn føre-var-tiltak og hva som skjer når samfunnet ikke setter inn tiltak i tide. I arbeidet for Det europeiske miljøbyrået (EEA) har han samlet rapporten om 35 skadelige miljøfaktorer, inkludert røntgenstråling, asbest, bly, tobakk og klorfluorkarboner (CFC).

LES OGSÅ  En leges drepende oppgjør med pandemihåndteringen

Det gikk lang tid fra skader ble påvist til samfunnet satte inn tiltak mot dem. Kan det samme skje for stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer, som mobilstråling? Gee mener det er tilstrekkelig dokumentasjon til å sette inn før-var-tiltak allerede nå.

EEA publiserte faktisk en rapport som ba om forholdsregler for å beskytte samfunnet allerede i 2007 og gjentok oppfordringen i 2009 og 2011. Dette er omtalt i nyhetsbrevet til den australske legen Lyn McLean 6. mai. Hun har også intervjuet Gee.

Lavere risiko for å bli rammet av demens

Prognosen er at ulike typer demens blir vanligere og at forekomsten vil øke i kommende år. Dette antas å henge sammen med at det blir mange flere eldre i samfunnet. Imidlertid tyder to svenske datasett på at risikoen for at den enkelte rammes, har gått ned de siste tiårene. Dette er tatt opp i en artikkel på Forskning.no 30. april.

Seks kosttilskudd for bedre søvn

Dette er tema for en artikkel på Express.co.uk 9. april. Kosttilskuddene som omtales er sink, magnesium, 5-HTP (5-hydroksytryptofan), reishisopp, schisandra og vitamin B6.

Helsefordeler av å drikke te

Dette tas opp i en artikkel av den britiske legen Megan Rossi i Daily Mail 10. april. I tillegg omtales utvalgte urteteer.

Nytt produkt for fekal transplantasjon godkjent i USA

Mat- og medikamenttilsynet (FDA) har basert på en rekke vellykkede, kliniske forsøk godkjent kapsler med bakterier fra avføring til behandling av tilbakevendende infeksjoner av tarmbakterien Clostridioides difficile (tidligere kalt Clostridium difficile).

Denne diarésykdommen kan oppstå etter bruk av antibiotika. De siste årene er tilstanden blitt behandlet med å innta tarmbakterier fra friske donorer rektalt. Det nye er at kapsler med tarmbakterier nå er godkjent for inntak via munnen (oralt).

Kliniske forsøk har nemlig vist at oralt inntak er like effektivt som rektalt inntak, noe som vil gjøre behandlingen lettere å gjennomføre for pasientene. Saken er omtalt i en artikkel i The Epoch Times 7. mai.

LES OGSÅ  Dette forliket kan bli avgjørende

Nesepusting fremmer helse og sannsynligvis yteevnen

Alt tyder på at en åpen nese er svært viktig for god helse, prestasjon, søvnkvalitet og hvile. Dette skriver to leger i et debattinnlegg i Aftenposten 8. mai. Trening med lukket munn er blitt frontet av den norske artisten ”Mr. Pimp-Lotion”, Thomas Thrap Huse, blant annet i et oppslag i Aftenposten 18. august 2022.

To forskere fra Høgskolen i Innlandet gikk i et debattinnlegg i Aftenposten 2. mai ut mot nesepusting og hevdet at ”nesepusting neppe fremmer yteevnen i kondisjonsidretter”. De samme forskerne får motbør fra de to legene i et nytt innlegg, som altså støtter den norske artisten.

”Mr. Pimp-Lotion” blir for øvrig intervjuet i neste nummer av Helsemagasinet (nr. 3).

Vitamin B12-mangel, nevropsykiatri og industriernæring

Den amerikanske sykepleieren Sally Pacholok publiserte i 2011 boka Could it be B12?: an epidemic of misdiagnoses og i 2013 artikkelen ”Vitamin B12 deficiency: serious consequences” i Pharmacy Times. Nå er temaet blitt dramatisert i en film om Pacholok og hennes kamp relatert til underdiagnostisering av B12-mangel og følgene av dette fenomenet for pasientene. Saken er omtalt på Steigan.no 27. april.

Pfizer finansierte i det skjulte grupper til å drive lobby for vaksinepåbud

Mange av de tilsynelatende uavhengige forbruker-, medisinske og borgerrettighetsgruppene som skapte inntrykk av bred støtte for påbudet, mottok penger fra en av vaksineprodusentene. Dette kommer fram av en artikkel på Steigan.no 2. mai.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner