Skip to main content

CoRe – avansert informasjons- og energimedisin

CoRe er minst kjent og utbredt av de datastyrte test- og behandlings-apparatene på det norske markedet. Det virker imidlertid å være blant de mest avanserte.

Tekst Iver Mysterud     Foto Health Navigator LLC

En rekke avanserte behandlingsapparater på markedet kombinerer energi- og informasjonsmedisin. VOF har tidligere presentert e-Lybra-bioresonansterapi1 og kvantemedisinske apparater som SCIO/Indigo.2 CoRe er et tredje slikt apparat, med store likheter (mest med SCIO/Indigo), men også klare forskjeller. Navnet er en forkortelse for engelske ”Coincidence Recognition”, som er angitt å være “den objektive vitenskapen om informasjonsrelasjoner”. Systemet har tre funksjoner: analyse, informasjonsmedisinsk og energimedisinsk behandling. 

CoRe er basert på teorien om at en organisme består av tre elementer: Den fysiske kroppen, et energifelt som omgir det (ofte omtalt som en aura) og et informasjonsfelt utenfor dette igjen. Informasjonsfeltet rundt kroppen når veldig vidt. Det finnes ikke noe energi som sådan i informasjonsfeltet, og vitenskapen vet ikke hva det består av.

CoRe består av et behandlingsapparat, en tilkoblet pc med programvare, ulike elektroder og flere former for tilleggsutstyr, blant annet en spesiell form for lysgenerator (plasmagenerator). Det eneste som tastes inn i datamaskinen, er pasientens navn, fødselsdato og fødselssted. Apparatet trenger ved analyse (testing) ingen fysisk forbindelse til testpersonen, for eksempel at man holder i en elektrode, og analysen foregår kun i det informasjonsbærende feltet. Selve behandlingen foregår normalt ved at pasienten holder i elektroder, slik at vedkommende får energimedisinsk behandling (frekvenser) i tillegg til informasjon. 

Mye av det som skjer ved bruk av CoRe, minner om det som skjer ved bruk av det kvantemedisinske apparatet SCIO/Indigo, men den portugisiske legen Nuno Nina har påpekt at det er en grunnleggende forskjell. SCIO gir et øyeblikksbilde av tilstanden i kroppen, men CoRe gir i tillegg informasjon om langtidstilstanden. Fordi CoRe er reproduserbar i sine informasjonsevalueringer, valgte Nina for noen år siden å gå over til denne teknologien i sin klinikk etter å ha benyttet og solgt SCIO-apparater i en årrekke. Hans behandlingsresultater med CoRe angis å være ekstraordinært gode.3

LES OGSÅ  James Oschman – en energimedisinsk ”guru” langt forut for sin tid

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kiran Schmidt – grunnleggeren av CoRe«]Kiran Schmidt ble født i Stuttgart i Tyskland i 1962. I 1984 vant han førstepremie i den tyske konkurransen ”Unge oppfinnere” for et apparat som kunne måle alle polariserte aspekter av lys i virkelig tid. I 1986 var han med å grunnlegge ”Instrument Systems Corp.” i München,5 som er blitt et ledende firma når det gjelder å produsere instrumenter for alle typer målinger av lys. I 1990 solgte han sin del av firmaet og flyttet til India for å studere og praktisere homøopati i fem år, og i 1995 flyttet han til California for å utvikle CoRe-systemet. [/gdlr_box_icon]

Historikk

Utviklingen av CoRe ble startet av fysikeren Kiran Schmidt i 1995, og systemet ble fram til i år produsert av firmaet Intergetix Inc.4 Det har nylig skiftet navn til Health Navigator LLC. De første årene var CoRe et rent informasjonsmedisinsk system (et radionisystem). I 2003 ble det lagt til en energimedisinsk komponent, nærmere bestemt muligheter for å behandle med lyd, elektrisitet, magnetisme og lys. Bakgrunnen var at enhver levende organisme oppfattes å bestå av både informasjon og energi, og da vil det være mer effektivt å kunne arbeide på begge nivåer. Nyeste type CoRe er versjon 5.0.

Utbredelse

På verdensbasis brukes CoRe i en rekke land.6 Produsentens nettside angir at terapeuter bruker CoRe i 35 land, hvorav flest i USA, Canada, Tyskland, Storbritannia, Australia, Østerrike, Mexico, Sør-Afrika, Ungarn og Nederland. Mellom fem og ti terapeuter bruker CoRe i Norge (se ramme). Blant brukerne finnes også en lege som ønsker å være anonym.

Hva brukes det mot?

CoRe brukes for å hjelpe mennesker med et vidt spekter av sykdommer og plager. Terapeutenes fokus er rettet mot hele mennesket og de ubalansene som sykdommen/symptomene er en konsekvens av. Poenget er å hjelpe kroppen til å helbrede seg selv.

LES OGSÅ  Kvantemedisin – lagelig til for hogg

Når det gjelder den informasjonsmedisinske behandlingen som CoRe gir, angis den ofte å ha gode resultater med avhengighet, allergi og ”psykosomatiske” lidelser. Den energimedisinske behandlingen er mer rettet mot organer, hele kroppen og dens energifelt. Energi og elektromagnetiske frekvenser har vist seg spesielt effektivt til behandling av ulike smertetilstander.

Dyr og planter

CoRe kan også brukes for å behandle dyr, planter og avlinger, både med informasjon og energi. Når det gjelder den energimedisinske behandlingsdelen, brukes lyd og lys når dyr eller planter behandles.

Selve behandlingssituasjonen

Klientene anvises normalt til en god stol, for eksempel en stressless-stol, selv om det er mulig å bruke andre typer stoler. De sitter rolig under analysen, men holder elektroder i hendene og/eller har beina på elektroder under behandlingen.

Akkurat som for e-Lybra og kvantemedisin blir mange trøtte i perioden etter behandlingen, og noen kan få en svak forsterking av enkelte symptomer i noen dager før de merker bedring. Den svake forverringen angis å skyldes at avfallsstoffer forlater cellene. Noen får et stort behov for å drikke mye vann, og mange kjenner endringer i energien sin.

Antall behandlinger

Det er umulig å gi et generelt svar på hvor mange behandlinger en person trenger. Klientene er forskjellige, og underliggende problemer som ligger til grunn for ulike tilstander, varierer. I tillegg vil dette avhenge av hvilke andre tiltak behandleren eventuelt velger å sette i gang, for eksempel endring av kosthold eller øvrig livsstil, bruk av kosttilskudd og/eller protokoller for avgiftning.

Kostnader

Prisen på behandling ligger på kr 500-1.000 for en klokketime. Terapeuter som ønsker å kjøpe CoRe, må henvende seg til produsenten i USA.4

LES OGSÅ  Kinesisk elektromedisin – ny, revolusjonerende behandling?

Forskning og erfaringsgrunnlag

Det er ikke utført forskning på CoRe som er publisert i internasjonale medisinske tidsskrifter. Et søk i medisinske databaser vil derfor ikke gi noen treff. Produsenten utførte en rekke tester da teknologien ble utviklet, videreutviklet og godkjent. Så langt er derfor CoRe ikke underkastet systematisk forskning, men baserer seg på erfaringene til grunnleggerne av systemet og en rekke terapeuter på verdensbasis.

Innholdsrik nettside
Produsenten av CoRe har en innholdsrik nettside.4 I tillegg til mye informasjon om CoRe gis fyldig omtale av likheter og forskjeller mellom CoRe og konkurrerende energi- og informasjonsmedisinske teknologier.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Norske terapeuter som bruker CoRe«]Åse Evebø
Akupunktør og heilheitsterapeut, medlem Akupunkturforeningen,
Sentrum Akupunktur & Heilheitsterapi
Tonningsgata 15, 6783 Stryn
Tlf. 57874257 / Mob. 41601073
E-post: aas-ev@online.no
www.sentrumakupunktur.com
Oddvar Ludvigsen
Kinesiolog, økonom, markedsføringsspesialist
Ny Linje AS
Høietun 39, 4619 Mosby
Telefon 90681831
Lene Løvdahl
Integrert terapeut
Frognerveien 9 B, 0257 Oslo
Telefon 92682077
E-post: contact@lovehac.com
Nettside: www.lovehac.com
Jan Fredrik Poleszynski
Uno Vita AS – Klinikk for integrert medisin
Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo
Tlf. 21 44 76 41 / Mobil: 951 767 97
e-post: jfp@unovita.com, klinikken@unovita.com
Nettside: www.unovita.com
Poleszynski er tidligere forhandler for CoRe i Norge. Uno Vita AS vil bistå kunder som har CoRe versjon 5 ut året 2011.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

Denne artikkelen baserer seg primært på informasjon fra Jan Fredrik Poleszynski og produsentens nettside (www.energy-medicine.info/).

1.  Mysterud I. Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles? VOF 2011; 2 (2): 78-84.

2.  Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): 62-8.

3.  Mysterud I. Energimedisin et framtidig alternativ. Mat&helse 2009; 8 (10): 14-23.

4.  www.energy-medicine.info

5.  www.instrumentsystems.de

6.  Se www.informationenergymedicine-association.com for en oversikt over land og personer.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner