Skip to main content

Candida og psykiske lidelser

Psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse kan ha sammenheng med infeksjon av soppen Candida albicans i tarmen. Folk med slike lidelser ser også ut til å ha hatt en historikk med infeksjon av denne gjæraktige soppen. Dette kommer fram av ny forskning fra USA.

Forskerne målte nivået av IgG-antistoffer hos rundt 950 personer for å bestemme livstidseksponering for Candida albicans. De fant høyere eksponering for soppen hos menn med schizofreni enn menn uten, men svakere korrelasjon for kvinner. Hos kvinner var det derimot sterk korrelasjon mellom antistoffer mot Candida albicans og risiko for å ha bipolar lidelse. Forskerne konkluderte at kjønnsspesifikke immunresponser mot Candida albicans var til stede hos disse pasientene med psykiatrisk diagnose.

Den nevnte studien kan imidlertid ikke si noe om årsakssammenhenger mellom infeksjon av sopp og utvikling av slike psykiske lidelser. Like fullt kan det i psykiatrien være hensiktsmessig å utrede personer med schizofreni og bipolar lidelse for eventuell tilstedeværelse av infeksjon mot Candida albicans, som kan behandles. Ved påvisning av infeksjon kan behandling i det minste fjerne en stressfaktor, i beste fall faktisk påvirke selve sykdomsbildet ved å svekke/fjerne en årsak. IM

LES OGSÅ  Fastens fremragende effekt

Kilde: Severance EG, Gressitt KL, Stallings CR mfl. Candida albicans exposures, sex specificity and cognitive deficits in schizophrenia and bipolar disorder. npj Schizophrenia 2016; 2: 16018. http://www.nature.com/articles/npjschz201618


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner