Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Bukspyttkjertelkreft og sukker

Bukspyttkjertelkreft og sukker

Forskere fra Taiwan har gjennomført en oversiktsstudie over sammenhengen mellom blodsukkernivå og risiko for kreft i bukspyttkjertelen. De tok bare med framoverskuende (prospektive) studier der blodsukkeret ble målt ved et gitt tidspunkt og man så hvordan det gikk med dem over tid. I alt var ni studier og vel 2 400 pasienter med i samlestudien. For dem som hadde så høyt blodsukker at de ble regnet som prediabetiske eller diabetetiske, var trenden klar: Jo høyere blodsukker, desto større var risikoen for å utvikle kreft. For hver 0,6 mmol/L økning i fastende blodsukker fant forskere omkring 14 prosent økning i kreftrisikoen. En viktig strategi for å redusere forekomsten av kreft i bukspyttkjertelen er derfor å sørge for et stabilt lavt blodsukkernivå. IM

Kilde:

Liao W-C, Tu Y-K, Wu M-S mfl. Blood glucose concentration and risk of pancreatic cancer: systematic review and dose-response meta-analysis. BMJ 2014; 349: g7371. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25556126

You may also like
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?

Legg igjen et svar