Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Bly kan gi urinsyregikt

Bly kan gi urinsyregikt

Inntak av bly langt under antatt akseptable nivåer øker risikoen for å få urinsyregikt. Det viser en studie fra USA. Over 6 100 voksne personer over 40 år ble undersøkt for blant annet blodkonsentrasjonen av bly og forekomsten av urinsyregikt. Tilstanden var mest vanlig blant den fjerdedelen som hadde høyest og lavest blant den fjerdedelen som hadde lavest blynivå. Det var også økt risiko for forhøyet urinsyrekonsentrasjon i blodet blant dem med høyest blynivå. Fra før vet man at et høyt blynivå kan gi en rekke alvorlige bivirkninger både i nervesystemet og i blodsystemet. Den nye studien underbygger at det ikke finnes helt sikre nivåer for blyeksponering. IM

Kilder:

Gjersvik P. Bly kan gi urinsyregikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 2269. http://tidsskriftet.no/article/2891924

Krishnan E, Lingala B, Bhalla V. Low-level lead exposure and the prevalence of gout. Annals of Internal Medicine 2012; 157: 233-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22910934

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar