Skip to main content

Boktips nr. 1 2017

Vanlige “psykiske plager” – hva kan hjelpe oss til å få det bedre?

Boktips nr. 1 2017 / 2017 / Helsemagasinet vitenskap og fornuftMange av oss kjemper i liten eller større grad med livet og følelser og hvordan vi skal håndtere det hele. Forfatterne av denne boka kaller for eksempel depresjon for ”vår tids forkjølelse”. Mange lever med angst, og en god del av oss har traumer fra barndommen som preger oss som voksne. Andre bakser med negative tankemønstre, dårlig selvfølelse, prestasjonspress, stress og andre mer ”hverdagslige” følelsesmessige utfordringer. Men hvordan vi skal takle denne delen av livet, lærer vi ikke mye om på skolen. Hva gjør vi da? Én løsning er å lese denne boka. Her får du både kunnskap om hvorfor vi ”har det sånn”, og hva vi kan gjøre for å få det bedre. Boka er skrevet av to psykologer som bruker innsikter fra psykologisk forskning og klinisk praksis som basis, og gir tips om både tankesett, handlingsstrategier og oppmerksomhetsøvelser som kan hjelpe oss helt vanlige til å få det bedre i hverdagen. Boka er lettfattelig skrevet og tar for seg en rekke lett gjenkjennelige ”hverdagspsykiske” problemer.

LES OGSÅ  Bestselger om hjernen

Forfattere: Rebecca Egeland og Carina Poulson
Tittel: Hverdagspsyk –  hvorfor har jeg det sånn? Hjelp til å stå i motgang.
Utgiver: Cappelen Damm
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 9788202512590
Pris: kr 369


Hvordan kan skoler hjelpe særlig evnerike barn?

Boktips nr. 1 2017 / 2017 / Helsemagasinet vitenskap og fornuftDet er mye oppmerksomhet på elever som sliter med å lære, men mindre på dem ”i den andre enden”; de som lærer lett, har store evner, og dermed et større potensial for å lære og utvikle seg enn det det vanlige skolepensumet og den planlagte progresjonen har tatt høyde for. Hva med disse, klarer ikke de seg fint? Det er slett ikke sikkert. Alle barn har behov for å utvikle sine evner og få utfordringer som passer til deres nivå og ønsker. Dette er stadfestet i opplæringslovens § 1-3. De har, som alle andre, rett til et verdig liv hvor de kan utvikle seg i henhold til sitt potensial. Opplæring er en viktig menneskerettighet.
I boka Våre evnerike barn gir forfatterne en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn, og de spesielle oppgavene og utfordringene som skolen står overfor i undervisning av disse barna. De diskuterer ulike undervisningsstrategier og hvordan skolen kan tilrettelegge på best mulig måte å ivareta denne elevgruppa, også hvordan samarbeidet med hjemmet kan tilrettelegges. Boka er for studenter og lærere, men også nyttig for foreldre og andre som jobber med å gi barn best mulig oppvekst og utvikling.

Forfattere: Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe
Tittel: Våre evnerike barn. En utfordring for skolen
Utgiver: Høyskoleforlaget
Utgivelsesår: 2014 (2. opplag)
ISBN: 978276348958
Pris: kr 319

LES OGSÅ  Søtt og enda farligere enn du trodde?

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner