Skip to main content

Kategori: Sykdom

I denne kategorien kan du lese om ulike sykdommer, og hva som kan gjøres. Du kan blant annet lese om Alzheimers sykdom, ALS, epilepsi, autisme, Parkinsons sykdom, ulike virus (blant annet korona/covid-19), nervelidelser, statiner, AD/HD, multippel sklerose (MS), irritabelt tarmsyndrom (IBS), diabetes, kreft, leggikt, hjerte- og karsykdom, borrelia, schizofreni, beinskjørhet, demes, stoffskiftesykdommer og kronisk utmattelsesyndrom (ME).

Vitamin D og autisme

En første randomisert, dobbeltblind studie har testet hvorvidt tilskudd av vitamin D3 kan dempe symptomene ved autisme. Forskerne trakk lodd om hvilken...

ALS og statiner

Amerikanske forskere har undersøkt om den nervenedbrytende sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS) kan tenkes å ha sammenheng med bruk av statiner....

Har barnet ditt språkvansker?

Da kan det være aktuelt å utrede om barnet faktisk har nattlig epileptisk aktivitet i hjernen. Dette er en implikasjon fra doktorgraden til spesialpedagog...

Ingefær mot kreft

Iranske forskere har oppdaget ingefærekstrakt dreper eggstokk-kreftceller i løpet av tre dager. På slutten av tredje dag var veksten av kreftcellene...

Støy og diabetes

Eksponering for støy påvirker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Diabetes og hjerte- og karsykdom kan ha samme årsak, for eksempel insulinresistens....

Ketogen kost mot epilepsi

  Ketogen kost er blitt brukt i behandlinga av epilepsi i nærmere 100 år med gode resultater, noe som periodevis er gått i glemmeboka. Ledende...

Bakterieflora og brystkreft

  I de seinere åra er påvist at ubalanser i tarmfloraen kan være en underliggende eller medvirkende faktor til eller en konsekvens av en rekke...

Omega-3-fettsyrer mot kreft

Forskere med interesse for kreft i spiserøret ønsket å finne ut i hvilken grad tilskudd av omega-3-fettsyrer kan være et egnet terapeutisk tiltak. De...

Ketogen kost mot nervelidelser

Vår fysiske og psykiske yteevne avhenger av at cellene kan danne nok ATP i mitokondriene (”energifabrikkene”). Myelinskjedene (isolasjonen) rundt nervene...

Tidlig tegn på demens

At man begynner å glemme, er for mange et kjent, tidlig symptom på mulig Alzheimers sykdom. En gruppe forskere har imidlertid identifisert andre kjennetegn...

Faste mot diabetes

Stamcellebaserte terapier har potensial til å reversere organsvikt og sykdom, men det er svært komplisert å fjerne svekket vev og regenerere organer....