Skip to main content

Bør vi frykte stripene fra fly?

Ukeslutt 10.2. 2023 Er det grunn til å frykte «flystriper»? Er slike i virkeligheten «geoengineering?» Dette og om inhalering av hydrogengass for bedre helse kan du lese om. Og:

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet
 • Bør stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer klassifiseres som kreftframkallende?
 • ”Trening motvirker sykdom, men kosthold er ditt beste verktøy for vektkontroll”
 • Antidepressiva koblet til økning i antibiotikaresistens
 • Kan koronavaksiner gi akutt psykose?
 • Flere rapporter om alvorlige skader blant unge, friske piloter i USA
 • USAs helsemyndigheter framskyndte godkjenning av koronavaksiner for å muliggjøre påbud
 • Hemmelig møte i USA om naturlig immunitet etter covid-19
 • Vaksineskadde trenger støtte: antall selvmord øker
 • Hvorfor får enkelte mennesker aldri covid-19?
 • Ny metode for å undersøke dødelighet etter vaksinering
 • Forskning.no: ”dramatisk gode tall” for vaksinering
 • Hva kan vi gjøre for å motvirke sen-covid?

Bør vi være redde for ”chemtrails” (”flystriper”)?

Nei, er det entydige svaret fra Arthur Firstenberg i sitt nyhetsbrev 31. januar. ”Chemtrails” er et navn som av mange brukes om de kondensasjonsstripene som under visse værforhold dannes etter fly på himmelen.

Påstanden har vært at ”chemtrails” inneholder etylenbromid, som er tilsatt flybensin for å redusere menneskebefolkningen på jorda. Senere er det påstått at flybensinen er tilsatt aluminium, barium og strontium. Mer nylig er det lagt til at målet ikke bare er å redusere befolkningsstørrelsen, men også kontrollere været og å ”ionisere” atmosfæren for å lette global kommunikasjon.

”Chemtrails” er i det siste også blitt omtalt som ”geoengineering”, men er ifølge Firstenberg rett og slett en bløff. Kondensasjonsstripene er reelle nok, men de inneholder ikke de påstått negative stoffene. Dette er derfor ingen konspirasjon.

Det eneste problematiske med flybensin er ifølge Firstenberg at den i USA til småfly fremdeles inneholder tungmetallet bly. Firstenberg tar opp temaet fordi han frykter at troen på skadelige ”chemtrails” kan ta fokus vekk fra reelle problemer, slik som negativ påvirkning fra mobilstråling og fordi en del som er opptatt av slik stråling, også ”tror på chemtrails”.

LES OGSÅ  Hjernen trenger fett, se hvilke fettkilder som er best

Som fagmann har han brukt flere tiår på å opplyse om farene ved eksponering for menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Han er særlig kjent for den monumentale oppsummeringsboka Den usynlige regnbuen fra 2018.

Bedre helse med inhalering av hydrogengass

Helsemagasinet har i en artikkel i nr. 6/2021 om ulike vanntyper trukket fram ”hydrogenvann” – vann med oppløst hydrogengass – som helsebringende. Hydrogen har en rekke gunstige effekter, blant annet ved å gi langt mer energi enn fettsyrer og glukose. I stedet for å drikke hydrogenvann kan man puste inn hydrogass for å få i seg større doser på kort tid. Dette er tema for en artikkel på PEMF-Devices.com 21. januar.

Fordelene med å puste inn molekylært hydrogen motvirker aldringsprosessen og brukes i forebygging og behandling av nevrologiske sykdommer, hjerte- og karsykdom, revmatologiske sykdommer og kreft. Tidligere antok leger at hydrogengass ikke virket terapeutisk, men i de siste to tiårene har forskning vist at molekylært hydrogen kan være en viktig medisinsk gass.

Hydrogengass er det minste av kjente molekyler og kan lett trenge gjennom alt vev inkludert blod-hjerne-barrieren. Molekylært hydrogen kan inhaleres ved hjelp av en hydrogeninhalasjonsmaskin, kan påføres eksternt og absorberes lett av alt vev ved inhalering.

Bør stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer klassifiseres som kreftframkallende?

Bakgrunnen er en ny studie av militærpersonell som ble utsatt for radarstråling på jobb. De var blitt eksponert for høyere nivåer av stråling av hele kroppen enn folk flest, men under de grenseverdiene helsemyndighetene har satt for å beskytte oss.

De unge pasientene av begge kjønn hadde blitt eksponert i 1–3 år, og noen var bare 19 år da de fikk en kreftdiagnose. Av 46 pasienter hadde 19 lymfekreft, noe som er dobbelt så hyppig som forventet, basert på deres alder og kjønn. Det ble også påvist høyere risiko for andre kreftformer.

Resultatene fra denne og en rekke andre studier med liknende resultater tilsier at grenseverdiene for stråling senkes og at det klassifiseres som ”sikkert kreftframkallende” (IARC gruppe 1). Stråling fra trådløse kommunikasjonssystemet er i dag klassifisert som ”mulig kreftframkallende for mennesker” (IARC gruppe 2B). Studien ble publisert i Environmental Research 1. januar og er omtalt i nyhetsbrevet til den australske legen Lyn McLean 20. januar.

”Trening motvirker sykdom, men kosthold er ditt beste verktøy for vektkontroll”

Dette er implikasjonen av forskningen til den biologiske antropologen Herman Pontzer fra USA. Hans studier av energibruk hos mennesker og andre pattedyr ble oppsummert i en oversikt i topptidsskriftet Science 17. februar 2022.

LES OGSÅ  Bileksos kan svekke hukommelsen

Antidepressiva koblet til økning i antibiotikaresistens

Dette kommer fram i en fagartikkel publisert i PNAS 23. januar. Noen få dager med eksponering for antidepressiva er nok til å føre til resistens mot flere bakteriestammer. Antibiotikaresistens kan gjøre bakterier vi rutinemessig eksponeres for, potensielt dødelige igjen. Dette er omtalt i en artikkel i The Epoch Times 3. februar.

Kan koronavaksiner gi akutt psykose?

Dette diskuteres av den anerkjente legen Peter A. McCullough og John Leake i en artikkel i The Epoch Times 31. januar. Temaet er ikke godt studert, men rundt ti publikasjoner beskriver hodepine, feber og en rekke akutte nevropsykiatriske symptomer etter vaksinering. Én studie viser at tre mennesker fikk akutt hodepine etterfulgt av psykose etter vaksinering.

Flere rapporter om alvorlige skader blant unge, friske piloter i USA

En artikkel i The Epoch Times 31. januar tar opp en plutselig økning i alvorlige sykdommer og problemer blant piloter i kjølvannet av innføringen av koronavaksinene i 2021. Oberstløytnant Theresa Long er en av fire varslere som for en tid tilbake meldte fra om økte problemer hos piloter i Hæren.

Nå er det kommet fram enda flere data, som er bakgrunnen for mer varsling på vegne av pilotene. I årene 2016–2019 ble det årlig i gjennomsnitt rapportert 226 hendelser om dødsfall og sykelighet av alle årsaker. I 2022 var tallet økt til over 4 059. Slike hendelser omfatter dødsfall, permanent skade eller alvorlig midlertidig skade.

USAs helsemyndigheter framskyndte godkjenning av koronavaksiner for å muliggjøre påbud

Dette viser en rekke frigjorte e-poster. Saken er omtalt i The Epoch Times 25. januar.

Hemmelig møte i USA om naturlig immunitet etter covid-19

Dette skjedde under pandemien da myndighetene lurte på om personer med naturlig immunitet skulle slippe å få koronavaksiner og eventuelt hvor mange vaksiner de burde ta. Fire topper i helsevesenet møttes i hemmelighet for å avklare dette.

To eksperter mente at de som har gjennomgått covid-19 trengte færre doser, mens de to andre mente at naturlig immunitet ikke skulle telle i det hele tatt. Diskusjonen endret ikke vaksinasjonspolitikken i USA.

Helsemyndighetene har hele tiden nedvurdert nytten av naturlig immunitet og vektlagt at den er dårligere enn vaksineindusert immunitet – til tross for at de fleste studier viser det motsatte. Dette kommer fram i en artikkel i The Epoch Times 2. februar.

LES OGSÅ  Årets viktigste helserelaterte rettssak i Norge

Vaksineskadde trenger støtte: antall selvmord øker

Personer som er skadd av covid-19-vaksiner, har stort behov for støtte fra familie og venner, sier lederen for React19, en ideell organisasjon i USA.

Dette ble tatt opp i en artikkel i The Epoch Times 21. januar. Personer som fikk bivirkninger etter vaksinasjon, opplevde ofte at medisinsk fagpersonell – spesielt tidlig i massevaksinasjonskampanjen – nektet å bekrefte at vaksinene kan forårsake problemer, noe som forsterket deres problemer. Myndighetene i USA og andre land har konsekvent bagatellisert bivirkninger.

En rekke vaksineskadde har tatt sitt liv fordi de ikke fikk medisinsk hjelp og manglet sosial støtte.

Hvorfor får enkelte mennesker aldri covid-19?

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 23. januar. Immunitet er nært knyttet til en rekke faktorer, blant annet våre daglige vaner, stressnivåer og til og med følelser.

Ny metode for å undersøke dødelighet etter vaksinering

Helsemyndighetene i USA holder kortene tett til brystet når det gjelder dødelighet i kjølvannet av koronavaksinering. Uavhengige fagfolk får ikke tilgang til datamaterialene så de selv kan teste og undersøke.

For å bøte på dette har elektroingeniøren Steve Kirsch utviklet en ny metode for å undersøke dødelighet og forklarer den i et nyhetsbrev 30. januar. Han mener at metoden kan brukes for å dokumentere at koronavaksinen fører til for tidlig død hos alle som tar dem, uavhengig av alder.

Forskning.no: ”dramatisk gode tall” for vaksinering

– Dramatisk gode tall, siterer Forskning.no om effekten av mRNA-vaksiner i en sponset artikkel. Studien det vises til, er en modellstudie, men i en artikkel på Hemali.no 2. februar påpekes at slike modeller bare er så gode som dataene man fôrer den med.

Her er modellen matet med tall som sterkt overdriver mRNAs effekt og dødelighet av covid-19, samtidig som bivirkninger av mRNA-vaksinene blir undervurdert.

Hva kan vi gjøre for å motvirke sen-covid?

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 2. februar. I tillegg tas opp hvilke symptomer folk med langtidsvirkninger etter covid-19 har. Hoveddelen av artikkelen handler om psykiske symptomer og hva man kan gjøre for å motvirke disse.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner