Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Blodigler ved slitasjegikt

Blodigler ved slitasjegikt

 

I eldre tid ble blodigler (Hirudo medicinalis) bruk i medisinsk behandling. Dette har fått sin renessanse i moderne tid. Tyske forskere testet nylig virkningene av igler ved slitasjegikt i kneet. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart av en gruppe mennesker som skulle få en enkelt iglebehandling (igler påført kneet) og hvilken som skulle få en enkelt behandling med transkutan nervestimulering (TENS; kontrollgruppe). Etter 42 dager ble rollene byttet om, slik at kontrollgruppa fikk iglebehandling mens iglegruppa fikk TENS.

Åtte igler fikk bite seg fast ovenfor og nedenfor kneskåla. De satt på så lenge som mulig mens pasientene satt så rolig de kunne. Da iglene falt av, blødde såret opp mot to timer. Det ble deretter påført bandasje. To timer seinere fikk pasientene reise hjem med anmodning om å hvile. Deltakerne i begge grupper kom tilbake på sykehuset 3, 7 og 21 dager etter behandlinga for oppfølgende undersøkelser, og tilsvarende etter at rollene var byttet om ved dag 21.

Personene som fikk iglebehandling, fikk mindre smerter, mens de i kontrollgruppa ikke opplevde noen bedring. Forskerne fant ingen alvorlige bivirkninger. Det ble konkludert at igleterapi var effektiv og at virkningene varte over tid. Metoden bør følges nærmere opp med forskning som bedre kan belyse virkningsmekanismene og for å komme fram til hvor mange igler som skal påføres og hvor ofte. IM

Kilde:

Stange R, Moser C, Hopfenmueller W mfl. Randomised controlled trial with medical leeches for osteoarthritis of the knee. Complementary Therapies in Medicine 2012; 20: 1-7.

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar