Skip to main content

Blir det noen forandringer i Washington? Intet nytt fra Vestfronten (USA)

Høstens valg i USA gikk som ventet: Barack Obama (f. 1961) vant 332 valgmenn mot 206 til Mitt Romney (f. 1947). Demokratene beholdt flertallet i Senatet (54 mot 45) og mindretallet i Representantenes hus (194 mot 233). Obama fikk 63,994 millioner stemmer og Romney 59,916 millioner;1 totalt under 40 prosent av i USAs 315 millioner innbyggere.2 Obama fikk 54,7 prosent av kvinnenes3 stemmer (Romney 43,8 %), hadde flest stemmer blant yngre velgere (de under 45), fargede, spansktalende og andre ikke-kaukasiere. Bare 39 prosent ”hvite” stemte på ham og 58,7prosent på Romney, men 59,6 prosent av de lavtlønte (< $50 000 per år) valgte Obama. Tross seieren er Johan Galtung ikke optimistisk med hensyn til USAs videre skjebne.4

Tekst Johan Galtung5     Tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski     Foto spirit of america og Christopher Halloran / Shutterstock.com

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Globalt utsyn»]I denne spalta tar vi opp globale eller lokale problemer som mennesket møter i vårt samfunn. Fast bidragsyter er den internasjonalt anerkjente fredsforskeren Johan Galtung, som i 1993 stiftet det internasjonale nettverket for fred og utvikling, Transcend International (transcend.org). Galtung skriver ukentlige kommentarer om viktige konfliktområder og problemstillinger som berører menneskelig utvikling i et globalt perspektiv.[/gdlr_box_icon]

Selv om en av de to presidentkandidatene vant, var de virkelige seierherrene som vanlig alle som av ulike årsaker ikke stemte. På valgkvelden kl. 23:15 passerte Obama de magiske 50 prosentene av alle valgmenn med 302 mot 206 og sopte med seg ytterligere 30 før det hele var over. Nettoresultatet: status quo, ingen endring.

Mediene gjorde sitt beste for å få presidentvalget til å virke viktig, siden det representerer søylen eller alteret som demokratiet er bygd på. Litt av et demokrati! Det er ille nok at høyesterett godtok prosessen med seks milliarder dollar [NOK 36 milliarder] som en frihet til å ytre seg i ord; hvilke som helst ord, gjerne injurierende og ofte verken sanne eller relevante. Fordummende tv-innslag hører med. Imidlertid ble også mange andre saker lagt fram, reell uenighet kom fram, og det foregikk en slags høyre-venstre-retorikk.

LES OGSÅ  Tvangsvaksinering i USA – en dårlig idé

Det virkelige problemet befinner seg et annet sted, ikke i hva som ble sagt, men hva som ikke ble sagt. Lista er lang. Journalisten Manuel Roig-Franzia ga uttrykk for dette i Washington Post på valgdagen6 i en artikkel som vektla at ”håpet svant for dem som kjempet for viktige temaer”. I artikkelen nevner han klimaendringer, våpenkontroll og immigrasjon som saker verken partienes landsmøter eller debattene tok opp. Det finnes dessuten mange flere presserende problemer landet står overfor.

To viktige lobbygrupper som fremmer bruken av makt, ble ikke nevnt: USAs nasjonale rifleforening (NRA7), som fremmer vold i USA, og den Amerikanske-Israelske politiske aksjonskomiteen (AIPAC8), som fremmer vold i utlandet. Begge utøver makt gjennom deres påvirkning av media, ved å nekte viktige politikere adgang til politisk makt, og slik fjerne motstand mot vold. Pressekampanjer og uthalingstaktikk (som for eksempel republikaneren Dennis J. Kucinich9 ble kjent for) reduserer drastisk den politiske bredden i Kongressen og andre steder. Begge kandidatene visste at det ville være politisk selvmord å konfrontere disse to aktørene, siden lobbygruppene finnes inni landet og forårsaker massive drapsrater hjemme og anti-muslimske kriger i utlandet.

Utenrikspolitikk som har å gjøre med de økonomiske forbindelsene med Kina, var fullstendig vridd i debattene, hvor begge forsøkte å virke handlekraftige. Imidlertid kan ikke flertallet av borgerne leve uten rimelige kinesiske varer med et gunstig forhold mellom kvalitet og pris. …med mindre – et stort med mindre – USA restrukturerer økonomien nedenfra, med kooperativer og egensysselsetting som aktiverer bygda og lokalsamfunn med et mangfold av mindre foretak som fokuserer på grunnbehov, først og fremst på mat, boliger og klær, helse og utdanning; direkte fra produsent til forbruker. Nesten ingen land i verden har en befolkning som er så kreativ og samarbeidsvillig; men den blomstrende Okkuper Wall Street-bevegelsen10 har inntil nå begrenset seg til å okkupere og kritisere, ikke til å føre en konstruktiv diskurs og konkrete handlinger.

Debattantene overså fundamentale endringer som skjer i verden: USA mister grepet på elitene i andre land, særlig i Latin-Amerika, ja selv i Afrika i kjølvannet på den arabiske oppvåkningen. I stedet gjentar de mantraene ”verdens største økonomi” (men EU, ikke bare eurosonen, er større, og Kina kommer snart til å gå forbi USA) og ”verdens sterkeste militærmakt” (tapet av Vietnam-Afghanistan-Pakistan-Irak-Jemen-Somalia-Sudan er en merkelig måte å vise ”styrke” på). Sannheten kunne kanskje ha satt USA fri, men i stedet gjøres forsøk på å holde følge på en ubehagelig, undertrykkende måte.

LES OGSÅ  Arabisk-muslimsk oppvåking og USA-Israel

Klimaendring: USA somler og utsetter handling over alt i internasjonale fora. Her er det ikke deltakerne som snakker, men naturen i form av superstormen Sandy;11 en brutal påminnelse om en klimarealitet som lar sin stemme høre. Hvor mye som er menneskeskapt, er usikkert, men endringen er klar nok – og den selvoppnevnte verdenslederen tar ikke ledelsen.

Deretter, utrolig nok: det faktum at 15-16 prosent av befolkningen (mer enn 46 millioner mennesker) lever i fattigdom og nød,12 mens én prosent lever i overdådighet av spekulasjoner, drukner i overflatisk prat om ”middelklassen”. Ja, den er stor, men i stagnasjon, og representerer langt fra 100 prosent av befolkninga.

Ingen av kandidatene hadde svar, muligens fordi de var enige om å holde munn. USA trenger desperat flere partier som er mindre redde for å fortelle sannheten. De kommer ikke til å vinne uansett, men er livsviktige for demokratisk gjennomsiktighet og åpen dialog.

Spiller valget noen rolle? Hvilken fornying representerer Obamas andre periode? Obama sa i sin seierstale at han vil fokusere på underskuddet, skattesystemet og immigrasjon – intet av det ovennevnte. I utenrikspolitikken ville trolig Romney, i likhet med George Bush13 (f. 1946), ha vært enda mer hensynsløs og derved ha framskyndet imperiets fall. Men i likhet med den demokratiske presidenten Bill Clinton14 (f. 1946) er Obama bedre informert, mer sofistikert, og kan utsette fallet litt lengre. Demokratene har dessuten en tendens for å innfri Israels ønsker; kristne sionister som ønsker å framskynde ”Messias´ gjenkomst” spiller en viktig rolle.15

Helsereformen ”ObamaCare”16 kommer til å fortsette, hva den nå enn er verd, tatt i betraktning de økende kostnadene for enhver medisinsk behandling – trolig fordi ”staten vil betale”.

Den 1. januar 2013 kommer budsjettkuttene til å slå til, skal man tro konsensus i Kongressen, med streng ”nøysomhet” for dem som minst har råd til det, men bare med milde konsekvenser for militæret. Nøden kommer til å bre seg i likhet med den militære ekspansjonen og krigene i Obamas ånd, droner og innsatstropper som US Navy SEALs,17 henrettelser uten rettergang – Obama skrøt gjentatte ganger av å ha myrdet Osama bin Laden (selv om det ikke foreligger noen bevis for at han var hjernen bak 9/1118). Forestill deg en kinesisk sentralkomité som studerer porteføljer, notater og fotografier for å bestemme hvem de skal myrde i utlandet på grunn av antikinesisk virksomhet eller trussel mot Kinas sikkerhet. Eller tenk deg at Kina bevæpner Cuba og Haiti til tennene på samme tid som en kinesisk flåte krysser Karibia, to land som er like nære USA som Taiwan er til Kina. Dette ville vært en for asymmetrisk mulighet.

LES OGSÅ  Ondskapens troika

Obama kommer til å simulere ”jeg står over partipolitikken og forener landet”. I sin første periode strakk han seg så langt mot republikanere at han nesten knakk ryggen og ble straffet for det i valgene midtveis i perioden; gjør han det igjen, vil Romney de facto fungere som president. Dodd-Frank-reformen19 av finansøkonomien kommer til å bli temmelig utvasket, samtidig som aktørene på Wall Street stort sett kommer til å fortsette med sin kreditthandel og andre dødelige spill. De rike blir kanskje forsøkt skattlagt, men kommer til å finne andre smutthull, inkludert å bosette seg i utlandet. Blir det tilsvarende de superrike franske som har bosatt seg i London?

Er USAs demokrati i ferd med å bli en ettpartistat? I så fall bør andre land være på vakt! Ikke følg deres eksempel. Demokrati er mye mer enn valg. Det dreier seg også om gjennomsiktighet og dialog, om reelle valg av betydning for hverdagen til folk flest.

Kilder: 

1.  http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election,_2012

2.  http://en.wikipedia.org/wiki/US_population

3.  http://www.usatoday.com/interactives/news/politics/how-the-race-was-won

4.  Galtung J. USA: fra imperium til global fascisme. VOF 2012; 3 (4): 92-4.

5.  Galtung J. A change in Washington? TRANSCEND Media Service, 2012; 6. november. http://www.transcend.org/tms/2012/11/a-change-in-washington/

6.  Roig-Franzia. As presidential campaign ends, hopes dashed for issues pushers. Publisert 6. november 2012; http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/as-presidential-campaign-ends-hopes-dashed-for-issues-pushers/2012/11/05/8634df0a-26d3-11e2-8d6a-9b57d8a5215c_story.html?wprss=rss_
manuel-roig-franzia

7.  National Rifle Association; http://home.nra.org/#/nraorg

8.  The American Israel Public Affairs Committe: http://www.aipac.org/en

9.  http://nymag.com/daily/intel/2012/03/long-representative-dennis-kucinich.html

10.  http://no.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street

11.  http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Sandy

12.  http://www.huffingtonpost.com/2012/09/12/us-poverty-census_n_1877197.html

13.  http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush

14.  http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton

15.  For moderne jødisk tro om Jesu gjenkomst, se http://www.ldolphin.org/messiah.html

16.  ObamaCare facts: Facts on the Obama Health Care Plan: http://obamacarefacts.com/obamacare-facts.php

17.  Sea, Air, and Land Teams, kjent som U.S. Navy SEALs er USAs marines viktigste spesialstyrke og del av Marinens spesielle krigskommande )NSWC) og USAs Spesialstyrkers kommando (USSOCOM); http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs

18.  http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepet_11._september_2001

19.  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ble signert som føderal lov av Barack Obama 21. juli 2010; se http://en.wikipedia.org/wiki/Dodd–Frank_Wall_Street_Reform_and _Consumer_Protection_Act


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner