Skip to main content

Blodforgiftning dreper langt flere enn koronavirus

[wcm_restrict]

De siste ukene har mediene vært dominert av nyheter om koronavirus. Lyttere, lesere og seere får daglig nye tall over antall smittede, innlagte på akuttavdelinger og dødsfall. Myndighetene har pålagt folk strengere restriksjoner i sosiale aktiviteter enn noen gang tidligere, selv under store influensaepidemier. Informasjon om årets influensasesong er fraværende, og vi får heller ikke informasjon om den vanligste dødsårsaken i verden: blodforgiftning (sepsis). 

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

Langt flere dør av sepsis enn noen pandemi har forårsaket siden Spanskesyken 1918–1920. Beregninger tyder på at 48,9 millioner ble rammet av blodforgiftning i 2017, og av disse døde 11 millioner.1 I Norge antas at over 10 000 rammes årlig, mens 3 000–5 000 dør.2 En rådende oppfatning er at det ikke finnes noen effektiv kur mot sepsis.3 Dette har vist seg å være feil, noe norske seere fikk en indikasjon på i januar i år, da overlege Eivind Hustad Vinjevoll (f. 1981) i et TV2-program4 27.2.2020 fortalte at han helbredet sepsispasienter med intravenøs tilførsel av vitamin C, kortison og tiamin.

Nytenkende, modig overlege


Overlege Viljevoll fra Volda ble i 2017 oppmerksom på den amerikanske overlegen, professor Paul E. Marik, ved Sentara sykehus i Virginia. I 2016 hadde Marik en pasient med lungebetennelse, som i løpet av få timer utviklet blodforgiftning.5 To andre pasienter sto også i fare for å miste livet, og basert på eksperimentelle og kliniske data bestemte Marik seg for å gi pasientene vitamin C intravenøst kombinert med hydrokortison, en syntetisk variant av kroppens hormon kortisol. Alle pasientene ble friske og kunne utskrives etter få dager uten organskader.1

Marik og medarbeidere foretok deretter et kontrollert forsøk med 94 pasienter, der 47 pasienter fikk vitamin C, hydrokortison og tiamin (vitamin B1), mens 47 kontrollpasienter med samme sykdom ikke fikk vitamin C. Av de 47 pasientene som fikk vitamin C, døde bare åtte prosent (4 av 47 pasienter), mens 40,4 prosent (19 av 47) døde i kontrollgruppa. Resultatene ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Chest.6

Vinjevoll var i utgangspunktet skeptisk til Mariks protokoll, men satte seg nøye inn i den og forsøkte metoden på sykehusets pasienter. Utprøvingen startet i april 2017, og den første pasienten med septisk sjokk ble behandlet før sommeren. Etter få timer registrerte legene at pasientens indre organer, som hadde sviktet helt, fungerte normalt. 

LES OGSÅ  Andreas Wahl avslører sin uvitenhet om vitamin C

I dokumentarserien på TV2 ”Vårt lille land” i januar7 la Vinjevoll fram resultatene etter å ha behandlet omkring 60 pasienter: bare fire døde, under 7 prosent. Nærmere 40 prosent hadde trolig dødd uten denne behandlingen,8 og pasienter lovpriste Vinjevoll for å ha reddet deres liv. TV-journalistene intervjuet også overlege John Henrik Laake (f. 1963) ved Rikshospitalet, som mente at Mariks publikasjon i Chest ikke var overbevisende. ”Det er som med homeopati. Mange påstår at det virker, men det er ikke bevist. Derfor gir vi det heller ikke til våre pasienter,” uttalte han.

Laake og fire kolleger i Danmark, Canada og Australia imøtegikk studien til Marik og kolleger fra 2017 i Chest og karakteriserte Mariks resultater som ”usannsynlige”.9 I et tilsvar viste Marik og medarbeidere til at deres resultater av etiske årsaker burde bli kjent, selv om ”flere studier er påkrevd for å bekrefte våre foreløpige funn”.10 Dødeligheten av sepsis ved deres sykehus ble redusert drastisk etter at den nye metoden var tatt i bruk. Etter at Marik innførte vitamin C-behandling, konstaterte han at ”Pasientene kan dø av den underliggende, alvorlige sykdommen, men de dør ikke lenger av sepsis”.5

