Skip to main content

Blodigler ved slitasjegikt

 

I eldre tid ble blodigler (Hirudo medicinalis) bruk i medisinsk behandling. Dette har fått sin renessanse i moderne tid. Tyske forskere testet nylig virkningene av igler ved slitasjegikt i kneet. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart av en gruppe mennesker som skulle få en enkelt iglebehandling (igler påført kneet) og hvilken som skulle få en enkelt behandling med transkutan nervestimulering (TENS; kontrollgruppe). Etter 42 dager ble rollene byttet om, slik at kontrollgruppa fikk iglebehandling mens iglegruppa fikk TENS.

Åtte igler fikk bite seg fast ovenfor og nedenfor kneskåla. De satt på så lenge som mulig mens pasientene satt så rolig de kunne. Da iglene falt av, blødde såret opp mot to timer. Det ble deretter påført bandasje. To timer seinere fikk pasientene reise hjem med anmodning om å hvile. Deltakerne i begge grupper kom tilbake på sykehuset 3, 7 og 21 dager etter behandlinga for oppfølgende undersøkelser, og tilsvarende etter at rollene var byttet om ved dag 21.

Personene som fikk iglebehandling, fikk mindre smerter, mens de i kontrollgruppa ikke opplevde noen bedring. Forskerne fant ingen alvorlige bivirkninger. Det ble konkludert at igleterapi var effektiv og at virkningene varte over tid. Metoden bør følges nærmere opp med forskning som bedre kan belyse virkningsmekanismene og for å komme fram til hvor mange igler som skal påføres og hvor ofte. IM

LES OGSÅ  Slitasjegikt og lavkarbokosthold

Kilde:

Stange R, Moser C, Hopfenmueller W mfl. Randomised controlled trial with medical leeches for osteoarthritis of the knee. Complementary Therapies in Medicine 2012; 20: 1-7.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner