Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Cellegift på slutten av livet

Cellegift på slutten av livet

Mange kreftpasienter i sluttfasen av livet gis cellegift for å bedre livskvaliteten. En ny studie viser at denne praksisen bør endres fordi cellegifter til og med kan forverre livssituasjonen hos dem som klarer seg fint.

Studien omfattet 661 pasienter med rask spredning av kreft. Halvparten fikk cellegifter for å bedre livskvaliteten. Behandlinga gjorde imidlertid ikke dette, og det var heller ingen bedret overlevelse hos dem som fikk cellegift. Forskerne foreslår at retningslinjene til Det amerikanske samfunnet for kliniske kreftforskere (ASCO) bør revideres slik at cellegift ikke gis til terminale kreftpasienter fordi det kan være skadelig. IM

Kilde: Prigerson HG, Bao Y, Shah MA mfl. Chemotherapy use, performance status, and quality of life at the end of life. JAMA Oncology 2015; 1: 778–84. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26203912

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar