Skip to main content

Bør vaksinering mot meslinger påbys?

Ja, mener Arbeiderpartiet. Nei, mener lege og professor Elling Ulvestad.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Ulvestad (f. 1958) er en anerkjent spesialist i immunologi og i transfusjonsmedisin, tilknyttet Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i sommer argumenterer han for at vaksinering bør være basert på tillit, ikke på tvang.1

Ulvestads utgangspunkt er at Arbeiderpartiet på sitt landsmøte i april 2015 vedtok at alle barn i Norge skal vaksineres, om så med tvang. I første omgang ønsker partiet en prøveordning med obligatorisk vaksinering i Oslo.


Dette vedtaket er basert på tre argumenter: For det første blir bare 91 prosent av hovedstadens barn vaksinert mot meslinger, mens grensen for såkalt flokkimmunitet ligger ved 95 prosent. For det andre legger foreldre som ikke ønsker å vaksinere sine barn, forholdene til rette for større utbrudd av meslinger. For det tredje dør 122 000 barn av meslinger hvert år, og mange flere får varige skader på syn og hørsel.


Ulvestad påpeker at dette er tre dårlige argumenter for å påby meslingvaksine og at Arbeiderpartiets argumenter for obligatorisk vaksinasjon mangler samfunnsmedisinsk begrunnelse. Andelen norske barn som vaksineres, har holdt seg stabilt på 93–94 prosent i mange år. For Oslo lå tallene på 90 prosent i 2010, 92 prosent i 2013 og 94 prosent i 2014. Ulvestad påpeker at med en så høy andel vaksinerte, og som ikke synes å være fallende, tyder det på at norske foreldre forstår nytten av vaksinasjon.

LES OGSÅ  MMR-lege frikjent i britisk høyesterett

Han viser også til at meslinger ikke er en farlig sykdom som er i ferd med å komme ut av kontroll. Norge har hatt under ti ukompliserte tilfeller per år siden år 2000, med unntak av i 2007 (20) og 2011 (39). Han mener dessuten at det ikke er relevant å vise til dødsfall av meslinger i fattige land. Det er mer enn 25 år siden sist en person døde av meslinger i Norge!

I situasjoner der foreldre er usikre på om barnet skal vaksineres, er det ifølge Ulvestad helsepersonellets oppgave å avklare kildene til usikkerheten. Han mener at slike samtaler vanskelig kan gjennomføres i en atmosfære preget av tvang og påbud.

Ulvestad mener at den lave forekomsten av meslinger i Norge viser at myndighetenes strategi har vært vellykket. Derfor vil folk flest ha lite å vinne på at helsemyndighetene får lovhjemmel til å innføre tvangsvaksinering. Derimot kan helsemyndighetene i Norge og andre land tape på obligatorisk vaksinering i Norge. Den norske modellen med frivillig vaksinering er ifølge Ulvestad et forbilde for andre land, og hvis de ser at en av verdens best utdannede befolkninger må tvinges til å la seg vaksinere, kan det styrke kritikeres antakelser om at vaksiner er noe lureri som mangler faglig begrunnelse. Han mener på denne bakgrunn at Arbeiderpartiets forslag om innføring av obligatorisk vaksinering kan gjøre målet om eliminering av meslinger på global basis vanskeligere å oppnå, dersom det skulle bli vedtatt av våre politikere.

Kilde:

1.  Ulvestad E. Vaksinasjon – tillit eller tvang? Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135: 1111. http://tidsskriftet.no/article/3348476

LES OGSÅ  NPE svarer på hvorfor Heiko kun fikk kr 1 500 i erstatning etter ruinert helse

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner