Skip to main content

Covid-19 kan helbredes med ernæring

[wcm_restrict]

David Brownstein og en gruppe amerikanske leger og behandlere har vist hvor effektiv bruk av ernæ-ringsterapi kan være mot covid-19. Et familielegekontor i Detroit, Michigan, bruker et individualisert tilpasset behandlingsprogram basert på tilskudd av vitaminene A, C, D og jod, intravenøs tilførsel av hydrogenperoksid (H2O2) og vitamin C, intramuskulær tilførsel av ozongass (O3) og inhalering fra en forstøver av en fortynnet blanding av hydrogenperoksid, saltvann og jod. 

En fagartikkel omtaler 107 pasienter på legekontoret i februar–mai 2020 med påvist covid-19. Sykdommen ble enten diagnostisert ved PCR (polymerasekjedereaksjon) eller antistofftesting. De som ikke ble testet, fikk diagnosen etter en samlet vurdering av symptomene. Alle fikk oralt tilskudd av vitaminer og jod. I tillegg fikk 32 pasienter (30 %) intravenøs tilførsel av hydrogenperoksid og 37 (35 %) vitamin C. Trettisju (35 %) ble behandlet med intramuskulær ozon, mens 91 (85 %) inhalerte hydrogenperoksid og jod. Behandlingen var effektiv for samtlige, altså hundre prosent. Første bedring kom i gjennomsnitt etter 2,4 dager, mens de fleste var mye bedre etter 4,4 dager og helt bra etter 6,9. Dette eksempelet viser hvor effektiv ernæringsterapi kan være, noe som burde fått omfattende medieoppmerksomhet over hele verden. IM

LES OGSÅ  Smittesporing og karantene – de største feilgrepene?

Kilde:

Brownstein D, Ng R, Rowen R mfl. A novel approach to treating COVID-19 using nutritional and oxidative therapies. Science, Public Health Policy, and The Law 2020; 2: 4–22. https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_cc5004cfa84a46d3b1a0338d4308c42c.pdf

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner