Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Fysiologi

Forside > Artikler > Fysiologi (Side 5)

Hva er naturlig søvn?

Den beste søvnen får vi når det er mørkt, og søvnen før midnatt er spesielt viktig. Det er ikke bare lengen på søvnen som er avgjørende, men også når man sover. Derimot er det helt normalt å våkne flere ganger i løpet av natta. 

Derfor er vi kilne

Å kile er kunsten å ta på en følsom kroppsdel hos en person slik at det pirrer og gir lyst-følelse. Bokmålsordboka legger dessuten til ”…og slik at det vekker irritasjon”. Hva skal vi med dette? Og hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? 

Hvorfor ikke bli gammel og sprek?

Noen tror at å bli gammel er ensbetydende med å bli syk og hjelpeløs. Pensjonsalderen er 67 år, men stadig flere blir førtidspensjonert fra de er 62. I noen miljøer synes man at folk over 50 år bør trappe ned og finne seg en mindre ansvarsfull jobb. Ikke desto mindre opplever stadig flere å passere 100 år med alle sanser i behold. Livet er ikke slutt når man fyller 50, for mange er det da det begynner! 

Test din biologiske alder

Alle eldes kronologisk, men ikke like raskt. Med økende kronologisk alder øker derfor forskjellene mellom folk som er like gamle. Ingen vet hvor gammel det er mulig å bli, ei heller hvor lenge man kan opprettholde funksjonsevnen. Tester av tusenvis av personer som indikerer hvor raskt aldringsprosessen skjer i vårt samfunn, forteller imidlertid en del om hvor gamle vi ”egentlig” er. 

Nyt sola, men vis respekt!

Da våre forgjengere migrerte nordover etter siste istid, førte et sterkt seleksjonspress til lysere hud slik at vi lettere kunne utnytte solstrålene til å lage vitamin D i huden. De som spiser mye feit fisk eller tar tilskudd, kan opprettholde optimal vitamin D-status også i solfattige, kjølige områder langt fra ekvator. Myndigheten anbefaler tran, men advarer mot hyppig bruk av solarium og store inntak av vitamin D. Er de for restriktive?

Menneskets hudfarge

Da de første menneskene dukket opp i Afrika, var deres hudfarge mørk nok til å hindre at UV-strålene fra sola ødela B-vitaminet folat i huden, men ikke så mørk at den hemmet produksjonen av vitamin D. Da mennesker utvandret nordover, fikk etterkommerne stadig lysere hud for bedre å kunne nyttiggjøre seg sola. 

Trenger vi å avgiftes?

Vi lever i en forurenset verden hvor vi kontinuerlig utsettes for giftstoffer fra mat, luft, vann, amalgamplomber, tekstiler og annet vi har hudkontakt med. Slike stoffer bidrar til alt fra kreft, hjerte- og karsykdom og overvekt til astma, allergier og eksem. Er det mulig å skjerme oss fra giftstoffer, og hvilke muligheter finnes for å kvitte oss med dem vi alle bærer på?

1 3 4 5 6