Skip to main content

Bly kan gi urinsyregikt

Inntak av bly langt under antatt akseptable nivåer øker risikoen for å få urinsyregikt. Det viser en studie fra USA. Over 6 100 voksne personer over 40 år ble undersøkt for blant annet blodkonsentrasjonen av bly og forekomsten av urinsyregikt. Tilstanden var mest vanlig blant den fjerdedelen som hadde høyest og lavest blant den fjerdedelen som hadde lavest blynivå. Det var også økt risiko for forhøyet urinsyrekonsentrasjon i blodet blant dem med høyest blynivå. Fra før vet man at et høyt blynivå kan gi en rekke alvorlige bivirkninger både i nervesystemet og i blodsystemet. Den nye studien underbygger at det ikke finnes helt sikre nivåer for blyeksponering. IM

Kilder:

Gjersvik P. Bly kan gi urinsyregikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 2269. http://tidsskriftet.no/article/2891924

Krishnan E, Lingala B, Bhalla V. Low-level lead exposure and the prevalence of gout. Annals of Internal Medicine 2012; 157: 233-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22910934


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Elefanten i rommet: Sykefravær grunnet koronavaksiner