Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Verden

Forside > Artikler > Verden (Side 5)

Likhetens politikk

Siden 2000 har lønnsveksten i Norge overgått alle EU-land:1 kjøpekraften har steget over 30 %, mens den i Tyskland falt 5 %. I gjennomsnitt har vi 38 % mer å rutte med enn tyskerne, 17 % mer enn svenskene og 12 ganger mer enn i euroområdet sett under ett. Gjennomsnittlig heltidslønn i 2011 var vel 470 000 kroner, men toppene får stadig mer – mange på bunnen har problemer med å få endene til å møtes. Siden 1970-tallet har vi beveget oss nærmere USA, hvor ulikheter skriker mot enhver med sosial samvittighet. Johan Galtung forklarer hvorfor større likhet er en forutsetning for fred2 i en verden hvor milliarder opplever fattigdom, krig, vold, sykdom og ulykker.

USA: Fra imperium til global fascisme

Mange følger USAs primærvalg, en lang prosess for å velge kandidater fra de dominerende politiske partiene. Demokratenes Barack Obama tar gjenvalg, mens fire republikanske kandidater har kjempet om hvem som skal nomineres til presidentkandidat den 27. august:1 Mitt Romney, Newt Gingrich, Rich Santorium og Ron Paul. Et interessant spørsmål er hva USAs befolkning får å velge mellom når de går til urnene 6. november – blir det Fanden mot Belsebub, eller får de et reelt valg? Johan Galtung er ikke optimistisk på USAs vegne.2

To menneskeskapte katastrofer – Japan og Libya

Moder jord har vist sin styrke igjen. Stillehavets tektoniske plate beveger seg under den japanske, og den største forskyvningen som fant sted 11. mars, var den kraftigste i Japans nyere historie. At skjelvet ble så kraftig som 9.0 på Richters skala, var kanskje ikke uventet, men akkurat når og hvor dette ville skje, var ingen i stand til å forutsi. Dyr ser ut til å merke sånt like før skjelvet kommer, men varslingstiden er kort.

Verdens eliter møtes i Davos

Den internasjonale finanseliten, toppolitikere og diverse adelige møtes årlig sist i februar i det fasjonable alpinstedet Davos i de sveitsiske alpene.1 Denne selvoppnevnte maktgruppa har verdens ledende industribedrifter, banker og finansinstitusjoner2 som ”strategiske partnere”. Johan Galtung poengterer at makteliten ikke ønsker å skape en ny verden som utrydder fattigdom, men å opprettholde status quo for de rikeste.

Det onde i det gode og det gode i det onde

Vårt syn på personer eller politiske systemer vi ikke liker, har lett for å falle i én kategori: noe vi ikke liker fordi det synes blottet for menneskelighet eller positive trekk. Monoteistiske religioner skiller mellom onde og gode krefter, noe som gjør at mange troende får et bilde av én part som god (vi) og en annen som ond (de andre). I virkeligheten har alle et potensial for både gode og onde gjerninger. Oppgaven er å legge forholdene til rette for det gode og tone ned det onde.1

I disse økonomiske krisetider: 7 forslag som kan hjelpe

Den 9. oktober 2011 deltok jeg i en internasjonal konferanse over temaet ”Dialoger mellom sivilisasjoner” i Rodos Forum, Hellas. Her la jeg fram en metode jeg ofte bruker for å finne levedyktige forslag til å løse globale problemer. Hvordan kan USA og andre vestlige land løse sine økonomiske probleme uten at det går ut over de fattigste?

Norge 22. juli – hva nå?

Tragedien på Utøya og bombingen av regjeringskvartalet vil forbli et rystende minne for svært mange av oss, ikke bare for dem som mistet venner og familiemedlemmer. Som internasjonalt anerkjent freds- og konfliktmekler ble Johan Galtung intervjuet mer enn 50 ganger før den svenske frilansjournalisten Ditte Lundberg1 (f. 1972) søkte svar som gikk dypere inn i bakgrunnen for sommerens terrorhandlinger enn medienes personfokus.2

Aldring, ikke overbefolkning

Ledende demografer og biologer har lenge uttrykt bekymring for at jordas bærekraft skal overskrides, noe som ville føre til verdensomspennende sultedød inntil folketallet reduseres til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt1. I 2012 passerer jordas befolkning 7 milliarder, mer enn en firedobling siden 1900. Et annet problem er at gradvis synkende fødselstall og økende levealder gjør at en stadig større andel av befolkningen passerer pensjonsalderen, ender som pleietrengende og ikke bidrar til å produsere alle de godene vi trenger.

Islamisme, kristendom og jødedom mot en høyere enhet?

De siste tiårene er det religiøse Norge sterkt endret fra å være et samfunn med nesten 100 % medlemskap i en lutheransk statskirke, til på den ene siden til å bli mer sekularisert og på den andre til å bli preget av muslimsk innflytelse. Islam er nå den nest største religionen i Norge med 120–150 000 medlemmer i 92 muslimske trossamfunn.1 Det Mosaiske Trossamfunn er lite og består av to menigheter, en Oslo og en i Trondheim.2 Globalt er styrkeforholdet et helt annet.

USA, Kina og Fredsprisen 2010

Tildelingen av fjorårets fredspris til kineseren Liu Xiaobo fikk to forskere fra Hong Kong, Barry Sauthman1 og Yan Hairong,2 til å reagere: – Den kinesiske regjeringen skulle ikke ha fengslet Liu, men han fortjener ikke å bli Nobelpriskandidat. Selvsagt fortjener ingen å bli fengslet for sine meninger, og hvis Kina har andre begrunnelser, la oss få kortene på bordet slik at offentligheten kan granske dem!

1 3 4 5 6