Skip to main content

Covid-nedstenging fører til litt småskrudd tidsoppfatning

At tid er relativt, kan siste års hendelser bekrefte: Én effekt av sosial nedstengning og distansering er at de aller fleste klusser med hvordan vi oppfatter hvor raskt tiden går. En studie fra UCLA har vist at hele 80 prosent av 604 briter som ble ”lukket ned”, syntes at tiden endret tempo. Halvparten syntes tiden gikk raskere, resten at tiden gikk saktere. 

Tidsforstyrrelsene fordelte seg omtrent slik: Unge mennesker følte stort sett at tiden gikk raskere, spesielt om de hadde ting å være opptatt av, ikke opplevde situasjonen som spesielt stressende og syntes de fikk nok sosial kontakt under nedstengningen. Eldre syntes derimot at tiden gikk tregere. Introverte rapporterte også at de syntes tiden fløy, mens de ekstroverte – de som foretrekker mer sosial interaksjon i det daglige – syntes tiden gikk ganske langsomt. Det var spesielt tilfellet for de ekstroverte som var stresset, ikke hadde mye å ta seg til og generelt syntes at de ikke fikk dekket sine sosiale behov. ”Tiden flyr når du har det gøy”, og ”Tiden flyr i godt selskap”, heter det. For en yngre introvert er det åpenbart lettere å finne moro og godt selskap innendørs for seg selv, enn det er for en mer utadvendt, eldre ekstrovert person. ALJ

LES OGSÅ  Høringssvar om koronasertifikat til Regjeringen og Stortinget

Kilde:

Ogden RS. The passage of time during the UK Covid-19 lockdown.
PLoS ONE 2020; 15; 7: 1–16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32628735/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner