Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Bisfenol A og astma

Bisfenol A og astma

Det har lenge vært mistanke om at stoffet bisfenol A, som blant annet finnes i en del typer plast og matemballasje, kan bidra til utvikling av astma hos barn. Nå har forskere fra USA slått fast relativt sikkert at det er en kobling. De har fulgt helseutviklinga til 568 kvinner og deres nyfødte barn. Kvinner i tredje tri-mester og barna ved tre-, fem- og sjuårsalderen avga urinprøver som ble analysert for innhold av bisfenol A. Mødrene fylte også ut et spørreskjema om forekomsten av pipende pust de foregående 12 månedene da barna var fem, seks og sju år, og en lege undersøkte forekomsten av astma da barna var mellom fem og
12 år gamle.

Forskerne fant at jo høyere konsentrasjon av bisfenol A var i urinen under svangerskapet, desto større var risikoen for at barna hadde pipende pust da de var fem år gamle. Det var sammenheng mellom konsentrasjon av bisfenol A ved treårsalderen og risikoen for å ha hatt pipende pust ved fem- og seksårsalder. Konsentrasjonen av bisfenol A ved sjuårsalder korrelerte med risikoen for astma ved denne alderen, og konsentrasjonene ved tre-, fem- og sjuårsalder korrelerte med risiko for å ha astma. Alt i alt tyder studien på at eksponering for bisfenol A øker risikoen for at barn utvikler astma. IM

Kilde:

Donohue KM, Miller RL, Perzanowski MS mfl. Prenatal and postnatal bisphenol A exposure and asthma development among inner-city children. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013; 131: 736-42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452902

You may also like
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt
Vitamin C mot kikhoste – del I
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Diabetes, sol og D-vitamin

Legg igjen et svar