Skip to main content

Boktips – Hvordan håndtere en dårlig barndom

Denne boka handler om resiliens (fra eng. resilience), et begrep psykologer bruker om evnen til å håndtere stress og katastrofer, eller et barns motstandsdyktighet i møte med psykiske problemer. Dette fremmedordet brukes for det som skjer ved en kontrollert mestring av risiko, ikke ved at man forsøker å unngå det. Resiliens er normalt, men det har ikke vært vanlig å forske på god tilpasning til tross for risiko fordi elendighetsperspektivet har dominert. Boka utvider dette dominerende perspektivet.


OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Denne 3. utgaven er oppdatert og utvidet. Innholdet er både problem- og styrkebasert. Boka har nye kapitler om teori, skole og katastrofer i verden. Resiliens er en global egenskap som angår alle. Menneskelig resiliens gjennom ulike livsløp utforskes i studier som pågår i hele verden, og boka gir en oversikt over dette. En dårlig barndom fører ikke alltid til problemer som voksen. Hva gjør det mulig for barn, ungdom og voksne å manøvrere seg tilfredsstillende gjennom livet tross vonde opplevelser? Hvorfor går det bra med noen, mens andre strever? Hvilke beskyttelsesfaktorer reduserer negative virkninger? Boka oppsummerer den nyeste norske og internasjonale forskningen på feltet og svarer på slike viktige spørsmål. Den er skrevet for alle, men er spesielt aktuell for alle helsearbeidere som møter mennesker i møte med risiko, og for studenter innenfor psykologi, medisin, samfunnsfag, pedagogikk, spesialpedagogikk, barnevern og sosionomutdanning.

LES OGSÅ  Det er vanlig å være akkurat litt deppa

Boktips - Hvordan håndtere en dårlig barndom / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
 

Forfatter: Anne Inger Helmen Borge
Tittel: Resiliens – risiko og sunn utvikling (3. utgave).
Utgiver: Gyldendal AS
Utgivelsesår: 2018
ISBN:  9788205497238
Pris: kr 499; innbundet, 280 sider (www.gyldendal.no)

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner