Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

2012

Forside > Arkiv > 2012 (Side 2)

Begrensninger i kosttilskudd basert på feilinformasjon – en advarsel fra EU til resten av verden

Reguleringen av kosttilskudd i Norge er svært restriktiv. Etter undertegning av EØS-avtalen i 1994 ble det norske regelverket underlagt EUs regelverk. Byråkratene i Brussel har arbeidet systematisk for å lage et felles regelverk for alle medlemslandene, og resultatet er at land som har hatt en mer liberal lovgivning enn Norge, har fått innskrenkede muligheter til å selge kosttilskudd. EU og Norge deltar i FN-organisasjonen Codex Alimentarius, som har vedtatt mer restriktive, globale lovregler. På sikt kan selv USA bli rammet. Den nederlandske farmasøyten og ortomolekylære medisineren Gert Schuitemaker viser at premissene for en strengere lovregulering er basert på feilinformasjon.

Fredsprisen: Fortjent eller et bomskudd?

EU sliter med stor gjeld, høy arbeidsløshet og mange fattige, som nå rammes av offentlige sparetiltak. En New Deal à la programmet 1933-36 til USAs president Franklin D. Roosevelt (1882-1945) kan stimulere økonomien og skape tusenvis av nye arbeidsplasser. Økt offentlig innsats kan ikke gjennomføres med skattelettelser til de rikeste, som tåler høyere skatter og kan reduser luksusforbruket. Uten slike tiltak vil den strukturelle volden i EU vedvare.

Ernæringsterapi med individet i sentrum

En helhetlig terapi hvor kostendringer, valg av spesielle matvarer og urter inngår som behandling av sykdom, er formodentlig så gammel som menneskeheten selv. Den moderne ernæringsterapien inkluderer følelsesmessige og spirituelle aspekter og er utviklet av Danske Ernæringsterapeuter (”ernæringsterapeut DET”) fra 1980-tallet og fram til i dag.

Kjempeenkel eplekake

Eplekake hører desidert høsten til, og hva kan vel være bedre enn en eplekake uten sukker, gluten og kumelk og som attpåtil er superenkel å røre sammen? Kaka er også uten egg, noe som forhåpentligvis vil glede eggallergikere.

1 2 3 4 14