Skip to main content

Kategori: Sykdom

I denne kategorien kan du lese om ulike sykdommer, og hva som kan gjøres. Du kan blant annet lese om Alzheimers sykdom, ALS, epilepsi, autisme, Parkinsons sykdom, ulike virus (blant annet korona/covid-19), nervelidelser, statiner, AD/HD, multippel sklerose (MS), irritabelt tarmsyndrom (IBS), diabetes, kreft, leggikt, hjerte- og karsykdom, borrelia, schizofreni, beinskjørhet, demes, stoffskiftesykdommer og kronisk utmattelsesyndrom (ME).

Flåttbitt

Henning kommer til en hastetime fordi han har fått et stort utslett på innsida av venstre lår.

Frisk av schizofreni?

”Det går an å bli frisk av schizofreni, selv når dette defineres som stabil symptomfrihet og god sosial og arbeidsmessig fungering i minimum 12 måneder.......

Honning mot streptokokker

Honning har hatt en verdifull rolle i tradisjonell medisin i mange århundrer og er i de siste 10-15 årene blitt brukt i medisinsk behandling.

Mislykket ”krig” mot kreft

Internasjonalt forskes det intenst for å finne løsningen på ”kreftgåten”, og i USA lanserte Richard Milhous Nixon1 (1913-94) ”krigen mot kreft” da han...