Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Blåøyde blir oftere alkoholikere

Blåøyde blir oftere alkoholikere

Historiske data viser at mennesker med lys øyefarge drikker mer alkohol enn mørkøyde. Forklaringa på dette kan være både kulturell og sosial, og i en fersk artikkel viser forskere hvordan de har forsøkt å undersøke slike sammenhenger nærmere. De fant at mennesker med blå øyne oftere utvikler alkoholisme, og at øye-fargen  – som bestemmes genetisk – henger sammen med et bestemt genuttrykk som er koblet til avhengighet. Det er altså ikke øyefargen i seg selv som fører til den økte risikoen for å utvikle avhengighet. Funnene kan tenkes også å være gyldige for mennesker med andre lyse øyefarger, og ikke bare for de mest blåøyde.

Kilde:

Sulovari A, Kranzler HR, Farrer LA mfl. Eye color: A potential indicator of alcohol dependence risk in European Americans. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics 2015; 168-5: 347-53. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=sulovari+a+and+kranzler+hr+and+farrer+la

Legg igjen et svar