Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

2013

Forside > Arkiv > 2013 (Side 13)

Helsekampen i Australia

Ernæringsmedisin kunne redde flere hundre millioner liv hvis ikke farmasøytisk industri, store deler av mediene og andre økonomisk mektige aktører hadde motarbeidet den. Kampen om medisinen pågår i hele verden, også i Norge, hvor sykehusene og flertallet av våre leger lever i symbiose med farmasøytisk industri og lapper på sykdommer i stedet for å forebygge. Mange sykdommer kunne vært unngått, dersom myndighetene hadde drevet et effektivt opplysningsarbeid om årsakene, begrenset helseskadelig virksomhet med effektive lover og latt ernæringsmedisin få prioritet i behandlinga. Australias 22,8 millioner innbyggere1 står overfor de samme problemene som våre 5 millioner.

Blir det noen forandringer i Washington? Intet nytt fra Vestfronten (USA)

Høstens valg i USA gikk som ventet: Barack Obama (f. 1961) vant 332 valgmenn mot 206 til Mitt Romney (f. 1947). Demokratene beholdt flertallet i Senatet (54 mot 45) og mindretallet i Representantenes hus (194 mot 233). Obama fikk 63,994 millioner stemmer og Romney 59,916 millioner;1 totalt under 40 prosent av i USAs 315 millioner innbyggere.2 Obama fikk 54,7 prosent av kvinnenes3 stemmer (Romney 43,8 %), hadde flest stemmer blant yngre velgere (de under 45), fargede, spansktalende og andre ikke-kaukasiere. Bare 39 prosent ”hvite” stemte på ham og 58,7prosent på Romney, men 59,6 prosent av de lavtlønte (< $50 000 per år) valgte Obama. Tross seieren er Johan Galtung ikke optimistisk med hensyn til USAs videre skjebne.4

1 11 12 13