Skip to main content

Brideskolen: Blackwood

I bridge er målet å få mest mulig poeng inn (eller minst mulig ut) på hvert enkelt spill. For å gjøre spillet mer interessant deles det ut bonuspoeng for å melde og spille hjem utgang (3NT, 4 hjerter/spar, 5 ruter/kløver). Vil man oppnå enda flere bonuspoeng, kan man melde lilleslem, og da må man melde og klare minst 12 stikk i hvilken som helst kontrakt. 

Tekst Simon Løvik

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Storeslem innebærer at man melder og tar alle 13 stikkene i hvilken som helst kontrakt, og da oppnår man enda flere poeng enn i lilleslem. Underveis i meldingsforløpet skal man prøve å finne ut hvor gode hendene er til sammen og bestemme seg for hvor høyt man skal melde.

Noe man da må undersøke, er at motparten ikke har to ess, slik at lilleslem kan være umulig å klare (med mindre man spiller en fargekontrakt og den ene hånda er renons). For å melde storeslem må man ha alle 4 ess (eller en renons). Har man alle essene og vil finne ut om man skal melde storeslem, kan man spørre makker om hvor mange konger han har. Normalt må man ha omtrent 32 poeng til sammen for å melde lilleslem og rundt 36 for å melde storeslem. Dersom man har trumftilpasning eller langfarger, kan disse poengsummene reduseres.

Blackwood er en konvensjon som brukes for å finne ut hvor mange ess makkeren har. Den brukes litt ulikt, og her er den enkleste varianten:


Meldingen som brukes til å spørre om hvor mange ess makker har, er 4 NT. Denne meldingen kan dermed ikke passes av makker. Svarene på 4 NT er:

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Svar på opplysende doblinger

5 ? = 0 eller 4 ess

5 ?  = 1 ess

5 ?  = 2 ess

5 ?  = 3 ess

Mangler man to ess, må man stoppe på 5-trinnet i avtalt trumf. Dersom man ikke har avtalt trumf underveis, vil neste farge på 5-trinnet be makker om å melde 5 NT. Da vil man altså spille 5 NT siden motparten da har to ess.

VEST    ØST

? KDxx ? Kn10x

? EDx ? KKn

? KKnxx ? EDx

? xx ? KDKn10x

Dersom Vest åpner med 1 NT (15-17), vet Øst at makkerparet har minst 32 poeng til sammen (15+17), siden Øst sitter med 17 poeng og makkeren har lovet minst 15 med 1 NT. Øst melder derfor 4 NT for sikkerhets skyld, for å sjekke om hvor mange ess makker har. Han får da svaret 5 ruter (1 ess). Planen om lilleslem (12 stikk) blir ødelagt siden motparten har to sikre stikk å hente. Øst må da melde 5 hjerter, som betyr at Vest må melde 5 NT, som Øst da passer. Motparten får stikk for de to essene, men det er også alt de får.

Dersom man ikke tåler svaret fra makker, skal man ikke bruke Blackwood. La oss si at ruter er avtalt som trumf og at du ikke har noen ess selv. Da kan du fort få svaret 5 hjerter, noe som viser 2 ess, men kontrakten ligger over 5 ruter, og dere er dermed kommet for høyt med ruter som trumf. Da er det bedre å overlate ansvaret til makker og la makker spørre om antall ess. Han vil da få svaret 5 kløver (0 ess) og kan da melde 5 ruter dersom det mangler to ess.

Om alle essene er på plass og man ønsker å sjekke om mulighetene for storeslem, kan man spørre om antall konger med 5 NT. Svarene på 5 NT er:

LES OGSÅ  Kan bridge øke ferdighetene i skolen?

6 ?  = 0 eller 4 konger

6 ?   = 1 konge

6 ?   = 2 konger

6 ?   = 3 konger


5 NT sier samtidig til makkeren at vi har alle essene. Han kan da velge å svare på antall konger, eller han kan melde på 7-trinnet direkte om han sitter med veldig mange stikk på egen hånd. La oss ta følgende hender:

VEST ØST

? KDxxx ? EKnxx

? Ex ? x

? EKKnx ? xx

? Dx ? EKKn10xx

La oss si at Øst åpner med 1 kløver og Vest svarer 1 spar. Øst støtter makker til 2 spar (eller 3 spar på grunn av veldig god fordeling). Vest går rett i spørremelding 4 NT, og øst svarer 5 hjerter (2 ess). Vest fortsetter med 5 NT, og Øst kan nå velge å svare 6 ruter (1 konge) eller melde 7 spar direkte om man tror kløverfargen vil bidra med nok stikk. I dette tilfellet står også 7 NT, hvilket her ville vært den beste kontrakten.


Et spill for de mer drevne:

Dette spillet dukket opp under en lagkampturnering på Letohallen utenfor Gardermoen i januar 2012.

VEST

? Dx 

? Ex 

? Kn109xx 

? EK10x 

 

ØST

? Exx
? DKnx
? EKDx
? xxx

 

Vi hadde havnet i 6 ruter på Østs hånd, hvilket ikke er en spesielt god kontrakt, og utspillet var en liten spar fra syd. Spiller Syd ut fra spar konge, avhenger kontrakten bare av en finesse i hjerter dersom du går opp på spar dame i stikk 1. Men finnes det en alternativ spilleplan dersom man antar at Syd ikke spiller ut fra spar konge? Da er det et håp at syd har DKnx i kløver slik at man får kastet en spar på den trettende kløveren etter å ha tatt ut trumfen. Deretter spiller man inn Nord på spar konge slik at Nord enten må spille hjerter opp i den kombinerte saksa i hjerter og ruter eller spar til dobbeltrenons. Jeg valgte å prøve spar dame, men det var feil, siden det satt akkurat slik at den alternative spilleplanen ville gitt hjemgang i den hardmeldte slemmen.

LES OGSÅ  VOF’or ikke lære bridge?

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner