Skip to main content

Biokjemi, psykisk helse og atferd

Nutrient power er en av de viktigste oversiktene som er skrevet om psykiske lidelser og atferdsproblemer. Boka oppsummerer livsverket til den erfarne, nordamerikanske forskeren William J. Walsh, PhD.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud

Mange forbinder Walsh med Pfeiffer Treatment Center (PTC), som trolig var verdens beste senter for behandling av psykiske lidelser og atferdsproblemer med kosttilskudd. Senteret ble grunnlagt i 1989 og har hjulpet tusenvis av pasienter fra USA til bedre helse, men også tilreisende fra en rekke land, inkludert Norge. Selv hadde jeg gleden av å besøke PTC i 2003,1 og jeg ble mektig imponert over Walsh og hans profesjonelle lag av behandlere. Senteret hadde til og med sitt eget apotek som produserte individualiserte kosttilskudd til hver enkelt pasient. Jeg ble også imponert over den store databasen Walsh har bygd opp med resultater fra urin- og blodprøver av pasienter som hadde konsultert hans gruppe gjennom flere tiår. I Nutrient power gjør han opp status for de 30 000 personene han og hans medarbeidere har undersøkt. Hva slags næringsubalanser og biokjemiske særegenheter hadde de? Hva skiller personer med ulike psykiske lidelser og atferdsproblemer fra den friske befolkninga, og hva slags undergrupper av de ulike lidelsene er det mulig å finne ved hjelp av biokjemiske data i basen? Selv om Walsh har publisert enkelte fagartikler om deler av dette store datamaterialet tidligere,2,3,4 er det først i Nutrient power han gir en fullstendig oversikt.

Innhold


Boka består av ti kapitler, referanseliste, ordliste og fire vedlegg. I innledningskapitlet gir Walsh en kort oversikt over biokjemi, signalstoffer (nevrotransmittere) og næringsstoffer og hvordan disse kan kombineres i biokjemisk terapi eller ernæringsterapi, også kalt ortomolekylær medisinsk behandling. Ikke minst vektlegges at folk er biokjemisk ulike (biokjemisk individualitet, et begrep innfør av Roger J. Williams5), noe som peker på at ernæringsterapi er mest effektiv om den blir individualisert. På grunn av biokjemiske ulikheter er noen mennesker i større grad disponert for å utvikle ulike typer psykiske lidelser og atferdsproblemer enn andre. Kroppens biokjemi kan påvirkes både av kosthold og stressfulle hendelser i livet, men ofte er den viktigste faktoren genetisk eller epigenetisk.

LES OGSÅ  Viktig bok om lavkarbo og trening

Epigenetikk står sentralt i Nutrient power, og et fagfelt som søker forklaringer på hvordan ulike miljøfaktorer, for eksempel ernæring, giftstoffer og/eller livsstil, påvirker hvilke gener som blir uttrykt eller ikke. Noen miljøfaktorer kan ”skru” gener på (aktivere dem), mens andre kan ”skru” dem av. Gener kan være aktivert eller deaktivert hele livet, og enkelte epigenetiske endringer kan være overført fra bestemor og mor til dagens generasjon. Walsh anser et epigenetisk perspektiv å være det mest fruktbare for å forklare psykiske lidelser og atferdsproblemer og argumenterer overbevisende for et slikt syn. Fra et vitenskapelig perspektiv er hans modell enklere og kan forklare mer av virkeligheten enn både et rent fokus på gener (genetikk) eller på enkelte miljøfaktorer.

I kapittel 2 gis en kort oversikt over viktige kunnskaper om hjernekjemien. Walsh trekker også opp rammene for hva en biokjemisk terapi handler om. Det er en naturlig metode for å korrigere ubalanser i aktiviteten til signalstoffer. Den kliniske utfordringen er å bestemme de biokjemiske særegenhetene til hver enkelt pasient og dernest å formuere en individuell behandling som kan normalisere hjernekjemien. Walsh framhever at slik terapi erfaringsvis ikke bare kan være svært effektiv, men også er uten alvorlige bivirkninger. Han avviser ikke all bruk av symptomdempende medikamenter, men påpeker at de ofte er unødvendige når biokjemien normaliseres med næringsstoffer og derfor gradvis kan seponeres (trappes ned) og eventuelt fjernes helt.

I kapittel 3 gis en oversikt over ernæringens betydning for psykisk helse. Her setter Walsh bidragene til pionerer som Abram Hoffer (1917-2009) og Carl Pfeiffer (1908-88) i perspektiv og presenterer de biokjemiske avvikene som oftest går igjen hos dem med psykiske lidelser og atferdsproblemer: for mye kobber, for lite vitamin B6, for lite sink, ubalanser mellom metylgrupper og folat, for mye oksidativt stress og ubalanser mellom aminosyrer.

