Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Arkiv

Forside > Arkiv (Side 150)

Tobakksprisene 2011

Noen ildsjeler arbeider fortsatt for å gjøre Norge mest mulig røykfritt. På Verdens tobakksfrie dag den 31. mai i vår fikk forfatter Tone Bergli Joner Tobakksfriprisen for sin livslange innsats mot røyking.  Ski videregående skole fikk Skoleprisen, og professor Berit Ås fikk Hedersprisen.

Mer sensitiv enn de fleste

Helt fra jeg var liten har jeg kjent på en annerledeshet. Jeg reagerte på ting andre ikke reagerte på, la merke til ting de ikke merket, ble fortere overveldet, og hadde et stort behov for jevnlig å være alene. Jeg tenkte dypere over tingene og lurte på hva som var galt med meg.

Aldring, ikke overbefolkning

Ledende demografer og biologer har lenge uttrykt bekymring for at jordas bærekraft skal overskrides, noe som ville føre til verdensomspennende sultedød inntil folketallet reduseres til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt1. I 2012 passerer jordas befolkning 7 milliarder, mer enn en firedobling siden 1900. Et annet problem er at gradvis synkende fødselstall og økende levealder gjør at en stadig større andel av befolkningen passerer pensjonsalderen, ender som pleietrengende og ikke bidrar til å produsere alle de godene vi trenger.

1 148 149 150 151 152 168