Ortodokse leger stoppet ”den kontroversielle” behandlingen

Laake ble senere applaudert som en ”helt” i en artikkel i Aftenposten11 av lege Preben Aavitsland, som mente at Mariks studie ikke oppfylte kriteriene for vitenskapelighet, blant annet basert på en ny studie som etterprøvde Mariks protokoll med 211 pasienter. 108 av disse fikk intravenøs vitamin C, hydrokortison og tiamin, mens 107 kontrollpersoner bare fikk hydrokortison.12 Studien var utført ved 10 intensivavdelinger i Australia, New Zealand og Brasil og ble presentert i Belfast på en stor konferanse for intensivleger 17. januar. Den nye studien konkluderte at kombinasjonen av vitamin C, hydrokortison og tiamin ikke bedret prognosen ved septisk sjokk. Forskningsleder Tomoko Fujii ”slo fast” at behandlingen ikke hadde hatt noen effekt.

Denne studien, kombinert med kritikken fra Laake, kan ha vært utslagsgivende for at fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, i februar besluttet å stanse all bruk av vitamin C til tross for gode resultater ved Volda sykehus:13 ”Fagdirektøren har vurdert systematisk behandling med C-vitamin ved sepsis i HMR, og avsluttar no slik behandling”.

Hvorfor slik uenighet?

Andre forsøk med Mariks protokoll har gitt bedre resultat: En studie publisert i 2019 med 167 pasienter fant at dødeligheten av sepsis i gruppen som fikk vitamin C, var på 30 prosent, mens 46 prosent døde blant dem som fikk placebo.14 Resultatet blekner imidlertid sammenliknet med Mareks og Vinjevolls erfaringer. Det er et ubestridelig faktum at Mariks protokoll har hjulpet tallrike pasienter. Ved hans avdeling hadde legene primo april 2020 behandlet 1 600 pasienter med sepsis siden de første forsøkene i 2016. Dødeligheten er nå redusert til nær null. Overlegen ble likevel utskjelt i sosiale medier og kalt ”kvakksalver” og ”useriøs”. Samtidig mottok han ”hundrevis av henvendelser fra kolleger, pasienter og pårørende fra hele verden – også fra Norge”, fortalte Marik til TV2.5

LES OGSÅ  Dette forliket kan bli avgjørende

En mulig forklaring på at studien som ble presentert i Dublin, ikke ga like gode resultatet som behandling på sykehus, var at vitamin C i lave doser ble gitt alene inntil 24 timer etter at pasienten var godkjent som kandidat for forsøket. Både Marik og Vinjevoll satte i verk protokollen umiddelbart etter at pasientene var diagnostisert med sepsis. Selv om Marik ønsket seg mer forskning, mente de to legene at resultatene var så gode at de vil være uetisk ikke å inkludere vitamin C i behandling av sepsis.

Hersketeknikker

En vanlig hersketeknikk når man omtaler en prosedyre man ikke vet nok om eller er imot av ulike årsaker, er å omtale den som ”kontroversiell” eller ”ikke uten problemer”. Denne teknikken brukes i en artikkelserie publisert på forskning.no.15,16,17 Her forsøker tre NTNU-forskere å gi en ”pedagogisk” forklaring på et tema de åpenbart mangler kunnskaper om, nemlig hvorvidt vitamin C kan være egnet til å motvirke sepsis. Tonen er belærende, og de ”vet ikke om høydose vitamin C er ufarlig for alle,” [min utheving] og advarer om at ”studier antyder at høydose vitamin C øker faren for nyreskader, og at jernnivåene i kroppen påvirkes”.16 Forskerne har ingen forestillinger om forskjellene mellom store doser vitamin C og hvordan det inntas, jf. at ”for høyt inntak av vitamin C er skadelig og kan gi symptomer som kvalme og diare”,15 og ”personer med nyresvikt eller hemokromatose” [en genetisk sykdom der man akkumulerer jern i kroppen, red. anm.] advares mot å innta ”for mye vitamin C”. Hvor mye ”for mye” er, sier de ikke noe om.

De tre forskerne har trolig aldri satt seg inn i den omfattende litteraturen om vitamin C, som helt siden 1940-tallet har vært brukt i langt større doser enn de Marik og andre bruker mot sepsis uten at de hypotetisk angitte skadevirkningene er påvist. NTNU-forskernes påstander er å snu det hele på hodet, ettersom de helbredende virkningene av vitamin C i store doser langt overstiger de sjeldne tilfellene der man kanskje bør utvise forsiktighet. Vi anbefaler interesserte lesere å skaffe seg Primal panacea av kardiologen og juristen Thomas E. Levy, som tar opp de mulighetene vitamin C i store doser gir oss til å leve friskere og lengre.18

Per 21. januar 2020 var det registrert 17 nye studier av vitamin C i sepsisbehandling,19 stort sett basert på Mariks protokoll. Dessverre ser ingen av studiene ut til å teste kombinasjoner av intravenøs og orale inntak i like store doser som kjente ortomolekylære leger har brukt i 80 år med gode resultater, ei heller ser det ut til at liposomal vitamin C er inkludert. Vi lurer selvsagt også på hvorfor Marik og Vinjevoll ikke har fulgt eksemplene til Fredrick R. Klenner (1907–1984) og Robert Cathcart (1932–2007), som brukte henholdsvis intravenøse doser på inntil 100 g og mange titalls gram per dag i munnen (per os).


Kilder:

LES OGSÅ  Jording mot covid-19

1. Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM mfl. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet 2020; 395: 200–11. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932989-7 

2. Solligård E, Damås JK, Åsberg S mfl. Den er ukjent, unødvendig og dreper millioner. 15.1.2020. https://www.sintef.no/siste-nytt/den-er-ukjent-unodvendig-og-dreper-millioner/ 

3. Geminisenter for sepsisforskning. https://www.sepsis.no/

4. Blok C. Knusende dom over ”mirakelkuren” – lege nekter å slutte med den. 26.3.2020. https://www.tv2.no/a/11142198/ 

5. Blok C, Steinslad T. Legene uenige om ”mirakelkur”. 7.1.2020. https://www.tv2.no/a/11105240/

6. Marik PE, Hooper MH, Khangoora V mfl. Hydrocortisone, vitamin C, and thiamine for the treatment of severe sepsis and septic shock. Chest 2017; 1229–38. https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)62564-3/fulltext

7. Vårt lille land: medisinbløff eller mirakelkur. https://sumo.tv2.no/programmer/fakta/vaart-lille-land-medisinbloeff-eller-mirakelkur-1531781.html

8. Krosby SL, Blok C, Steinsland T. Forsker: – vil alltid bero på konkrete avveininger i hvert enkelt tilfelle. 9.1.2020. https://www.tv2.no/a/11121530/

9. Møller MH, Laake JH, Myburgh JA mfl. The magic bullett in sepsis or the inflation of chance findings? Chest 2017; 152: 222–3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693775

10. Marik PE, Hooper MH, Khangoora V mfl. To the editor. Chest 2017; 223–4. https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(17)30914-5/pdf

11. Aavitsland P. Helter og skurker i TV 2-dokumentar om behandling av septisk sjokk. Aftenposten 21.1.2020. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wPLA4L/helter-og-skurker-i-tv-2-dokumentar-om-behandling-av-septisk-sjokk-preben-aavitsland

12. Fuji T, Luethi N, Young PJ mfl. Effect of vitamin C, hydrocortisone, and thiamine vs hydrocortisone alone on time alive and free vasopressor support among patients with septic schock. JAMA 2002; 323: 423–31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573637

13. Blok C. Stopper omstridt behandling i Volda – men Norges største sykehus vurderer å utvide bruken. 27.3.2020. https://www.tv2.no/a/11220779/

14. Fowler AA, Truwit JD, Hite RD mfl. Effect of vitamin C infusion on organ failure and biomarkers of inflammation and vascular injury in patients with sepsis and severe acute respiratory failure. JAMA 2019; 322: 1261–70. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573637

15. Åsberg S, Mohus RM, Olstad EG. ”Jeg råtner” – Hvorfor sepsis er så farlig. Forskning.no 17.1.2020. https://blogg.forskning.no/blogg-anestesibloggen/jeg-ratner—hvorfor-sepsis-er-sa-farlig/1622546

16. Åsberg S, Mohus RM, Olstad EG. Hva er det vi ikke vet om sepsis og vitamin C? Forskning.no 17.1.2020. https://blogg.forskning.no/blogg-anestesibloggen-sepsis-vitamin-c/hva-er-det-vi-ikke-vet-om-sepsis-og-vitamin-c/1623247

17. Åsberg S, Mohus RM, Olstad EG. Vitamin C og sepsis: Det trengs mer forskning. Forskning.no 231.1.2020. https://blogg.forskning.no/blogg-anestesibloggen-sepsis-vitamin-c/vitamin-c-og-sepsis-det-trengs-mer-forskning/1624660 

18. Levy TE. Primal panacea. Henderson, NV: MedFox Publishing, LLC, 2011.

19. https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=sepsis&term=vitamin+C&cntry=&state=&city=&dist=

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner