2013

Forside > Arkiv > 2013 (Side 13)

Helsekampen i Australia

Ernæringsmedisin kunne redde flere hundre millioner liv hvis ikke farmasøytisk industri, store deler av mediene og andre økonomisk mektige aktører hadde motarbeidet den. Kampen om medisinen pågår i hele verden, også i Norge, hvor sykehusene og flertallet av våre leger lever i symbiose med farmasøytisk industri og lapper på sykdommer i stedet for å forebygge. Mange sykdommer kunne vært unngått, dersom myndighetene hadde drevet et effektivt opplysningsarbeid om årsakene, begrenset helseskadelig virksomhet med effektive lover og latt ernæringsmedisin få prioritet i behandlinga. Australias 22,8 millioner innbyggere1 står overfor de samme problemene som våre 5 millioner.

Blir det noen forandringer i Washington? Intet nytt fra Vestfronten (USA)

Høstens valg i USA gikk som ventet: Barack Obama (f. 1961) vant 332 valgmenn mot 206 til Mitt Romney (f. 1947). Demokratene beholdt flertallet i Senatet (54 mot 45) og mindretallet i Representantenes hus (194 mot 233). Obama fikk 63,994 millioner stemmer og Romney 59,916 millioner;1 totalt under 40 prosent av i USAs 315 millioner innbyggere.2 Obama fikk 54,7 prosent av kvinnenes3 stemmer (Romney 43,8 %), hadde flest stemmer blant yngre velgere (de under 45), fargede, spansktalende og andre ikke-kaukasiere. Bare 39 prosent ”hvite” stemte på ham og 58,7prosent på Romney, men 59,6 prosent av de lavtlønte (< $50 000 per år) valgte Obama. Tross seieren er Johan Galtung ikke optimistisk med hensyn til USAs videre skjebne.4

1 11 12 13