Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

2012

Forside > Arkiv > 2012 (Side 14)

Er det trygt å la seg vaksinere?

Problemstillingen om hvorvidt man bør vaksinere seg eller sine barn, er ikke avsluttet. Her diskuterer den britiske legen Damien Downing noen lite kjente problemer forbundet med vaksiner. Blant annet ser det ut til at de som smittes av alminnelige barnesykdommer som meslinger og kusma, blir mindre utsatt for visse sykdommer seinere i livet.1

Det onde i det gode og det gode i det onde

Vårt syn på personer eller politiske systemer vi ikke liker, har lett for å falle i én kategori: noe vi ikke liker fordi det synes blottet for menneskelighet eller positive trekk. Monoteistiske religioner skiller mellom onde og gode krefter, noe som gjør at mange troende får et bilde av én part som god (vi) og en annen som ond (de andre). I virkeligheten har alle et potensial for både gode og onde gjerninger. Oppgaven er å legge forholdene til rette for det gode og tone ned det onde.1

1 12 13 14