Skip to main content

Brystkreft og karbohydrater

Reseptoren (mottakssetet) for insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) er involvert i utvikling av brystkreft og kan påvirkes av kostholdet. Hormonet IGF-1 er et protein som har tilsvarende molekylstruktur som hormonet insulin og kodes av IGF-1-genet.

Fordi IGF-1 stimulerer cellevekst, kan det være ugunstig å ha mange reseptorer i vev som rammes av kreft, selv om hormonet har positive virkninger på normalt vev. På den bakgrunn studerte amerikanske forskere 265 kvinner som hadde overlevd brystkreft, og alle hadde passert overgangsalderen. De tok prøver fra deres primære brystkreftvev for å bestemme status for IGF-1-reseptoren og undersøkte hvorvidt de hadde endre inntaket av karbohydrater fra utgangspunktet til ett år etterpå. Totalt fikk 91 kvinner tilbakefall, og de ble sammenliknet med 174 kontroller når det gjaldt påviste endringer i karbohydratinntaket.

Halvparten av de 265 kvinnene hadde mange eller testet positivt for IGF-1-reseptorer, og blant disse fant forskerne økt risiko for tilbakefall blant dem som hadde stabilt eller økt inntak av karbohydrater i perioden. Karbohydratinntaket økte ikke risikoen for tilbakefall til kvinner som hadde få eller testet negativt for IGF-1-reseptorer, men økte den mer enn fem ganger for dem som var positive. Konklusjonen var at brystkreftrammede kvinner der svulstvevet hadde rikelig med IGF-1-reseptorer, kan redusere risikoen for tilbakefall ved å redusere inntaket av karbohydrater. Forskerne anbefaler at funnene blir gjentatt i en større studie. IM

LES OGSÅ  Dette virker medisinsk cannabis mot

Kilde:

Emond JA, Pierce JP, Natarajan L mfl. Risk of breast cancer recurrence associated with carbohydrate intake and tissue expression of IGFI receptor. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2014; 23: 1273-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24755714


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner