Skip to main content

Blir de smarte mer deprimerte?

Har du høy IQ, har du også fire ganger større sannsynlighet for å bli hjemsøkt av en eller annen mental lidelse.

Det er i hvert fall konklusjonen etter at 3 715 Mensa-medlemmer med IQ over 130 er blitt intervjuet om hvordan de selv har det. Forskerne mener grunnen er at smarte mennesker har hjerner som reagerer raskere og lettere på  stimuli og dermed lettere oppfatter endringer i sine omgivelser. De er mer oppmerksomme på hva som skjer rundt dem, og reagerer deretter, men ikke nødvendigvis bevisst. 

En av medforfatterene i studien, Dr Nicole Tetreault, sier at: “En mindre krenkelse av sansene, som kilingen fra et merke på et klesplagg eller en unaturlig lyd, kan trigge et lavt, men kronisk økt stressnivå som igjen aktiverer en respons fra kroppen. Når det sympatiske nervesystemet blir kronisk aktivert, vil det være i en konstant ”flykt, kjemp eller frys”-status som igjen trigger en rekke reaksjoner i kroppen inkludert endringer i atferd, humør og funksjonalitet.”

I tillegg til intervjuene, ble Mensa-menneskenes mengder av registrerte diagnoser sammenliknet med ikke-mensanere. Blant annet viste det seg at 20% av mensanerne hadde fått diagnostisert en angstlidelse, mot bare litt over 10% av kontrollgruppen.

LES OGSÅ  Deprimerte håndterer avvisning dårlig

Det ser altså ut til at folk med høy IQ har kvaliteter som forsterker visse talenter, men at de samme kvalitetene samtidig kan ha noen mer ubehagelige følger. ALJ

Kilde:

Karpinski RI, Kolb ALK, Tetrealut NA mfl.  High intelligence: A risk factor for psychological and physiological overexcitabilities. Intelligence 2018; 6:8-23. doi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616303324?via%3Dihub


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner