Skip to main content

Cannabisolje – Danmark 30 år før Sverige

Mange svensker og dansker vil bli overrasket over at cannabisolje er godkjent som legemiddel i Danmark. I dag skrives cannabisolje ut til flere hundre kreftpasienter på to av Danmarks største sykehus. Dette kan redusere til et minimum bivirkningene som oppstår ved cellegiftbehandling, og cannabisolje har derfor oppnådd stor framgang i vårt naboland. I 2019 utvides bruken der til også å omfatte planten i sin reneste form. Dette er ikke nyheter – cannabis til medisinsk bruk ble godkjent i Danmark allerede på 1980-tallet. Danskene har kommet langt. Hvordan ser framtida ut for Sverige?

Tekst Anna Böhlmark     Oversettelse/tilrettelegging Iver Mysterud     Foto Shutterstock og Anna Böhlmark

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Orginalversjonen»]Den svenske originalversjonen av denne artikkelen sto trykket i 2000 Talets AlmaNova nr. 1-2017, sidene 20–23. Man kan treffe lege Tina Horsted i videoform på www.almanova.eu.[/gdlr_box_icon]

Min første opplevelse av cannabiseffekt opplevde jeg for over femten år siden. Da syntes jeg det hørtes rart ut og var litt skeptisk til hva jeg ble fortalt. Min skepsis skyldtes trolig mine fordommer. Jeg hadde vanskelig for å tro at et stoff klassifisert som narkotika også kunne ha positive medisinske effekter, men jeg var veldig dårlig informert om temaet.

En bekjent fortalte meg at hans kreft var fjernet med godt resultat, hvilket ble gjort på en privat kreftklinikk i Paris fordi operasjonen ikke kunne utføres hjemme i Italia. Siden klinikkens prosedyrer for kreftkirurgi var forut for sin tid, var den populær, men dyr. Før han reiste hjem, ga kreftlegene ham følgende råd: – Det er bra for deg å røyke cannabis!

En naturens gave som ikke har nådd Sverige

Da jeg i fjor høst ble klar over at cannabisolje brukes ved danske sykehus og ble legalisert allerede på 1980-tallet, følte jeg at det var på tide å finne ut mer. Jeg erfarte at hele 15 europeiske land har legalisert olja, som har vist seg å ha særlig stor effekt mot bivirkninger av cellegifter. Jeg kastet meg på toget til Odense, der byens universitetssykehus skriver ut cannabisolje til sine kreftpasienter.

I mellomtiden svirret flere spørsmål i meg: hvis vårt naboland Danmark bruker cannabisolje, hvorfor er det ennå ikke tillatt i Sverige? Hvorfor har det tatt over 35 år før et slikt legemiddel har nådd svensk mark? Hvor mange barrierer må overvinnes før den kan komme hit? Hvorfor får ikke svenske kreftsyke mulighet til å få cannabisolje forskrevet dersom det kan dempe både utilpasshet, smerter og i tillegg stimulere appetitten?

Det føltes for meg som en absurditet at en plante som vokser i naturen, kan bli sett på som ”farlig” av myndighetene. Burde ikke de som er syke, kunne få tilgang til alt som kan tenkes å gjøre dem friskere og heve deres livskvalitet? Hvor lå denne frykten for å ville bekjempe det naturen har gitt oss? Var det andre krefter som styrte?

Første lege til å skrive ut cannabis forteller

Jeg dro først til København, der jeg møtte Tina Horsted (f. 1961), en av de første to danske legene som begynte å skrive ut cannabisolje på resept. Tina holder til i et av Københavns mer fasjonable nabolag der hun driver en privatklinikk. Hit sender allmennleger pasienter, og de som kommer, får behandlingsutgiftene refundert av staten. I øyeblikket har hun 160 kreftpasienter under cannabisbehandling.

LES OGSÅ  Omega-3-fettsyrer mot kreft

Før Tina åpnet sin egen klinikk, jobbet hun mange år som sykepleier ved kreftavdelinga på Københavns Rikshospital. Der fikk hun god innsikt i de positive effektene av cannabisolje.

– Jeg var på en verdenskongress for nesten tre år siden, der jeg hørte en israelsk forsker snakke om cannabisbruk på kreft-, epilepsi- og smertepasienter. Det var det som inspirerte meg til å føre det videre til Rikshospitalet som en alternativ medisinering.

– Fordi jeg informerte Rikshospitalet om cannabis, ble det mye oppmerksomhet rundt meg da. Det ble en opphetet diskusjon fordi man ikke anså bruken av cannabis som del av behandling av kreft som ”evidensbasert”, selv om det fantes mye internasjonal forskning om emnet.

Cannabisbruken i Danmark

Tina Horsted forklarer hvordan cannabis kom til Danmark: – Det var i forbindelse med aids-epidemien på 1980-tallet man lanserte cannabisolje i Danmark. ”Aids waisting syndrom”, det vil si de aids-syke som gikk på aids-medikamenter og som led av kvalme og mistet appetitten, fikk cannabisolje. Selv da så man de gode resultatene. Gradvis så man at det også fungerte bra på kreftpasienter. Primært var det deretter kreftlegene som forskrev den. Videre begynte man å bruke den også mot multippel sklerose (MS), da den viste seg å ha positive effekter til og med på nervesystemet.

– På Rikshospitalet her i København tok vi den da inn og brukte cannabis som et alternativ ved sterke smertetilstander som ikke kunne bli behandlet for eksempel med morfin. Dette ble positivt mottatt av pasientene. Derfor tok vi det videre.

Andre sykdommer som cannabis har vist seg å ha effekt mot, er hovedsakelig autoimmunsykdom og degenerative nervelidelser, men også psykisk sykdom, Parkinsons sykdom og epilepsi.

I løpet av det siste året har antall leger som skriver ut medisinen, økt fra én til 20–30. I 2015 fantes det bare en håndfull pasienter – nå produserer apotek Glostrup medikamenter til minst 200 pasienter. Planten kjøpes fra andre land, for eksempel Østerrike, men produktet framstilles på stedet i Danmark. Kvaliteten er dermed pålitelig og kontrollert av staten.

Virkninger og bivirkninger av cannabis

Forskere har lyktes i å isolere THC, det mest aktive kjemiske stoffet i planten, og har kommet fram til at selv CBD, som også forekommer i planten, har antiinflammatoriske og antipsykotiske egenskaper.

Cannabis ser også ut til å kunne senke kroppstemperaturen, styrke immunforsvaret og cellene. THC fungerer også som en beskyttende antioksidant. Forskning på rotter har vist at THC hemmet oksidativ skade bedre enn andre antioksidanter i et kjemisk system. Cannabidiol var betydelig mer beskyttende enn både vitamin E og vitamin C.

Et gjennombrudd har vært oppdagelsen av signalstoffet anandamid, som i menneskekroppen oppfører seg omtrent som THC, selv om det brytes ned betraktelig raskere.

– Mange tror at planten kan gi opphav til psykoser, men det er ikke gjennomført noen studier som kan bekrefte dette. Tina fortsetter videre: – Selv psykisk velvære forbedres når man eliminerer stress, den tilfører mental fred og ro. Når cannabis påstås å gi psykoser, stemmer det overhodet ikke fordi nivået av THC er så lavt. De eneste bivirkningene av cannabisolje er munntørrhet, døsighet og trøtthet, mener Tina.

LES OGSÅ  Fettsyrer og prostatakreft

Tinas kamp for rene cannabisprodukter

– Jeg har lest mange studier og satt meg godt inn i litteraturen om cannabis. Min egen interesse har ført til at jeg støttet cannabis-pasientforeningers kamp, og jeg samarbeider med ulike politiske organisasjoner der vi fører diskusjoner innen regjering og ”sundhetsstyrelsen” (tilsvarende Socialstyrelsen i Sverige).

– Vi ønsker å fokusere på cannabis for behandling. Årsaken er at det finnes så mange som ulovlig medisinerer seg med cannabis. Vi anslår at rundt 50 000 syke dansker skaffer cannabis til medisinsk bruk på det illegale markedet. Det er ikke verdig at man som syk skal oppsøke en langer og kjøpe cannabis. Dette betyr at den kriminelle verdenen får store inntekter, noe som er helt unødvendig. Det betyr også at man ikke har kontroll over kvaliteten på den cannabisen som selges.

– Cannabisolja kan for eksempel være syntetisk framstilt. Det vil vi sette en stopper for.

Flere preparater

Tina plukker fram de ulike preparatene som hun skriver ut til sine pasienter: Cannabidiol (cannabisolje), Sativexspray og Dronabinoltabletter.

Sativex er en munnspray som brukes mot krampeanfall ved MS. Den er godkjent som legemiddel i Sverige siden 2011 og inneholder både THC og CBD. Sprayen kan skrives ut på resept av spesialister i nevrologi og brukes på pasienter som ikke tåler eller som ikke får tilstrekkelig effekt av andre medikamenter. Bare 98 svenske pasienter hadde resept på Sativex i 2014. Sativex inngår ikke i høykostnadsbeskyttelsen, noe som gjør behandlinga kostbar for pasienten (opp til 6 000 kroner per måned).

Det bør nevnes at Sativex er godkjent for behandling av ulike plager i andre land. Disse inkluderer ulike typer smerter og overaktiv blære.

Cannabis finnes i København – men koster

Svenske pasienter som kommer til Tina, tilbys flere alternativer for å unngå straffbare handlinger. Tina kan skrive ut et sertifikat som gjør at de lovlig får ta med cannabisolje over grensa. Ifølge Schengen-avtalen kan EU-borgere fritt innføre cannabismedisin, forutsatt at det er til personlig bruk og ikke tilsvarer mer enn 30 dagers forbruk. Medisinen er ikke dyr, slik et legebesøk for en utlending er.

– Jeg tar 2 500 danske kroner for et besøk. Dessuten må man ha en eller annen form for smerteproblemer for å få komme til meg.

Altså, enda en barriere for en svensk pasient.

Tina og Tanja opplever gode effekter

En kreftpasient ved Odense Universitetshospital som får cannabisolje utskrevet, er Tanja Overgaard (f. 1976). Hun forteller meg over telefon om sin erfaring med medisinen:

– Før jeg begynte med cannabisdråper, ble jeg kvalm av bare lukten av mat, men det gjør jeg ikke lenger. Jeg kan være der mer for min datter og min mann og ikke bare ligge i senga hele tida, legger hun til.

Tanja fikk våren 2016 diagnosen leukemi. I fjor sommer ble hun tilbudt å få cannabisdråper mot de alvorlige bivirkningene fra cellegiftene. – Jeg takket ja med en gang og trengte ingen betenkningstid i det hele tatt.

I skrivende stund er det gått over seks måneder, og Tanja er veldig fornøyd. – Ikke bare har kvalmen forsvunnet, men også smertene. Dessuten opplever jeg at min kreft er gått tilbake takket være olja.

Tina Horsted ser daglig liknende resultater på sine pasienter. – Jeg har nå skrevet ut cannabisolje i to års tid og har ikke sett noen andre bivirkninger. Heller ikke har jeg sett at det er vanedannende. Vi savner likevel gode studier som kan avklare hvorvidt det kan føre til avhengighet.

LES OGSÅ  – Aromaterapi gir god hjelp og støtte til kreftrammede

Danmark streber framover, Sverige går bakover

Tina forteller at fra og med neste år vil danske myndigheter innføre en test der de over en fireårsperiode vil distribuere cannabis i sin reneste form ved bruk av blomster av cannabisplanten.

I Sverige kan man fortsatt bare bruke ett eneste middel som inneholder cannabis med THC –Sativex. Svært få leger skriver det ut, og det er dyrt. I Danmark skriver nærmere 30 leger ut cannabisolje, og behandlinga er gratis.

Både Tanja og Tine synes det er synd at man i Sverige ikke kan skrive ut cannabisolje som inneholder THC. – Det er utrolig restriktivt når Sverige ennå ikke har godkjent cannabisolje for medisinsk bruk!

– Det pågår jo en hel ”omvendelse” i verden for cannabis. Bare se på USA! Cannabisolje er helt ufarlig, så jeg forstår ikke hvorfor svenske myndigheter er så bakstreverske. Jeg møtte en svensk lege som arbeider i palliativ omsorg på et stort sykehus i Stockholm. Han visste ikke engang at man kan bruke cannabis på døende! Jeg visste ikke hva jeg skulle si til ham, så sjokkert var jeg! Her har vi brukt cannabis i mer enn tretti år, sier Tina.

Er Sverige virkelig et demokrati?

Den svenske etablissementet og media elsker å strø om seg med ord som menneskerettigheter og demokrati. Spørsmålet er om disse ordene også kan brukes når man snakker om helsevesenet.

Som Tina sier, er Sverige trolig bakstreversk, men jeg vil tro at Sverige kanskje i enda større grad enn Danmark er styrt av industrien. Dette landet er så påvirket av farmasøytisk industri, som setter en stopper for alle naturlige preparater som syke burde kunne få nesten gratis. Et bevis på det er eksempelvis det faktum at da Riksdagen sist sommer skulle snakke om homøopati, inviterte den bare inn to aktører – Dan Larhammar (Sveriges kanskje største fiende av alternativ medisin) og Karin Meyer, leder av Sveriges Apoteksförening. Jeg filmet ved det tilfellet arrangementet, som med utenlandske øyne sikkert framstår som en real farse. Sverige som hevder å være et demokrati, gir ikke engang de ulike sidene plass til å tale i Riksdagen. Hvordan skal det da gå i cannabis-saken?

Cannabisolje har beviselig vært brukt medisinsk i flere hundre år. Den har blitt godkjent i 15 europeiske land og dessuten i vårt nordiske naboland Danmark. Hvordan kan det ha seg at svenskene ikke skal få mulighet til å bruke denne legeurten naturen har gitt oss i alle sine former?

Med tanke på at det handler om hundretusener av mennesker innenfor Sveriges grenser som burde kunne få en økt livskvalitet, burde det være en menneskerett at man innfører cannabisolje som et demokratisk alternativ.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren»]Anna Böhlmark (f. 1981) fra Mora i Sverige har mangeårige utdanning i språk, psykologi og kommunikasjon fra Sverige, Italia og Kina. I tillegg til engelsk, italiensk, fransk og spansk snakker hun godt kinesisk. Hun var korrespondent i utlandet for magasinet 2000-Talets Vetenskap og skriver nå for 2000 Talets AlmaNova. Böhlmark driver også selskapet Pelicana (pelicanmedia.se), som produserer dokumentarfilmer og videoer. Hun har blant annet lagd filmer om kolloidalt sølv, om kreft og mikrober, og arbeider nå med en dokumentarfilm om homøopati. E-post: annabohlmark@gmail.com.[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner