Skip to main content

Brusdrikking og medfødt hjertefeil

[wcm_restrict]

Forskning har vist at barn av mødre med diabetes, har økt risiko for å ha medfødt hjertefeil. Mistanken er at høyt blodsukker under graviditeten øker risikoen. På denne bakgrunn har norske forskere brukte data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. De fant at mødre som drikker sukkerholdig brus de tre første månedene av graviditeten, har større risiko for å få barn med mild hjertefeil enn mødre som har lavt inntak av sukkerholdig drikke. Forskerne undersøkte hvor mange barn som var registrert med ulike typer hjertefeil, både milde og alvorlige, blant nesten 90 000 barn. De fant at 1049 barn, eller 12 av 1000, hadde en hjertefeil. Deretter undersøkte de om det var sammenheng mellom mors inntak av sukkerholdig brus og risikoen for å føde barn med hjertefeil. 

Forskerne fant ingen sammenheng mellom alvorlige hjertefeil og mødrenes brusinntak, men en liten sammenheng mellom mild hjertefeil og brusinntak. Blant mødre som i gjennomsnitt drakk under 25 ml brus daglig, hadde 9 av 1000 barn en mild hjertefeil (0,9 %), mot 11 av 1000 barn av mødre som drakk mer brus i svangerskapet (1,1 %). En så liten forskjell (2 promille) er neppe nok til å skremme mødre fra å drikke brus, selv om forskjellen er statistisk signifikant. Studien sier i seg selv ikke noe om årsakssammenhenger, men indikerer at risikoen for å få barn med medfødt hjertefeil er nok et argument for at gravide ikke bør drikke mye sukkerholdig brus. IM

LES OGSÅ  Stråling tidlig i livet og dødfødsler senere

Kilder:

Dale MTG, Magnus P, Leirgul E mfl. Intake of sucrose-sweetened soft beverages during pregnancy and risk of congenital heart defects (CHD) in offspring: a Norwegian pregnancy cohort study. European Journal of Epidemiology 2019; 34: 383–96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30661159

Fant sammenheng mellom brusdrikking i svangerskapet og økt risiko for medfødt hjertefeil. Folkehelseinstituttet.no 8.3.2019. https://www.fhi.no/nyheter/2019/fant-sammenheng-mellom-brusdrikking-i-svangerskapet-og-okt-risiko-for-medfo/

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner