Skip to main content

Brakåpning for tverrfaglig helsesenter i Lier

Da Regnbuen helsesenter ble åpnet 30. oktober, møtte folk i regionen mannsterke opp. Slike sentre representerer framtidens måte å organisere et bredt pasienttilbud på. 

Tekst Iver Mysterud     Foto Iver Mysterud og Dag Viljen Poleszynski

Regnbuen helsesenter er lokalisert på Liertoppen mellom Asker og Drammen.1 Det er hjertebarnet til VOFs faste spaltist, spesialist i allmennmedisin Stig Bruset og hans kone, akupunktør Kari Lise Bruset. De har planlagt senteret i flere år og hatt en styrende hånd over hele byggeprosjektet. På åpningen er begge de to senterlederne to store smil – slitne etter en hard innspurt, men kjempefornøyd med at senteret er blitt så bra og at de har fått med seg så mange dyktige medarbeidere. At langt over 500 mennesker var innom denne oktobersøndagen, var en fin fjær i hatten.

Hele staben stilte i nye t-skjorter med Regnbuen helsesenter på. De frammøtte ble hilst velkommen i døra av representanter for senteret, og ansatte viste omkring, informerte og pratet hyggelig med gjestene i alle bygningens tre etasjer.

Helhetlig senter

Regnbuen helsesenter baserer seg på integrert medisin der offentlige helsetjenester er i kontorfellesskap med private utøvere. Det vektlegges en helhetlig tilnærming der både fysiske, psykiske og livsstilsrelaterte tas hensyn til. Regnbuen skal være et aktivitetssenter der brukerne skal ha en aktiv og deltakende rolle i sin egen helse. Målgruppa er personer som ønsker et tverrfaglig helsetilbud og å være aktive når det gjelder egen helse i form av trening og annen egeninnsats. Regnbuen skal også ha et helsetilbud til bedrifter i Lier. 

Organisering

LES OGSÅ  Hjertesunnhet

Senteret består av 670 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. I første etasje er det to legekontorer for Stig Bruset og hans kollega Halfdan Wardemann, et akupunkturkontor og et naprapatkontor for to naprapater som deler en hel stilling. En av dem er Stig og Kari Lises sønn Eirik Bruset, den andre Petter Kuisma. I denne etasjen er det også et laboratorium og kontor for Stig Brusets mangeårige legesekretær Ann Helen Lunde, som styrer laboratoriet og nå også er blitt en av senterets treningsinstruktører. De har i mange år arbeidet på Lierskogen legekontor, som nå er blitt en del av Regnbuen helsesenter.

I annen etasje er det et kombinert lunsj- og kursrom. Alle ansatte har lunsj sammen hver dag, for faglig utveksling og sosialt samvær. I tillegg har de innimellom utvidet lunsj og et møte. Et slikt felles lunsjrom vil gjøre det lettere å arbeide tverrfaglig i praksis. Rommet er også utrustet for å ha små kurs og møter, inkludert matlagingskurs for pasienter som trenger opplæring av senterets ernæringsfysiolog Iren Vagstad Ellingsen.

I annen etasje holder det også til en psykolog, to familieterapeuter, Bjørg Sire og Bente Nergaard, som er der sammen én dag i uka, og senterets koordinator og altmuligkvinne Inger Lise Pettersen. Sistnevnte har bred erfaring med administrasjon og helsesentre og bidrar på ulike måter og i forskjellige roller, inkludert som leder for kurs i meditasjon. Annen etasje har i tillegg et gruppetreningsrom som også kan brukes som foredragssal med plass til 30 personer.

Av klinikerne har kun Stig Bruset og psykolog Hege Louise Thorsnes kommunal driftsavtale. De øvrige er privatpraktiserende.

Treningssenter

LES OGSÅ  Bytte kne?

Regnbuen har eget treningssenter i kjelleretasjen. Trening er en viktig del av å holde folk friske og å få syke mennesker tilbake til bedre helse. Når man har et treningssenter som integrert del av et helsesenter, blir terskelen mye lavere for å bli med og å få kvalifisert veiledning. De to naprapatene vil derfor være hyppig til stede i denne delen av bygningen.

Selve treningssalen inneholder en rekke forskjellige apparater. De viktigste består av hydrauliske maskiner som drives av trykkluft, og som gir motstand både når man presser og trekker. Det blir primært lagt opp til organisert sirkeltrening på apparatene, der opp til 18 kan trene på en gang. I tillegg tilbys  veiledning av  en personlig trener.

Stig Bruset har i årevis vært opptatt av å gi sine pasienter trening på ”grønn” resept, og han vil selv være med dem i treningsrommet under parolen ”Sterk med doktor Stig”. Dette er også en utmerket måte for å komme i mer uformell kontakt med pasientene og en god anledning til å diskutere livsstil og helse i vid forstand. Stig har erfaring for at når man møtes i treningstøy, blir helsesamtalene ganske annerledes enn på legekontoret.

Det gis tilbud om full helsesjekk, for eksempel for folk som vil begynne å trene. Dette gjør det enklere å tilpasse treninga til den enkeltes behov og forutsetninger.

Ressurssenter

Regnbuen helsesenter er opptatt av å være et ressurssenter for nærregionen. Planen er å avholde ulike kurs og arrangementer i livsstilsendring for et vidt spekter av grupper, både profesjonelle, for eksempel helsesøstre, og pasienter som vil ta et grunnleggende tak for å få helsa på rett kjøl. Ved Regnbuen er de spesielt opptatt av å hjelpe barn og unge. Med så mange og dyktige behandlere og en flott og gjennomtenkt infrastruktur skulle alt ligge til rette for å gi folk mulighet til å velge en ”grønn resept” for egen helse.2

LES OGSÅ  Vitaminer og mineraler i EDTA-behandlingen

I tillegg til alt annet har Stig og Kari Lise planlagt at bygningen skal ha behov for svært lite tilført energi. Huset er usedvanlig godt isolert og har installert en luftvarmeveksler som gjør at all luft utenfra varmes opp når den passerer varm inneluft. Bygningen holdes derfor varm hovedsakelig av lamper og maskiner, men har også panelovner som kan ta eventuelle kuldetopper.

Regnbuen helsesenter representerer en måte å organisere helsetilbud på som VOF mener tilhører framtiden. Her jobber en rekke faglige profesjoner sammen og samarbeider for å hjelpe den enkelte pasient. Fokuset dreier seg om friskhetsfaktorer og årsaksrettet behandling, det vil si at man forsøker å korrigere årsakene til sykdom og plager i stedet for å behandle. Det finnes flere slike sentre i Norge, for eksempel Heggeli Helhetsmedisin3 og Kilden helse4 i Oslo og Senter for Livskvalitet i Kragerø,5 og det er liten tvil om at dette er en fruktbar måte å belyse problemer fra ulike vinkler. Det forutsetter at behandlerne arbeider sammen og ikke kun er lokalisert under samme tak. 

Samhandlingsreformen og ny Lov om folkehelse, som skal settes i verk fra 1. januar 2012, innebærer at også myndighetene har innsett at dagens ensidig fokus på reparasjonsmodellen har utspilt sin rolle i helsevesenet. Tiden er kommet for en ny organisering av helsetjenesten, og vi er ikke i tvil om at Regnbuen helsesenter representerer framtiden.

Kilder:

1.  www.regnbuenhelsesenter.no

2.  Bruset S, Tveiten D. Helse på grønn resept. Oslo: Gyldendal Fakta, 1999.

3.  www.helhetsmedisin.no

4.  www.kildenhelse.no

5.  www.helsetrivsel.no


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner