Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Arkiv

Forside > Arkiv (Side 151)

Nye medikamenter har liten effekt

Farmasøytisk industri lanserer nye medikamenter med brask og bram og framstiller dem som store gjennombrudd til glede for pasientene. En uavhengig analyse viser at rundt 85 prosent av alle nye medikamenter gir få eller ingen fordeler framfor eldre medikamenter. Dessuten medfører de økt risiko for bivirkninger.

Farmasøytisk industri under lupen

Hovedtemaet denne gangen er farmasøytisk industri, også kalt legemiddelindustri. Vi foretrekker å kalle deres produkter medikamenter, ikke legemidler, for å presisere at industrien ikke arbeider verken forebyggende eller for å lege sykdom. 

Alkohol – Skal, skal ikke?

Selv om litt alkohol kan tenkes å ha noen positive helsevirkninger, er alkoholvanene klart skadelige for mange i vårt samfunn. Det er følgelig ikke tilrådelig for avholdsfolk å begynne med alkohol som ledd i å bedre sin helse.

Ernæringsmedisin først, men hvordan?

Mange kunne ha klart seg uten syntetiske legemidler (farmasøytika) ved å legge om til et optimalt kosthold. Dette gjelder for eksempel de fleste med diabetes type 2 og metabolsk syndrom (bukfedme, høyt blodtrykk, insulinresistens, høyt fastende blodsukker, høyt nivå av fett i blodet), hvor legene stort sett anbefaler medikamenter som bare demper symptomer. 

1 149 150 151 152 153 168