LES OGSÅ  Krigen mot ernæringsmedisin: Hvorfor vi elsker våre kritikere

I fjerde kapittel gir Walsh en oversikt over epigenetikk, koblingen til psykiske lidelser og atferdsproblemer og hvordan man ved hjelp av kosttilskudd kan gjenopprette normalitet. I de neste fem kapitlene fokuseres på schizofreni (kap. 5), depresjon (6), autisme (7), atferdsforstyrrelser og AD/HD (8) og Alzheimers sykdom (9).

Det siste kapitlet (10) gir et sammendrag av den kliniske prosessen han tar til orde for:

1. Nedtegnelse av medisinsk sykehistorie og vurdering av symptomer.

2. Laboratorietesting av blod og urin.

3. Diagnose av biokjemiske ubalanser.

4. Behandlingsopplegg.

5. Oppfølgende behandling.


Tre av bokas vedlegg utyper biokjemiske temaer (metylering, oksidativt stress og metalltionein), mens det siste lister opp kliniske ressurser, det vil si hvor man finner leger og klinikere som behandler med ernæringsterapi i ulike land. For Norge listes det opp fem leger og en psykolog. Ingen andre nordiske land er nevnt, selv om vi kjenner til at det er opprettet en svensk og en dansk forening for ortomolekylær medisin, henholdsvis Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin6 og Dansk Selskab for Orthomolekulær Medicin.7

Målgruppe

Boka er primært skrevet for fagfolk og spesielt interesserte legfolk som ønsker å vite mer om ortomolekylær behandling av psykiske lidelser og atferdsproblemer. En sekundær målgruppe er pasienter. pårørende og andre som forsøker å hjelpe folk som sliter. Mange ikke-fagfolk er meget kunnskapsrike etter omfattende lesing av faglitteratur for å finne noe som kan hjelpe seg selv eller noen man er glad i, og for dem er denne boka midt i blinken. Folk uten forkunnskaper og/eller som ikke har erfaring med faglitteratur på engelsk, anbefales å kontakte behandlere som selv har lest denne boka.

Vurdering

Boka er velskrevet og oversiktlig, men vi savner et stikkordregister. For folk som er vant til å lese fagtekster og som har en viss basiskunnskap i biokjemi og ernæring, er den også lettlest og ført i et forståelig språk. For andre kan den nok fortone seg litt vanskelig med en rekke fremmedord.

Selv om Walsh viser at ernæringsterapi ofte er overlegen dagens medikamentelle psykiatriske behandling, er han som nevnt ingen prinsipiell motstander av medikamenter. Han nevner at de for eksempel kan dempe symptomer på en hensiktsmessig måte for undergrupper med en gitt lidelse, mens personer i andre biokjemiske undergrupper kan bli dårlige av det samme medikamentet. Den store databasen over pasientenes biokjemi gjør det lett å se hvem som helt eller delvis kan ha nytte av et medikament og hvem som ikke kan det. Denne pragmatiske holdningen antas å bidra til at mange psykiatere uten kunnskap om ernæringsterapi vil ha stort utbytte av boka.

LES OGSÅ  Verden snudd på hodet

Nutrient power er fra VOFs perspektiv en av de viktigste bøkene om psykiske lidelser og atferdsproblemer per i dag. Å skrive en god oversikt over så omfattende temaer på bare 200 sider er godt gjort.

Det var en nedtur å lese at Pfeiffer Treatment Center grunnet finansielle problemer så seg nødt til å legge ned i 2011. Dette ”fyrtårnet” har imidlertid i årenes løp inspirert en rekke leger, psykologer og behandlere over hele verden. Det er også gledelig at det i Norge både finnes et analyselaboratorium (Bio Medisinsk Laboratorium AS, www.bmlab.no) og en rekke behandlere som har videreført arven etter Walsh og hans likesinnede.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: William J. Walsh
Tittel: Nutrient power: Heal your biochemistry and heal your brain
Forlag: Skyhorse Publishing
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 978-1-62087-258-1
Pris: USD 22,50 (www.walshinstitute.org/nutrient_power.asp), kr 230 (www.bokkilden.no, www.ark.no), kr 189 (www.cdon.no), kr 159 (www.adlibris.com), kr 141 (www.tanum.no) (Boka finnes både heftet og innbundet, store prisforskjeller reflekterer dette.)[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Mysterud I. Kosttilskudd mot psykiske lidelser. Mat&helse 2003; 2 (10): 22-32.

2.  Walsh WJ, Isaacson HR, Rehman F mfl. Elevated blood copper/zinc ratios in assaultive young males. Physiology & Behavior 1997; 62: 327-9.

3.  Walsh WJ, Glab LB, Haakenson ML. Reduced violent behavior following biochemical therapy. Physiology & Behavior 2004; 82: 835-9.

4.  Yao Y, Walsh WJ, McGinnis WR mfl. Altered vascular phenotype in autism: correlation with oxidative stress. Archives of Neurology 2006; 63: 1161-4. http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=792009

5.  Williams RJ. Biochemical individuality: The basis for the genetotrophic concept. New Canaan, CT: Keats Publishing, 1998.

6.  http://www.ortomolekylar.se/

7.  http://www.dsom.dk/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner