Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Cannabis mot hodepine og migrene

Cannabis mot hodepine og migrene

Cannabis er blitt brukt mot smerter i tusenvis av år og er i dag relativt vanlig å bruke blant dem som bruker cannabis til medisinske formål. Undersøkelser tyder på at nesten 40 prosent av alle bruker cannabis mot hodesmerter, men det har vært utført lite forskning på emnet. Amerikanske forskere har testet om inhalering av cannabis reduserer selvrapportert opplevelse av hodepine og migrene. De brukte data fra en app for medisinsk cannabis (StrainprintTM), som tillater pasienter å loggføre symptomer før og etter å ha brukt ulike typer og doser cannabis. Forskerne analyserte data fra over 12 000 anledninger der cannabis var brukt for å motvirke hodepine og over 7 000 der det var brukt mot migrene. Brukerne rapporterte om rundt 50 prosents bedring både av hodepine og migrene etter bruk av cannabis. Menn rapporterte om større reduksjoner i hodepine enn kvinner, og konsentrater av cannabis virket å gi større reduksjon i hodepine enn bruk av blomster. Effekten av cannabis så ut til å avta over tid, selv om pasientene hadde tendens til å bruke stadig større doser. Dette indikerer at økende toleranse for disse stoffene over tid. IM

Kilde:

Kilden skal stå slik (du har glemt lenken i siste linje):

Cuttler C, Spradlin A, Cleveland MJ mfl. Short- and

 long-term effects of cannabis on headache and 

Annonse:

migraine. The Journal of Pain 2020. 

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar