Skip to main content

Kategori: Sykdom

I denne kategorien kan du lese om ulike sykdommer, og hva som kan gjøres. Du kan blant annet lese om Alzheimers sykdom, ALS, epilepsi, autisme, Parkinsons sykdom, ulike virus (blant annet korona/covid-19), nervelidelser, statiner, AD/HD, multippel sklerose (MS), irritabelt tarmsyndrom (IBS), diabetes, kreft, leggikt, hjerte- og karsykdom, borrelia, schizofreni, beinskjørhet, demes, stoffskiftesykdommer og kronisk utmattelsesyndrom (ME).

Overdiagnostikk av kreft

De siste 50 årene er forekomsten av kreft i Norge fordoblet, mens andelen som dør av kreft, er uforandret.1 Dette ble senest i statsministerens nyttårstale...

Meslinger og hjernetåke

Selv om meslinger nesten er utryddet i rike land, dukker det av og til opp nye tilfeller lokalt eller som følge av innreise fra land hvor sykdommen...

Nytt navn for ME?

Institutt for medisin (IOM) ved det Nasjonale vitenskapsakademiet i USA er en toneangivende forskningsinstitusjon. I en ny, omfattende rapport anser...

Demens av antikolinergika

En rekke medikamenter har antikolinergiske effekter, det vil si at de blokkerer overføring av nerveimpulser i det perifere, parasympatiske nervesystemet...

Migrenefri med livsstilsendring

Stine Silke Allermand (f. 1975) var rundt 17 år da hun fikk sitt første migreneanfall. I begynnelsen hadde hun 1–2 anfall i året. Da hun reagerte sterkt...

Brystkreft og karbohydrater

Reseptoren (mottakssetet) for insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) er involvert i utvikling av brystkreft og kan påvirkes av kostholdet. Hormonet IGF-1...

Naturmedisin mot magesår

Hovedårsaken til magesår er infeksjon med bakterien Helicobacter pylori. Denne bakterien har utviklet resistens mot de fleste antibiotika. En god nyhet...

Sukker og magesår

Magesårbakterien Helicobacter pylori trives kun hos folk som spiser mye sukker og andre raffinerte karbohydrater. Dermed er kostholdet viktig både for...

P-pillebruk og brystkreft

En ny studie fra USA fant at p-piller med høyt østrogeninnhold kan øke risikoen for å utvikle brystkreft. Risikoen ser ut til å være størst for kvinner...

Et godt liv uten gluten

Du har fått diagnosen glutenintoleranse. Hva innebærer egentlig det? Tekst Nina Sævik     Foto Shutterstock [gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine...

Kronisk syk etter flåttbitt

Viktig kunnskap om flåttoverførte sykdommer ble presentert på internasjonal konferanse i Oslo i mai 2014. Her presenteres noen høydepunkter. Tekst Iver...

Øreverk hos barn

Betennelse i mellomøret (øreverk) er en av de vanligste lidelsene som rammer barn i førskolealder. Her diskuterer vi årsaker til øreverk, hvorfor små...